Wprowadzone przez Dariusz Więch

Nr 12/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2017 Do pobrania: 12/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Dariusz Tłoczyński – Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce  Juliusz Engelhardt – Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal – Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach […]

Nr 11/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2017 Do pobrania: 11/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia – Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie Piotr Wiśniewski – Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim Katarzyna Solecka, Damian Maderak – Ocena miejskiego systemu transportu publicznego w Krakowie przez osoby […]

Nr 10/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2017 Do pobrania: 10/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Paszkowski, Rafał Kucharski – Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym Jan Aleksandrowicz – Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej szybkiej kolei aglomeracyjnej w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza Grzegorz Dyrkacz, Wiesław Starowicz – Dobre praktyki w […]

Nr 9/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2017 Do pobrania: 9/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Kulpa, Sonia Kulas, Beata Popadiak – Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce Radosław Bul –Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej Krystian Siwek – Modelowanie mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i […]

Nr 8/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2017 Do pobrania: 8/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz E. Burghardt,  Anton Pashkevich, Marcin Piegza – Percepcja przez kierowców poziomego oznakowania dróg o wysokiej odblaskowości Jacek Malasek – C-ITS – skoordynowany transport w inteligentnym mieście Gabriela Kołodziej, Wiesław Starowicz – Analiza jakości transportu zbiorowego realizowanego przez prywatnych przewoźników na trasie  […]

Nr 7/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2017 Do pobrania: 7/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Robert Tomanek – Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka – Warsztaty z udziałem interesariuszy jako dobra praktyka wypracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności Caroline Kubala – Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie […]

Nr 6/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2017 Do pobrania: 6/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Czekała, Zofia Bryniarska – Ocena wskaźnikowa wybranych węzłów przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego w Krakowie Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Analiza poziomu komfortu podróży w pociągach aglomeracyjnych na trasie Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia Andrzej Massel – Ewolucja stanu infrastruktury kolejowej w województwie […]

Nr 5/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2017 Do pobrania: 5/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Kołodziejczyk – Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych Katarzyna Nosal –Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego Eliza Ciszewska-Kulwińska,  Maciej Łada – Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół Andrzej […]

Nr 4/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2017 Do pobrania: 4/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Wiesław Starowicz – Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa  na lata 2016 – 2025 Jacek Malasek – Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce Krzysztof Kołodziejczyk – Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia Paulina Bździuch, Marek […]

Nr 3/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2017 Do pobrania: 3/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda-Wiertel – Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu video Andrzej Hanusik  – Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach  Jakub Zawieska – Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015   Maciej Kruszyna – Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako […]

Nr 2/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2017 Do pobrania: 2/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH&PULL Mateusz Pietruch – Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie Maciej Górz – Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia Lidia Zielińska […]

Nr 1/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2017 Do pobrania: 1/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Mateusz Miloch – Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim Ewa Kusio – Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł Kułaga – Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu – rozwiązania historyczne Sławomir Książek […]

Nr 12/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2016 Do pobrania: 12/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sylwia Pogodzińska – Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego Piotr Buczek – Wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości w wybranych osiedlach Krakowa Anna Mikulska, Wiesław Starowicz – Metoda określania rocznej liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów Aleksandra […]

Nr 11/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2016 Do pobrania: 11/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Kempa, Damian Iwanowicz – Ogólna ocena i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w przewozach regionalnych województwa kujawsko-pomorskiego Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania popytu gospodarstw domowych na usługi transportu zbiorowego Elżbieta Pilecka – Geologiczne uwarunkowania budowy metra w Krakowie i możliwości wykorzystania […]

Nr 10/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2016 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak,  Piotr Gołębiowski – Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 Jacek Malasek – Priorytety badawcze i innowacyjność w dziedzinie transportu Michał Beim, Andrzej Soczówka – Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce Tomasz Kulpa, Sonia […]

Nr 9/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2016 Do pobrania: 9/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Marek Buda, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz – Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej Radosław Bul – Poznańska Kolej Metropolitalna jako odpowiedz na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska – Zmiany […]

Nr 8/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2016 Do pobrania: 8/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Krystian Siwek – Wybrane zagadnienia budowy modeli popytu w Wielkiej Brytanii Anna Górka – Charakterystyka wybranych programów do mikrosymulacji ruchu drogowego Rafał Kucharski, Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata – Modelowanie oporu skrzyżowań w modelach makroskopowych Rafał Kucharski, Tomasz Kulpa, Andrzej Szarata – Model […]

Nr 7/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2016  Do pobrania: 7/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Alexander Rossolov – Modelowanie popytu na usługi transportu publicznego na podstawie zmienności potrzeb w podróży (artykuł w języku angielskim) Balázs Horváth, Viktor Nagy – Ocena strefowa z analizą skupień przystanków transportu publicznego (artykuł w języku angielskim) Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń […]

Nr 6/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2016 Do pobrania: 6/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Andrzej Krych – Człowiek zmotoryzowany w podziale modalnym Piotr Sawicki, Przemysław Kupka – Ustalanie lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody wspomagania decyzji Mariusz Dudek – Analiza zmienności napełnień samochodów osobowych na wlotach do dużego miasta na przykładzie zachodniej […]

Nr 5/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2016 Do pobrania: 5/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Marcin Zawisza, Michał Miszewski, Karol Żarski – System Informacji dla Kierowców w zarządzaniu ruchem w Trójmieście Jacek Oskarbski, Krystian Birr , Michał Miszewski, Karol Żarski – Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu […]

Nr 4/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2016 Do pobrania: 4/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Wojciech Tworek – Organizacja przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym w świetle wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Anna Zalewska – Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie Joanna Baran, Kamil Palica – Organizacja i jakość usług transportu […]

Nr 3/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2016 Do pobrania: 3/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Michał Beim – Najlepsze praktyki w przewozie rowerów kolejami regionalnymi Anna Zalewska – Zmiany na rynku prywatnych przewoźników w miejskim transporcie zbiorowym w Lublinie Sławomir Goliszek, Marcin Połom – Porówanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy […]

Nr 2/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2016 Do pobrania: 2/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Nosal – Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Czesław Wolek – Analiza prędkości […]

Nr 1/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2016 Do pobrania: 1/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne Marcin Krzymuski – Charakter prawny planu transportowego Wojciech Jurkowski,  Mateusz Smolarski – Aspekty organizacyjno-przestrzenne funkcjonowania prywatnej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu Tomasz Kulpa, Krystian Banet, Sylwia Rogala – Tworzenie modeli podróży z wykorzystaniem baz danych […]

Nr 12/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2015 Do pobrania: 12/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Kruszyna – Propozycja wprowadzenia odcinków podziemnych w transporcie zbiorowym Wrocławia Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec – Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania i perspektywy zastosowania Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora […]

Nr 11/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2015 Do pobrania: 11/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu cz. I Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold – Badania preferencji transportowych pasażerów kolei na linii Berlin – Angermünde – Szczecin Tomasz […]

Nr 10/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2015 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sławomir Goliszek,  Marcin Połom – Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014 Szymon Wiśniewski – Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego Sławomir Książek – Infrastruktura związana […]

Nr 9/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2015 Do pobrania: 9/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Iwona Żygowska, Piotr Czech, Szczepan Gapiński, Adam Łosiński, Kinga Smolibowska, Agnieszka Templin – Analiza i ocena przebiegu realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku Mieczysław Szczepański, Stanisław Pęski, Grzegorz Miros – Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz […]

Nr 8/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2015 Do pobrania: 8/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Angelika Łastowska, Bryniarska Zofia – Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie Malwina Spławińska – Zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich Irena Fryc – Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym Jędrzej Gadziński – Systemy BRT – […]

Nr 7/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2015 Do pobrania: 7/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jarosław Petrus – Metro w warszawie – 20 lat działalności dla miasta i jego mieszkańców Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł – Doświadczenia z metra w Warszawie w zakresie ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami Wojciech Grodecki, Anna Siemińska-Lewandowska – Metody […]

Nr 6/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2015 Do pobrania: 6/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania podaży usług dla publicznego transportu zbiorowego w mieście Leszek Kornalewski,  Jacek Malasek – Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych Maciej Michnej,  Tomasz Zwoliński – Współpraca instytucjonalna i angażowanie społeczeństwa jako elementy planowania zrównoważonej mobilności miejskiej […]

Nr 5/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2015 Do pobrania: 5/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Szarata – Wyniki badań podróży w Krakowie – KBR 2013 Tomasz  Dybicz – Zastosowanie danych z sondowania pojazdów do wykrywania lokalnych ograniczeń przepustowości Maciej Helbin, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski – Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie […]

Nr 4/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2015 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Kazimierz Jamroz, Lech Michalski – Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej Kazimierz Jamroz, Jan Kempa, Judyta Rychlewska, Tomasz Mackun – Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra, Anna Gobis, Daniel Gajewski – […]

Nr 3/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2015 Do pobrania: 3/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Krzysztof Grzelec – Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego Grzegorz Gudzbeler, Andrzej Urban, Alicja Bortkiewicz, Mariusz Dąbrowski – Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo […]

Nr 2/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2015 Do pobrania: 2/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz – Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych? Urszula Duda – Analiza funkcjonowania strefy kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie Andrzej Chyba, Wiesław Starowicz – Punktualność kursowania pojazdów MPK SA w Krakowie […]

Nr 1/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2015 Do pobrania: 1/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda – Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride Irena Fryc, Adam Więcko – Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru Artur Budzowski – Problem międzynarodowych połączeń kolejowych Krakowa w kontekście aktualnego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin […]

Nr 12/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2014 Do pobrania: 12/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia, Puławska Sabina – Dostępność komunikacyjna strefy podmiejskiej Krakowa Mateusz Szarata – Wybrane metody modelowania dynamicznie wydzielanych pasów autobusowych Katarzyna Nosal – Wybrane wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i klientów Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeprowadzonych pod kątem […]

Nr 11/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2014 Do pobrania: 11/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Janusz Chodur – Rozkład ruchu w grupie pasów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją Tomasz Szczuraszek, Marcin Karwasz – Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem ITS Sławomir Goliszek – Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – […]

Nr 10/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2014 Do pobrania: 10/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Stanisław Majer – 135 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie Krystian Pietrzak – Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Sebastian Jan Sołowij – Szczeciński rower miejski jako funkcja uzupełniająca komunikacji miejskiej Anna Wiktorowska-Jasik – Analiza wybranych elementów systemu […]

Nr 9/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2014 Do pobrania: 9/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Brzeziński,  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska – Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek – Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym […]

Nr 8/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2014 Do pobrania: 8/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Krych – Logika interwencji w projektach  inżynierskich Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Sławomir Grulkowski, Krzysztof Kalkowski,  Tomasz Budziszewski – Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego Maciej Kruszyna – Wyzwania dla „Polityk Mobilności”, czyli  dokumentów […]

Nr 7/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2014 Do pobrania: 7/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski – Zarząd transportu regionalnego jako organizator transportu pasażerskiego w województwie Michał Beim –  Preferencje transportowe mieszkańców Kujaw i Pomorza Sławomir Goliszek, Mariusz Rogalski – Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze […]

Nr 6/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2014 Do pobrania: 6/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Piotr Olszewski, Halina Krukowska, Piotr Krukowski – Metodyka oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych transportu publicznego Sławomir Książek – Przestrzenne następstwa deregulacji transportu autobusowego na przykładzie powiatu świdnickiego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Wiesław Starowicz – Wpływ instrumentów finansowych związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na zrównoważoną […]

Nr 5/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2014 Do pobrania: 5/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Dinges, Damian Bzdyrek – Selected aspects of the public road transport in the Silesian Voivodeship in the light of researches Michał Beim – Research on passenger satisfaction in the Arriva RP trains Daniel Kaszubowski, Piotr Meller – Measures for improvement of […]

Nr 4/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2014 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Olgierd Wyszomirski – Zrównoważony rozwój miejskiego transportu zbiorowego – przykład Gdyni Hebel Katarzyna – Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013 Krzysztof Grzelec – Badania wielkości i struktury popytu jako podstawy rozliczeń usług  transportu miejskiego w ramach porozumień międzygminnych […]

Nr 3/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2014 Do pobrania: 3/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka  badania wpływu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym- ujęcie modelowe Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Katarzyna Nosal – Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa Michał Wolański, Bartosz Jakubowski – Metoda i projektowanie badań typu […]

Nr 2/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2014 Do pobrania: 2/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Jacek Malasek, Leszek Kornalewski – Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego Paweł Dydyszko – Uwarunkowania przewozu rowerów w pociągach Piotr Renkiel – Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń […]

Nr 1/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2014 Do pobrania: 1/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Dybicz – Badania przepustowości w sytuacji występowania lokalnych ograniczeń (LOP) polegających na zawężeniu jezdni  z dwóch do jednego pasa ruchu Wacław Oleksy, Tomasz Rokita – Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskich Piotr Cupryjak, Mariusz Wasiak – Komputerowe […]

Nr 12/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2013 Do pobrania: 12/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Jeremi Rychlewski, Andrzej Krych – Raport Buchanana 50 lat później Marcin Glicz, Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun – Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian Paweł Kossakowski – Wiaty przystankowe w transporcie zbiorowym w Polsce – aspekty […]

Nr 11/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2013 Do pobrania: 11/2013 – wersja elektroniczna  Spis treści Marek Bauer – Normatywne prędkości autobusów na wydzielonych pasach w warunkach zbliżonych do ruchu swobodnego Artur Dziuba,   Waldemar Parkitny – Jakość postrzegana przez pasażerów pociągów relacji Kraków Główny – Częstochowa Wojciech Gawęda – System transportowy Wientianu, jako przykład systemu transportowego średniej […]

Nr 10/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2013 Do pobrania: 10/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Szymczak – W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta? Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Jacek Oskarbski – Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach Andrzej Szarata – Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego – model popytu Tomasz […]

Nr 9/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2013 Do pobrania: 9/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Goch, Jacek Malasek – EuroVelo. Sieć europejskich dróg rowerowych na terenie Polski Wit Hubert, Łukasz Kowalski – Badanie sondażowe jako element uspołeczniania miejskiej polityki rowerowej Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Szymon Wiśniewski – Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w […]

Nr 8/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2013 Do pobrania: 8/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Agnieszka Rogala – Wady i zalety systemu „Parkuj i jedź” na przykładzie aglomeracji warszawskiej Sławomir Czerwiński – System park and ride we Wrocławiu – przykład parkingu przy stadionie miejskim Igor Gisterek – Alternatywny środek transportu metropolitalnego dla […]

Nr 7/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2013 Do pobrania: 7/2013 – wersja elektroniczna  Spis treści Marek Bauer – Porównanie technik pomiaru czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego Jacek Szołtysek – Miasta przyjazne seniorom – identyfikacja problemu Marcin Wołek – Promocja transportu trolejbusowego w świetle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga Tomasz Rokita, Wacław Oleksy, Marian Wójcik – […]

Nr 6/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2013 Do pobrania: 6/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Łukasz Gryga,  Michał Wojtaszek, Grzegorz Firlejczyk – Obszarowy system sterowania ruchem i nadawanie priorytetu dla transportu zbiorowego w Krakowie Michał Wojtaszek, Łukasz Gryga – Monitoring strefy ograniczonego ruchu i wydzielonych pasów dla autobusów w Krakowie Piotr Dera – Stosowanie priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego […]

Nr 5/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2013 Do pobrania: 5/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Olgierd Wyszomirski – Funkcjonowanie transportu trolejbusowego w miastach partnerskich projektu Trolley Elzbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego Lidia Żakowska – Percepcja przestrzeni transportu jako determinanty bezpieczeństwa w koncepcji zrównoważonego transportu drogowego w Europie Maciej Florczak – Gis […]

Nr 4/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2013 Do pobrania: 4/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec – Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania Tomasz Rokita – Problem transportu rowerów kolejami linowymi Alina Giedryś,  Jan Raczyński, Jacek Wesołowski – Łódzka Kolej Aglomeracyjna i perspektywy jej rozwoju Maria Zych – System przystanków na żądanie w Warszawie – badanie […]

Nr 6/2002 r.

Spis treści (numer 6/02) Tomasz Szczuraszek, Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek ChmielewskiNowoczesne zarządzanie siecią drogową w Toruniu.Wykorzystanie informatycznego sustemu wspomagającego zarządzanie siecią drogową oraz ruchem drogowym w Zarządzie Dróg Miejskich w Toruniu. Efekty zastosowania systemu w zakresie: ewidencji majątku drogowego, sporządzania raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, informacji o natężeniach ruchu i […]

Nr 7,8/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2007   Jacek Szołtysek System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców Problem powiązania systemu dostaw ładunków i systemu obsługi transportowej ładunków. Poszukiwanie kompleksowych rozwiązań przewozów ładunków w miastach. Przykłady rozwiązań problemów dostaw towarów w wybranych miastach. Słowa kluczowe: logistyka miejska, ładunki, transport   […]

Nr 11/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2010   Antoni Szydło 100  lat uczelni technicznych we Wrocławiu   Historia powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Charakterystyka działań naukowych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytutu Inżynierii Lądowej, Katedry Dróg i Lotnisk oraz Zakładu Infrastruktury Transportu Szynowego. Słowa kluczowe: inżynieria lądowa, historia nauki,   One hundred years of technical […]

Nr 9/2003 r.

Spis treści (numer 9/03) Zbigniew KomarPraktyczne problemy mierzenia i modelowania ruchu w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego Autor uzasadnia tezę o konieczności specyficznego podejścia do pomiarów natężenia ruchu oraz prognozowania ruchu i programowania inwestycji komunikacyjnych w centrach miast. Zwraca też uwagę na prawidłowe zaplanowanie, przeprowadzenie i interpretowanie wyników kompleksowych badań ruchu. Omawia także zagadnienia dot. szacowania skutków […]

Nr 9/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2008   Maciej Kruszyna Studia nad integracją głównej stacji kolejowej z siecią tramwajową we Wrocławiu Rozwiązania modelowe i przykłady integracji stacji kolejowej z siecią komunikacji miejskiej w wybranych miastach. Koncepcja realizacji węzła integracyjnego wkomponowanego w inwestycje planowane w otoczeniu dworca kolejowego we Wrocławiu. Plany rozwoju systemu komunikacji szynowej w aglomeracji wrocławskiej. Słowa […]

Nr 6/2001 r.

Spis treści (numer 06/01) Andrzej SamborProjekt BEST – Benchmarking zrównoważonego transportu europejskiegoKoncepcja nowej metody poprawy jakości i konkurencyjności – benchmarking, promowana przez Komisję Europejską. Cele projektu BEST (Benchmarking European Sustainable Transport), główni wykonawcy, sposób realizacji. Oprac. A. SamborBenchmarking transportu miejskiego – przebieg i wyniki pilotowego studiumOpis badań przeprowadzonych w ramach pilotowego studium pt. „Wskazówki do […]

Nr 5/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2006   Kazimierz Jamroz, Ryszard Krystek Inteligentne systemu transportu – rozwój i struktura Ogólna charakterystyka inteligentnych systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie. Architektura i struktura systemów ITS, Słowa kluczowe: transport, inteligentne systemy transportu, ITS,   Intelligent transport systems – development and structure Brief characteristics of intelligent transport systems (ITS). […]

Nr 10/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2009   Marian Wójcik, Tomasz Magiera Projekt systemu tramwajów linowych w Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe, pojazdy, elementy trasy. Próba włączenia tramwajów linowych w system komunikacji miejskiej Krakowa. Proponowane rozmieszczenie przystanków tramwajów linowych. Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, […]

Nr 7,8/2002 r.

Spis treści (numer 7,8/02) Krzysztof Grzelec, Olgierd WyszomirskiZmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w warunkach marketingowych kształtowania oferty przewozowej komunikacji miejskiej na przykładzie Rumi.Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w zakresie: udziału podróży samochodem osobowym, poziomu ruchliwości, dostępności przestrzennej, jakości usług , ograniczeń ruchu samochodów osobowych w centrum miasta. Wykorzystanie wyników badań do określenia i […]

Nr 9/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2007   Tadeusz Kuczyński,  Alicja Kuczyńska Etyczne i estetyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej Kształtowanie przestrzeni publicznej w miastach. Etyczne kryteria projektowania przestrzeni publicznej. Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, etyka, estetyka, architektura,   Ethical and esthetical aspects of public space creation Creation of public space in towns. Ethical aspects of public space creation. Key […]

Nr 12/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2010   Tomasz Rokita, Marian Wójcik Nowa kolej linowa dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Koncepcja nowej kolei linowej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w miejsce zlikwidowanej kolei ELKA. Wymagania stawiane miejskim kolejom linowym, widokowo – turystycznym. Charakterystyka zaproponowanej kolei krzesełkowo-kabinowej. Wizualizacje architektoniczne stacji projektowanej kolei. Słowa […]

Nr 10/2003 r.

Spis treści (numer 10/03) Bogusław Molecki, Marcin SienkielAnaliza możliwości zastąpienia nocnych linii tramwajowych komunikacją autobusową we Wrocławiu Historia i stan obecny nocnego transportu miejskiego we Wrocławiu. Porównanie funkcjonowania komunikacji autobusowej i tramwajowej w nocy. Przystosowanie przystanków na trasie nocnych linii tramwajowych do obsługi przez tabor autobusowy. Bogusław Molecki, Bartosz MazurOrganizacja nocnej komunikacji zbiorowej na przykładach […]

Nr 10/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2008   Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby ograniczania prędkości. Separatory i tablice uchylne. Zapory a ruch rowerowy. Słupki na drogach rowerowych. Obiekty w skrajni. Kładki dla rowerzystów. Stojaki rowerowe. Słowa kluczowe: […]

Nr 7,8/2001 r.

Spis treści (numer 7,8/01) Jan FriedbergIstniejące i projektowane regulacje Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Regulacje UE w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tle założeń polskiej polityki transportowej. Tezą artykułu jest stwierdzenie, „że zasadniczo tylko sektor regionalnych przewozów autobusowych wymaga znaczących zmian prawnych dla dostosowania do obecnych i planowanych regulacji UE, natomiast inne części rynku […]

Nr 6/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2006   Andrzej Rudnicki Innowacyjny projekt Unii Europejskiej „Caravel” szansą zrównoważonego rozwoju transportu Krakowa Zrównoważony transport w ramowych programach ramowych Unii Europejskiej. Ogólna informacja o projekcie Caravel w ramach programu Civitas II. Zadania projektu Caravel realizowane w Krakowie. Powiązanie projektu Caravel z polityką transportową Krakowa  Słowa kluczowe: zrównoważony transport, polityka transportowa, Caravel, Civitas […]

Nr 11/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2009   Michał Bem Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej Suburbanizacja i transport publiczny w aglomeracji poznańskiej. Charakterystyka mieszkańców przedmieść- wyposażenie gospodarstw domowych w samochody i bilety okresowe, zachowania transportowe i preferencje transportowe. Stosunek mieszkańców przedmieść do inwestycji w zakresie transport Słowa kluczowe: suburbanizacja, zachowania transportowe, transport miejski   […]

Nr 10/2002 r.

Spis treści (numer 10/02) IX seminarium Transportu Miejskiego pt. „Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem” Jarosław OsowskiUdział mediów w procesie konsultacji społecznej.Czy decydenci właściwie oceniają rolę mediów w kształtowaniu opinii społecznej?W jaki sposób środowiska transportowe mogłyby zdobywać przychylność mieszkańców przy pomocy środków masowego przekazu? Jak rozmawiać z dziennikarzami? Autor odpowiada na te pytania wykorzystując swoje ponaddziesięcioletnie […]

Nr 10/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2007   Od zespołu do katedry (40-lecie wydziału budownictwa i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy) Opracowali: Tomasz Szczuraszek, Bożena Pączkowska, Mieczysław Pawłowski   Tomasz Szczuraszek, Jacek Chmielewski Zastosowanie systemu gis do planowania rozwoju  sieci  transportowych miasta Podstawowe elementy systemu -zbieranie i przetwarzanie danych, bazy danych, analizy danych. Zalety i […]

2/2004 r.

Abstracts 2/2004       ALINA GIEDRYŚ, WIESŁAW STAROWICZ Alteration of public transport management model in Łódź Competitiveness as a circumstance of European integration. Importance of the transport infrastructure in the regional development. EU decisions concerning directions of the transport infrastructure development. Main characteristics of Pan-European corridors. The first-plane EU infrastructure investments (the Quick-Start Projects list). […]

Nr 12/2003 r.

Spis treści (numer 12/03) Maciej Kruszyna, Marek WierzbickiZałożenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej Cel i obszar integracji. Aktualna sytuacja transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej. Koncepcja integracji w zakresie przebiegu tras, rozkładów jazdy, wprowadzenia jednolitych biletów miesięcznych. Zasady współpracy Związku Transportu z przewoźnikami. Bogusław Molecki, Oliver MorelUwarunkowania ruchowe organizacji przesiadek w transporcie zbiorowym Organizacja przesiadek […]

Nr 11/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2008   Rekuć Witold Metoda systematyzacji wiedzy o wzorcach procesów w zarządzaniu transportem miejskim Zarząd transportu miejskiego jako „organizacja procesowa”. Wiedza o procesach biznesowych i jej organizowanie. Systematyzacja wiedzy o procesach w dziedzinie zarządzania transportem miejskim. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, zarządzanie wiedzą   A method of systematization of knowledge on […]

Nr 9/2001 r.

Spis treści (numer 9/01) Richard E. AllsopBrytyjska strategia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cele na rok 2010Zasady tworzenia strategii jej cele oraz metody wyznaczania celów. Sposoby osiągnięcia ustalonych celów. Rola inżynierii drogowej i inżynierii ruchu w realizacji przyjętej strategii. Anna Żak, Jan Gregorowicz, Piotr TrybuśGIS – wykorzystanie w przygotowaniu materiałów do analiz komunikacyjnych w rejonach […]

Nr 7,8/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2006   60 lat Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej 60 years anniversary of Road Engineering Department in Gdańsk University of Technology Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Ryszarda Krystka 40 years of scientific work of Professor Ryszard Krystek   Kazimierz Jamroz Osobowości Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej Personality of Road Engineering Department […]

Nr 12/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2009   Elżbieta Szychta 40 lat Wydziału Transportu i Elektrotechniki (dawniej Transportu) w Politechnice Radomskiej 40th Anniversary of the Faculty of Transport and Electrical Engineering in Technical University of Radom   Bożena Grad Zmiany organizacyjne w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie Radomia Kierunki wprowadzonych reform w organizacji i zarządzaniu transportem zbiorowym w miastach. Model […]

Nr 11/2002 r.

Spis treści (numer 11/02) Ilona Buttler, Wojciech SuchorzewskiWnioski dla Polski wynikające z ujęcia zagadnień brd w Białej Księdze Unii EuropejskiejPrzegląd ustaleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w ostatnich decyzjach Parlamentu Europejskiego oraz dokumentach Komisji Europejskiej, a także w opublikowanej we wrześniu 2001 r. Białej Księdze Polityka transportowa do 2010 r. – czas na decyzje. Porównanie […]

Nr 11/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2007   Tadeusz Dyr O projektach regulacji rynku przewozów pasażerskich Cel i zakres stosowania regulacji. Umowy o świadczeniu usług publicznych. Okres obowiązywania umów. Wybór podmiotu do realizacji przewozów. Finansowanie przewozów. Słowa kluczowe: transport publiczny, rynek transportowy, transport pasażerski, prawo transportowe On projects for passenger transport market regulation The aim and the range […]

Nr 3/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2013 Do pobrania: 3/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Rymsza Barbara, Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska – Fitoremediacja szansą na przyjazne środowisko wokół dróg i ulic Beata Wieteska-Rosiak – Zrównoważony transport w przedsiębiorstwach międzynarodowych Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska – Innowacyjne rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie miasta Radomia Waldemar Parkitny – Analiza parametrów […]

Nr 1/2004 r.

Streszczenia do numeru 1/2004 Marian Tracz, Krzysztof OstrowskiPrzepustowość wlotów z wydzielonymi pasami dla skrętów w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją Badania przepustowości pasów z bezkolizyjnym skrętem w lewo. Wyniki pomiarów natężenia ruchu, metody obliczania przepustowości takich pasów oraz porównanie zastosowanych metod. Wpływ rożnych czynników (m.in. długości sygnału zielonego) na natężenie nasycenia omawianych pasów ruchu. Tomasz […]

Nr 1/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2009   Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej Poprawa dostępności jako jeden z kluczowych celów polityki transportowej. Rozwój sieci transportowej a dostępność przestrzenna. Znaczenie oferty transportowej dla poprawy dostępności przestrzennej. Dostępność jako warunek alokacji działalności gospodarczej. Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, sieci transportowe, polityka transportowa, oferta transportowa,   […]

Nr 10/2001 r.

Spis treści (numer 10/01) Cecylia RozkwitalskaPoziom odpłatności usług przewozowych przez pasażerów w miastach i na obszarach zurbanizowanych.Udział pasażerów w ponoszeniu kosztów usług przewozowych na przykładzie miast polskich oraz porównanie z miastami europejskimi. Rodzaje i zakres ulg i zwolnień taryfowych w transporcie zbiorowym w Polsce i za granicą. Rekompensaty za utracone wpływy w wyniku stosowania ulg […]

Nr 9/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2006   Tadeusz Dyr Wsparcie rozwoju transportu publicznego z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zasady i programy wsparcia transportu publicznego z funduszy strukturalnych. Finansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnego układu transportowego. Finansowanie rozwoju transportu publicznego w aglomeracjach. Słowa kluczowe: transport publiczny, fundusze strukturalne, aglomeracja,   Support for public […]

Nr 1/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2010   Tomasz Szczuraszek Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Kształtowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Ochrona pieszych, dzieci, rowerzystów. Budowa i trzymanie bezpiecznej infrastruktury. Lokalne bazy danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastruktura drogowa   Influence of local databases on road traffic […]

Nr 12/2002 r.

Spis treści (numer 12/02) Cecylia RozkwitalskaUwarunkowania transportowe intensyfikacji zagospodarowania terenów zurbanizowanychTendencje rozwoju urbanizacji i ich wpływ na transport, w oparciu o doświadczenia miast zagranicznych i polskich. Kierunki polityki transportowej w Polsce i krajach UE, zmierzające do intensyfikacji zagospodarowania przestrzennego terenów, a tym samym tworzenia warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju miast. Okrągły Stół 124. Europejskiej Konferencji […]

Nr 12/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2007   Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jako element kształtowania jakości usług na przykładzie zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni Zadania i zakres kontroli. Elementy i techniki kontroli. Organizacja i zarządzanie kontrolą. Wykorzystanie wyników kontroli. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość, kontrola   Control of urban transport functioning as an […]

Nr 2/2004 r.

Streszczenia do numeru 2/2004   ALINA GIEDRYŚ, WIESŁAW STAROWICZ Zmiana modelu zarządzania transportem zbiorowym w Łodzi Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Łodzi do roku 2001. Działania podjęte w celu utworzenia Zarządu Dróg i Transportu oraz zadania nowej jednostki. Słowa kluczowe: transport, zarządzanie     ZOFIA BRYNIARSKA Zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska w typowym dniu roboczym. Część […]

Nr 2/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2009   Wiesław Dźwigoń Analiza poziomu bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym w miastach wojewódzkich Charakterystyka problemu. Względne i bezwzględne wskaźniki bezpieczeństwa.Rodzaj, ciężkość i czas występowania zdarzeń. Analizy sporządzone na podstawie policyjnej bazy SEWIK obejmują lata 2001-2005. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, bezpieczeństwo,   Analysis of public transport safety level in province towns […]

Nr 12/2001 r.

Spis treści (numer 12/01) Robert TomanekWpływ integracji ekonomicznej na funkcjonowanie rynków transportu miejskiego w PolsceEfekty integracji ekonomicznej. Perspektywy rozwoju transportu miejskiego w polityce transportowej UE. Liberalizacja rynków transportowych, jako element integracji, obejmująca regulacje w zakresie: dostępu do rynku, warunków konkurencji, prywatyzacji operatorów usług transportowych, warunków przyznawania pomocy publicznej. Szanse i zagrożenia transportu miejskiego w warunkach […]

Nr 10/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2006   Krzysztof Stypuła Drgania wywołane eksploatacją miejskiego transportu szynowego – badania i zapobieganie Źródła drgań podczas budowy i eksploatacji inwestycji komunikacyjnych. Czynniki wpływające na poziom drgań komunikacyjnych. Przykładowe wyniki badań doświadczalnych drgań. Procedury ochrony środowiska przed drganiami komunikacyjnymi Słowa kluczowe: transport szynowy, wibroizolacja, drgania budynków Vibrations caused by operation of urban […]

Nr 2/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2010   Michał Beim, Jędrzej Gadziński Badania satysfakcji pasażerów przewoźnika Arriva PCC w Polsce Charakterystyka konsorcjum Arriva PCC i jego polityka względem pasażerów. Ocena jakości usług przewozowych w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim na podstawie badań przeprowadzonych w 2009 r. Słowa kluczowe: transport pasażerski, regionalny transport kolejowy, jakość usług przewozowych, Arriva PCC   […]

Nr 2/2003 r.

Spis treści (numer 2/03) Olgierd WyszomirskiModelowe ujęcie organizacji i zarządzania komunikacją miejskąKlasyfikacja modeli organizacji i zarządzania komunikacją miejską według różnych kryteriów. Analiza form organizacji i zarządzania miejską komunikacją zbiorową: (1) model komunikacji zderegulowanej; (2) regulowana komunikacja miejska; (3) model komunikacji regulowanej z konkurencją na rynku. Robert TomanekOrganizacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce na tle liberalizacji […]

Nr 2/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2008   Olgierd Wyszomirski Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej Rola administracji rządowej i samorządowej. Kształtowanie dostępu do rynku. Źródła finansowania transportu. Ustawa o transporcie publicznym jako prawna determinanta kształtowania rozwoju transportu lokalnego i regionalnego. Słowa kluczowe: transport publiczny, transport miejski, transport regionalny, […]

Nr 3/2004 r.

Streszczenia do numeru 3/2004   Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego Wiesław Starowicz, Ryszard JaneckiIntegracja regionalnego transportu zbiorowego Kształtowanie obsługi pasażerskiej o zasięgu regionalnym, integracja tej obsługi oraz zakres i funkcje formalne struktur zarządzających transportem w województwie. Przykłady dotyczące województwa małopolskiego.Słowa kluczowe: transport zbiorowy,  transport regionalny, integracja Stefan SarnaSystemy transportowe na tle innych sfer polityki w […]

Nr 3/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2009   Hubert Igliński Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia Określenie wskaźnika motoryzacji i kongestii. Skutki kongestii dla funkcjonowania miasta. Identyfikacja poziomu kongestii w Poznaniu i sposoby jej ograniczania. Słowa kluczowe: ruch miejski, kongestia, wskaźnik motoryzacji   Transportation congestion in Poznan and some ways of its limitation Definition of […]

Nr 1/2002 r.

Spis treści (numer 1/02) Andrzej Brzeziński, Wojciech Oleksiewicz, Andrzej Sambor, Wojciech SuchorzewskiNowoczesna komunikacja tramwajowa – wymagania przy modernizacji.Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać zmodernizowana trasa nowoczesnego tramwaju w odniesieniu do: taboru, infrastruktury trasy, organizacji i sterowania ruchem tramwajów, systemu informowania pasażerów, usprawnienia funkcjonowania przystanków. Wojciech DembińskiPorównanie wymagań stawianych pojazdom tramwajowym w Niemczech i w Polsce.Wymagania stawiane […]

Nr 11/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2006   Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – znaki poziome Pasy dla rowerów. Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych. Przejazdy dla rowerzystów na drogach pieszo-rowerowych. Pasy dla rowerów na skrzyżowaniach. Wspólne pasy dla autobusów i rowerów. Oznakowanie pasów rowerowych na rondach. Kolor nawierzchni jako […]

Nr 4/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2010   Numer kwietniowy TMiR zawiera artykuły przygotowane do wygłoszenia na międzynarodowym seminarium „GAMBIT 1010” w sesji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na progu nowej polityki Unii Europejskiej”.   Ryszard Krystek Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej Polskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na […]

Nr 3/2003 r.

Spis treści (numer 3/03) Jerzy JarychISO w komunikacji miejskiejZarządzanie jakością usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym wg norm ISO. Wojciech PieńkowskiZałożenie i wykorzystanie systemu referencyjnego w zarządzaniu siecią dróg powiatowych na przykładzie ZDP w OtwockuRodzaje systemów referencyjnych. Charakterystyka prawidłowo funkcjonującego systemu referencyjnego, metody jego wdrażania na sieci dróg, wizualizacja elementów systemu. Przykłady praktycznego wykorzystania systemu […]

Nr 3/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2008   Wojciech Bąkowski Mechanizmy uruchamiające potrzebę jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym Podejście procesowe do ustalania jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym. Charakterystyka zasobów: wiedzy, procesów informatycznych i procesów przewozowych. Zależności między zasobami i procesami w układzie systemowym wywierające wpływ na jakość usług w pasażerskim transporcie zbiorowym. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość przewozów […]

Nr 1/2001 r.

Spis treści (numer 01/01) Marian Tracz, Stanisław GacaWpływ supermaketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część I).Klasyfikacja dużych obiektów handlowych. Uwarunkowania, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu wielkości parkingów przy centrach handlowo-usługowych, m.in.: zgodność z polityką parkingową miasta, struktura funkcjonalna centrum handlowego, dostępność środkami komunikacji zbiorowej, możliwość sprawnego i bezpiecznego włączenia dużego parkingu do obsługującej go sieci […]

Nr 4/2004 r.

Streszczenia do numeru 4/2004   Ryszard JaneckiDostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniejący i perspektywy do 2015-2021 Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych. Charakterystyka systemów obsługi komunikacyjnej tych lotnisk. Rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach okołolotniskowych oraz nowoczesnych usług transportowych.Słowa kluczowe: lotniska regionalne, dostępność komunikacyjna, przewozy pasażerskie Adam […]

Nr 4/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2009   Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska Polityka transportowa Polski dla zrównoważonego rozwoju miast Analiza dokumentów programowych polityki transportowej sformułowanych w latach dziewięćdziesiątych, opracowanych w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz opracowanych po akcesji do Unii Europejskiej. Słowa kluczowe: transport miejski, polityka transportowa, zrównoważony rozwój Polish transport policy for sustainable urban […]

Nr 2/2002 r.

Spis treści (numer 2/02) Kazimierz BartczakRozwój zastosowań ITS w Polsce w świetle programów badawczych i inicjatyw UE.Wyjaśnienie terminu „ITS”. Przykłady zaawansowanych technologii telematycznych. Usługi telematyczne w transporcie i korzyści z ich zastosowania. Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz upowszechnienia zastosowań telematyki w różnych dziedzinach gospodarki, również w transporcie. Działania podjęte w Polsce dla wprowadzenia ITS w […]

Nr 12/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2006   Zofia Bryniarska, Wiesław Starowicz Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli usługi transportowej w Krakowie w latach 1997 – 2005 Założenia do systemu pomiarowego. Wielkość próby statystycznej. Wskaźniki jakości komunikacji zbiorowej obliczane w systemie SKUT. Sposób uwzględnienia wskaźników jakości w umowie pomiędzy Gminą i przewoźnikiem o realizację usługi przewozowej. Wyniki badań wskaźników jakości […]

Nr 5/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2010   Wojciech Bąkowski W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość dla pasażera. Projektowanie i operacyjne nadzorowanie wartości usługi przewozowej świadczonej dla pasażera. Mierzenie wartości dla pasażera. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, usługa przewozowa,   […]

Nr 4/2003 r.

Spis treści (numer 4/03) Jerzy OstaszewiczTramwaje w Europie Zachodniej w XXI wiekuPrzykłady ostatnich decyzji o rozwoju tramwajów, podjętych na przełomie XX i XXI wieków, w niektórych krajach Europy Zachodniej. Maciej KruszynaPowrót tramwajów do Londynu i ParyżaKrótka historia, stan obecny i plany związane z komunikacją tramwajową w aglomeracjach Londynu i Paryża. Tadeusz KoptaNowe technologie w komunikacji […]

Nr 4/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2008   Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie województwa małopolskiego Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski. Realizacja polityki regionalnej w województwie małopolskim. Słowa kluczowe: polityka regionalna, fundusze europejskie, region   European Union‘s regional policy on case of Malopolska region […]

Nr 2/2001 r.

Spis treści (numer 02/01) Marek RoszkowskiWarszawa jako kluczowy węzeł transportowy kraju i Mazowsza.Rola Warszawy w międzynarodowym i krajowym systemie transportowym (w podsystemach: lotniczym, kolejowym i drogowym). Planowane trasy krajowe i międzynarodowe. Opis koncepcji systemu transportowego zawartego w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Podstawowe kierunki działań na najbliższe lata w sferze organizacyjnej i inwestycyjnej. Marian Tracz, […]

Nr 1/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2006   Joanna Raczyńska Ochrona praw pasażera w Unii Europejskiej Ochrona prawna pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym i miejskim. Uregulowania prawne w Unii Europejskiej oraz prace nad wzmocnieniem praw pasażerów. Ochrona dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Słowa kluczowe: pasażer, prawa pasażera, transport pasażerski   Rights protection of the passenger […]

Nr 5/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2009   Janusz Chodur, Jakub Knot Wpływ bezkolizyjnego sterowania ruchem na skrzyżowaniu na jego sprawność ruchową Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań przy stałoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz. Analiza sprawności skrzyżowań przy zmiennoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz ruchu. Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, skrzyżowanie, sterowanie ruchem, przepustowość Impact of grade separation […]

Nr 3/2002 r.

Spis treści (numer 3/02) Marian TraczAudyt projektów rozwiązań drogowych standardowym narzędziem w działaniu samorządów.Audyt projektów rozwiązań drogowych jako działanie prewencyjne. Celowość stosowania audytu w procesie inwestycyjnym w drogownictwie. Koncepcja procedury audytu i warunki jego wdroąenia. Kwalifikacje audytorów. Korzyści z wprowadzenia audytu na przykładzie wieloletnich doświadczeń zagranicznych. Olgierd WyszomirskiIntegracja transportu miejskiego w metropolii Trójmiasta.Działania podejmowane przez […]

Nr 1/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2007   Zbigniew JÓSKIEWICZ TETRA – system łączności radiowej dla transportu publicznego Architektura, podstawowe parametry i właściwości systemu łączności radiowej TETRA. Podstawowe usługi realizowane przez system, które są szczególnie istotne dla efektywnego zarządzania transportem publicznym. Kierunki rozwoju standardu TETRA na podstawie rozwiązań i usług planowanych do wdrożenia w jego drugim wydaniu. Słowa […]

Nr 7,8/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2010   Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala Krajobraz rond we Wrocławiu Rola rond jako elementów układów komunikacyjnych. Przykłady zagospodarowania wysp środkowych na rondach w Polsce. Ronda we Wrocławiu. Krajobraz wysp środkowych wrocławskich rond. Słowa kluczowe: rondo, wyspa środkowa, krajobraz, estetyka,   Landscape of roundabouts in Wroclaw The role of roundabouts as the elements […]

Nr 5/2003 r.

Spis treści (numer 5/03) Krzysztof GrzelecIntegracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskichSpecyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej w aglomeracji. Rozwiązania w zakresie integracji komunikacji miejskiej – integracja przez: (1) fuzję poziomą przedsiębiorstw, (2) porozumienie taryfowe, (3) utworzenie związku transportowego przewoźników, (4) powołanie komunalnego związku komunikacyjnego gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy integracji. Funkcjonowanie zintegrowanej komunikacji miejskiej w warunkach powołania […]