Wprowadzone przez Dariusz Więch

Nr 12/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2017 Do pobrania: 12/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Dariusz Tłoczyński – Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce  Juliusz Engelhardt – Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal – Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach […]

Nr 11/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2017 Do pobrania: 11/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia – Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie Piotr Wiśniewski – Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim Katarzyna Solecka, Damian Maderak – Ocena miejskiego systemu transportu publicznego w Krakowie przez osoby […]

Nr 10/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2017 Do pobrania: 10/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Paszkowski, Rafał Kucharski – Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym Jan Aleksandrowicz – Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej szybkiej kolei aglomeracyjnej w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza Grzegorz Dyrkacz, Wiesław Starowicz – Dobre praktyki w […]

Nr 9/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2017 Do pobrania: 9/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Kulpa, Sonia Kulas, Beata Popadiak – Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce Radosław Bul –Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej Krystian Siwek – Modelowanie mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i […]

Nr 8/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2017 Do pobrania: 8/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz E. Burghardt,  Anton Pashkevich, Marcin Piegza – Percepcja przez kierowców poziomego oznakowania dróg o wysokiej odblaskowości Jacek Malasek – C-ITS – skoordynowany transport w inteligentnym mieście Gabriela Kołodziej, Wiesław Starowicz – Analiza jakości transportu zbiorowego realizowanego przez prywatnych przewoźników na trasie  […]

Nr 7/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2017 Do pobrania: 7/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Robert Tomanek – Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka – Warsztaty z udziałem interesariuszy jako dobra praktyka wypracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności Caroline Kubala – Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie […]

Nr 6/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2017 Do pobrania: 6/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Czekała, Zofia Bryniarska – Ocena wskaźnikowa wybranych węzłów przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego w Krakowie Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Analiza poziomu komfortu podróży w pociągach aglomeracyjnych na trasie Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia Andrzej Massel – Ewolucja stanu infrastruktury kolejowej w województwie […]

Nr 5/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2017 Do pobrania: 5/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Kołodziejczyk – Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych Katarzyna Nosal –Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego Eliza Ciszewska-Kulwińska,  Maciej Łada – Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół Andrzej […]

Nr 4/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2017 Do pobrania: 4/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Wiesław Starowicz – Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa  na lata 2016 – 2025 Jacek Malasek – Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce Krzysztof Kołodziejczyk – Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia Paulina Bździuch, Marek […]

Nr 3/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2017 Do pobrania: 3/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda-Wiertel – Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu video Andrzej Hanusik  – Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach  Jakub Zawieska – Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015   Maciej Kruszyna – Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako […]

Nr 2/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2017 Do pobrania: 2/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH&PULL Mateusz Pietruch – Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie Maciej Górz – Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia Lidia Zielińska […]

Nr 1/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2017 Do pobrania: 1/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Mateusz Miloch – Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim Ewa Kusio – Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł Kułaga – Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu – rozwiązania historyczne Sławomir Książek […]

Nr 12/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2016 Do pobrania: 12/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sylwia Pogodzińska – Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego Piotr Buczek – Wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości w wybranych osiedlach Krakowa Anna Mikulska, Wiesław Starowicz – Metoda określania rocznej liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów Aleksandra […]

Nr 11/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2016 Do pobrania: 11/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Kempa, Damian Iwanowicz – Ogólna ocena i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w przewozach regionalnych województwa kujawsko-pomorskiego Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania popytu gospodarstw domowych na usługi transportu zbiorowego Elżbieta Pilecka – Geologiczne uwarunkowania budowy metra w Krakowie i możliwości wykorzystania […]

Nr 10/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2016 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak,  Piotr Gołębiowski – Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 Jacek Malasek – Priorytety badawcze i innowacyjność w dziedzinie transportu Michał Beim, Andrzej Soczówka – Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce Tomasz Kulpa, Sonia […]

Nr 9/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2016 Do pobrania: 9/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Marek Buda, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz – Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej Radosław Bul – Poznańska Kolej Metropolitalna jako odpowiedz na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska – Zmiany […]

Nr 8/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2016 Do pobrania: 8/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Krystian Siwek – Wybrane zagadnienia budowy modeli popytu w Wielkiej Brytanii Anna Górka – Charakterystyka wybranych programów do mikrosymulacji ruchu drogowego Rafał Kucharski, Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata – Modelowanie oporu skrzyżowań w modelach makroskopowych Rafał Kucharski, Tomasz Kulpa, Andrzej Szarata – Model […]

Nr 7/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2016  Do pobrania: 7/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Alexander Rossolov – Modelowanie popytu na usługi transportu publicznego na podstawie zmienności potrzeb w podróży (artykuł w języku angielskim) Balázs Horváth, Viktor Nagy – Ocena strefowa z analizą skupień przystanków transportu publicznego (artykuł w języku angielskim) Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń […]

Nr 6/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2016 Do pobrania: 6/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Andrzej Krych – Człowiek zmotoryzowany w podziale modalnym Piotr Sawicki, Przemysław Kupka – Ustalanie lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody wspomagania decyzji Mariusz Dudek – Analiza zmienności napełnień samochodów osobowych na wlotach do dużego miasta na przykładzie zachodniej […]

Nr 5/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2016 Do pobrania: 5/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Marcin Zawisza, Michał Miszewski, Karol Żarski – System Informacji dla Kierowców w zarządzaniu ruchem w Trójmieście Jacek Oskarbski, Krystian Birr , Michał Miszewski, Karol Żarski – Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu […]

Nr 4/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2016 Do pobrania: 4/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Wojciech Tworek – Organizacja przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym w świetle wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Anna Zalewska – Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie Joanna Baran, Kamil Palica – Organizacja i jakość usług transportu […]

Nr 3/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2016 Do pobrania: 3/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Michał Beim – Najlepsze praktyki w przewozie rowerów kolejami regionalnymi Anna Zalewska – Zmiany na rynku prywatnych przewoźników w miejskim transporcie zbiorowym w Lublinie Sławomir Goliszek, Marcin Połom – Porówanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy […]

Nr 2/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2016 Do pobrania: 2/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Nosal – Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Czesław Wolek – Analiza prędkości […]

Nr 1/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2016 Do pobrania: 1/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne Marcin Krzymuski – Charakter prawny planu transportowego Wojciech Jurkowski,  Mateusz Smolarski – Aspekty organizacyjno-przestrzenne funkcjonowania prywatnej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu Tomasz Kulpa, Krystian Banet, Sylwia Rogala – Tworzenie modeli podróży z wykorzystaniem baz danych […]

Nr 12/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2015 Do pobrania: 12/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Kruszyna – Propozycja wprowadzenia odcinków podziemnych w transporcie zbiorowym Wrocławia Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec – Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania i perspektywy zastosowania Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora […]

Nr 11/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2015 Do pobrania: 11/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu cz. I Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold – Badania preferencji transportowych pasażerów kolei na linii Berlin – Angermünde – Szczecin Tomasz […]

Nr 10/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2015 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sławomir Goliszek,  Marcin Połom – Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014 Szymon Wiśniewski – Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego Sławomir Książek – Infrastruktura związana […]

Nr 9/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2015 Do pobrania: 9/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Iwona Żygowska, Piotr Czech, Szczepan Gapiński, Adam Łosiński, Kinga Smolibowska, Agnieszka Templin – Analiza i ocena przebiegu realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku Mieczysław Szczepański, Stanisław Pęski, Grzegorz Miros – Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz […]

Nr 8/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2015 Do pobrania: 8/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Angelika Łastowska, Bryniarska Zofia – Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie Malwina Spławińska – Zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich Irena Fryc – Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym Jędrzej Gadziński – Systemy BRT – […]

Nr 7/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2015 Do pobrania: 7/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jarosław Petrus – Metro w warszawie – 20 lat działalności dla miasta i jego mieszkańców Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł – Doświadczenia z metra w Warszawie w zakresie ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami Wojciech Grodecki, Anna Siemińska-Lewandowska – Metody […]

Nr 6/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2015 Do pobrania: 6/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania podaży usług dla publicznego transportu zbiorowego w mieście Leszek Kornalewski,  Jacek Malasek – Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych Maciej Michnej,  Tomasz Zwoliński – Współpraca instytucjonalna i angażowanie społeczeństwa jako elementy planowania zrównoważonej mobilności miejskiej […]

Nr 5/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2015 Do pobrania: 5/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Szarata – Wyniki badań podróży w Krakowie – KBR 2013 Tomasz  Dybicz – Zastosowanie danych z sondowania pojazdów do wykrywania lokalnych ograniczeń przepustowości Maciej Helbin, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski – Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie […]

Nr 4/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2015 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Kazimierz Jamroz, Lech Michalski – Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej Kazimierz Jamroz, Jan Kempa, Judyta Rychlewska, Tomasz Mackun – Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra, Anna Gobis, Daniel Gajewski – […]

Nr 3/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2015 Do pobrania: 3/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Krzysztof Grzelec – Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego Grzegorz Gudzbeler, Andrzej Urban, Alicja Bortkiewicz, Mariusz Dąbrowski – Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo […]

Nr 2/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2015 Do pobrania: 2/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz – Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych? Urszula Duda – Analiza funkcjonowania strefy kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie Andrzej Chyba, Wiesław Starowicz – Punktualność kursowania pojazdów MPK SA w Krakowie […]

Nr 1/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2015 Do pobrania: 1/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda – Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride Irena Fryc, Adam Więcko – Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru Artur Budzowski – Problem międzynarodowych połączeń kolejowych Krakowa w kontekście aktualnego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin […]

Nr 12/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2014 Do pobrania: 12/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia, Puławska Sabina – Dostępność komunikacyjna strefy podmiejskiej Krakowa Mateusz Szarata – Wybrane metody modelowania dynamicznie wydzielanych pasów autobusowych Katarzyna Nosal – Wybrane wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i klientów Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeprowadzonych pod kątem […]

Nr 11/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2014 Do pobrania: 11/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Janusz Chodur – Rozkład ruchu w grupie pasów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją Tomasz Szczuraszek, Marcin Karwasz – Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem ITS Sławomir Goliszek – Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – […]

Nr 10/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2014 Do pobrania: 10/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Stanisław Majer – 135 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie Krystian Pietrzak – Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Sebastian Jan Sołowij – Szczeciński rower miejski jako funkcja uzupełniająca komunikacji miejskiej Anna Wiktorowska-Jasik – Analiza wybranych elementów systemu […]

Nr 9/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2014 Do pobrania: 9/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Brzeziński,  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska – Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek – Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym […]

Nr 8/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2014 Do pobrania: 8/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Krych – Logika interwencji w projektach  inżynierskich Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Sławomir Grulkowski, Krzysztof Kalkowski,  Tomasz Budziszewski – Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego Maciej Kruszyna – Wyzwania dla „Polityk Mobilności”, czyli  dokumentów […]

Nr 7/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2014 Do pobrania: 7/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski – Zarząd transportu regionalnego jako organizator transportu pasażerskiego w województwie Michał Beim –  Preferencje transportowe mieszkańców Kujaw i Pomorza Sławomir Goliszek, Mariusz Rogalski – Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze […]

Nr 6/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2014 Do pobrania: 6/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Piotr Olszewski, Halina Krukowska, Piotr Krukowski – Metodyka oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych transportu publicznego Sławomir Książek – Przestrzenne następstwa deregulacji transportu autobusowego na przykładzie powiatu świdnickiego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Wiesław Starowicz – Wpływ instrumentów finansowych związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na zrównoważoną […]

Nr 5/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2014 Do pobrania: 5/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Dinges, Damian Bzdyrek – Selected aspects of the public road transport in the Silesian Voivodeship in the light of researches Michał Beim – Research on passenger satisfaction in the Arriva RP trains Daniel Kaszubowski, Piotr Meller – Measures for improvement of […]

Nr 4/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2014 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Olgierd Wyszomirski – Zrównoważony rozwój miejskiego transportu zbiorowego – przykład Gdyni Hebel Katarzyna – Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013 Krzysztof Grzelec – Badania wielkości i struktury popytu jako podstawy rozliczeń usług  transportu miejskiego w ramach porozumień międzygminnych […]

Nr 3/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2014 Do pobrania: 3/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka  badania wpływu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym- ujęcie modelowe Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Katarzyna Nosal – Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa Michał Wolański, Bartosz Jakubowski – Metoda i projektowanie badań typu […]

Nr 2/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2014 Do pobrania: 2/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Jacek Malasek, Leszek Kornalewski – Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego Paweł Dydyszko – Uwarunkowania przewozu rowerów w pociągach Piotr Renkiel – Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń […]

,

Nr 1/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2014 Do pobrania: 1/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Dybicz – Badania przepustowości w sytuacji występowania lokalnych ograniczeń (LOP) polegających na zawężeniu jezdni  z dwóch do jednego pasa ruchu Wacław Oleksy, Tomasz Rokita – Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskich Piotr Cupryjak, Mariusz Wasiak – Komputerowe […]

Nr 12/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2013 Do pobrania: 12/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Jeremi Rychlewski, Andrzej Krych – Raport Buchanana 50 lat później Marcin Glicz, Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun – Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian Paweł Kossakowski – Wiaty przystankowe w transporcie zbiorowym w Polsce – aspekty […]

Nr 11/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2013 Do pobrania: 11/2013 – wersja elektroniczna  Spis treści Marek Bauer – Normatywne prędkości autobusów na wydzielonych pasach w warunkach zbliżonych do ruchu swobodnego Artur Dziuba,   Waldemar Parkitny – Jakość postrzegana przez pasażerów pociągów relacji Kraków Główny – Częstochowa Wojciech Gawęda – System transportowy Wientianu, jako przykład systemu transportowego średniej […]

Nr 10/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2013 Do pobrania: 10/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Szymczak – W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta? Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Jacek Oskarbski – Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach Andrzej Szarata – Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego – model popytu Tomasz […]

Nr 9/2013 r.

Abstract 9/2013 Table of content Katarzyna Goch, Jacek Malasek – EuroVelo. The European cycle route network in Poland Wit Hubert, Łukasz Kowalski – Survey as an element of community involvement in the municipal bicycle’s policy Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Szymon Wiśniewski – Regional transport network as a determinant of the location of logistics centres in […]

Nr 9/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2013 Nr 9/2013 do pobrania (.pdf)   Spis treści Katarzyna Goch, Jacek Malasek – EuroVelo. Sieć europejskich dróg rowerowych na terenie Polski Wit Hubert, Łukasz Kowalski – Badanie sondażowe jako element uspołeczniania miejskiej polityki rowerowej Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Szymon Wiśniewski – Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w […]

Nr 8/2013 r.

Abstract 8/2013 Table of content Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Agnieszka Rogala – The advantages and disadvantages of „Park and ride” system on the example of the Warsaw agglomeration Sławomir Czerwiński – Park and ride system in Wrocław – an example with the car park city stadium Igor Gisterek – Alternative mean of metropolitan transportation for […]

Nr 8/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2013 Nr 8/2013 do pobrania (.pdf)   Spis treści Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Agnieszka Rogala – Wady i zalety systemu „Parkuj i jedź” na przykładzie aglomeracji warszawskiej Sławomir Czerwiński – System park and ride we Wrocławiu – przykład parkingu przy stadionie miejskim Igor Gisterek – Alternatywny środek transportu metropolitalnego dla […]

Nr 7/2013 r.

Abstract 7/2013 Table of content Marek Bauer –Comparison of measures of running time of public transport vehicles Jacek Szołtysek – Seniors’ friendly cities – problem identification Marcin Wołek – Promotion of trolleybus transport in the light of case study analysis of Gdynia and Salzburg Tomasz Rokita, Wacław Oleksy, Marian Wójcik – Cable railways in urban […]

Nr 7/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2013 Nr 7/2013 do pobrania (.pdf)   Spis treści Marek Bauer – Porównanie technik pomiaru czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego Jacek Szołtysek – Miasta przyjazne seniorom – identyfikacja problemu Marcin Wołek – Promocja transportu trolejbusowego w świetle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga Tomasz Rokita, Wacław Oleksy, Marian Wójcik – […]

Nr 5/2003 r.

Spis treści (numer 5/03) Krzysztof GrzelecIntegracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskichSpecyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej w aglomeracji. Rozwiązania w zakresie integracji komunikacji miejskiej – integracja przez: (1) fuzję poziomą przedsiębiorstw, (2) porozumienie taryfowe, (3) utworzenie związku transportowego przewoźników, (4) powołanie komunalnego związku komunikacyjnego gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy integracji. Funkcjonowanie zintegrowanej komunikacji miejskiej w warunkach powołania […]

Nr 4/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2006   Lidia Żakowska, Monika Kubiak Jakość życia seniorów w zależności od warunków korzystania publicznego z transportu publicznego w Polsce Analiza ograniczeń mobilności seniorów związanych z korzystaniem z transportu publicznego. Warunki poprawy mobilności i bariery uniemożliwiające wprowadzenie ich.. Porównanie ocen seniorów z ocenami ekspertów. Słowa kluczowe: mobilność, SIZE, seniorzy, transport publiczny   […]

Nr 3/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2009   Hubert Igliński Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia Określenie wskaźnika motoryzacji i kongestii. Skutki kongestii dla funkcjonowania miasta. Identyfikacja poziomu kongestii w Poznaniu i sposoby jej ograniczania. Słowa kluczowe: ruch miejski, kongestia, wskaźnik motoryzacji   Transportation congestion in Poznan and some ways of its limitation Definition of […]

nr 2/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2012   Nr 2/2012 do pobrania (.pdf) Maciej Kruszyna Zintegrowane węzły przesiadkowe kolejowo-drogowe przy małych stacjach i przystankach kolejowych Streszczenie: Rola węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym. Węzły przy małych stacjach i przystankach kolejowych. Rozplanowanie stanowisk postojowych dla autobusów – zastosowanie krawędzi piłowej. Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, węzeł przesiadkowy Integrated railroad […]

Nr 4/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2013 Nr 4/2013 do pobrania (.pdf)    Spis treści Krzysztof Grzelec – Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania Tomasz Rokita – Problem transportu rowerów kolejami linowymi Alina Giedryś,  Jan Raczyński, Jacek Wesołowski – Łódzka Kolej Aglomeracyjna i perspektywy jej rozwoju  Maria Zych – System przystanków na żądanie w Warszawie – […]

Nr 5/2001 r.

Spis treści (numer 05/01) Olgierd WyszomirskiFunkcjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. Część I.Zasadnicze postanowienia ustawy o transporcie dot. deregulacji. Ocena funkcjonowania zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na podstawie badań przeprowadzonych przez Autora w Leeds i Sheffield w 2000 r. Organizacja i zarządzanie lokalnym transportem pasażerskim. Kształtowanie […]

Nr 4/2004 r.

Streszczenia do numeru 4/2004   Ryszard JaneckiDostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniejący i perspektywy do 2015-2021 Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych. Charakterystyka systemów obsługi komunikacyjnej tych lotnisk. Rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach okołolotniskowych oraz nowoczesnych usług transportowych.Słowa kluczowe: lotniska regionalne, dostępność komunikacyjna, przewozy pasażerskie Adam […]

Nr 4/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2007   Jarek Kiepura, Piotr Świątecki, Tadeusz Bartosiński Projekt ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego Projekt ustawy określa zasady organizowania i wspierania przez organy administracji publicznej krajowego, publicznego, regularnego, lądowego, zbiorowego transportu pasażerskiego Słowa kluczowe: transport publiczny, prawo transportowe, legislacja Public transport organization and sponsoring bill The bill describes the rules […]

Nr 3/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2010   Olgierd Wyszomirski, Mariusz Józefowicz 80 lat gdyńskiej miejskiej komunikacji zbiorowej Historia miejskiej komunikacji zbiorowej przedstawiona w ostatnich ośmiu dekadach. Podjęte aspekty: system zarządzania komunikacją, funkcjonujące przedsiębiorstwa przewozowe oraz tabor autobusowy i trolejbusowy. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja miejska   Eighty anniversary of public transport in Gdansk The history […]

Nr 2/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2013 Nr 2/2013 do pobrania (.pdf) Spis treści Grzegorz Krawczyk – Strategiczne zarządzanie rozwojem transportu zbiorowego w Polsce Radosław Bul – System tuneli Atocha – Chamartin jako podstawowy element sieci kolei dużych prędkości w Hiszpanii i kolei podmiejskich Madrytu Henryk Karbowiak, Andrzej J. Zajączkowski – 150-lecie metra światowego i 18-lecie metra w Warszawie […]

Nr 6/2002 r.

Spis treści (numer 6/02) Tomasz Szczuraszek, Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek ChmielewskiNowoczesne zarządzanie siecią drogową w Toruniu.Wykorzystanie informatycznego sustemu wspomagającego zarządzanie siecią drogową oraz ruchem drogowym w Zarządzie Dróg Miejskich w Toruniu. Efekty zastosowania systemu w zakresie: ewidencji majątku drogowego, sporządzania raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, informacji o natężeniach ruchu i […]

Nr 4/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2005   Kazimierz Jamroz,  Joanna Kaczmarek Pasy bezpieczeństwa ratują życie Różne aspekty stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach, jako najtańszego i najbardziej dostępnego środka zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Sposoby poprawy poziomu użytkowania pasów bezpieczeństwa. Zagraniczne programy badawcze . Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, pasy bezpieczeństwa, wypadki drogowe Safety belts rescue […]

Nr 4/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2008   Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie województwa małopolskiego Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski. Realizacja polityki regionalnej w województwie małopolskim. Słowa kluczowe: polityka regionalna, fundusze europejskie, region   European Union‘s regional policy on case of Malopolska region […]

Nr 3/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2011  Nr 3/2011 do pobrania (.pdf) Daniel Gajewski,  Andrzej Szarata Baza danych o wahaniach ruchu na ulicach Warszawy Charakterystyka bazy danych z pomiarów natężenia ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodzajowej potoku pojazdów, prędkości chwilowej strumienia ruchu oraz okresu pomiarów. Analizy służące do wykrywania i eliminacji błędów pomiarowych. Wyznaczanie natężenia miarodajnego ruchu […]

5/2004 r.

Abstracts 5/2004   WIESŁAW STAROWICZ Local authorities tasks in the field of public transport EU basic regulations in the field of public transport. Significance of these rules for Poland. Legal basis for local and regional transport management at particular levels of authority. New orders projects. Conditions for new rules implementation in Polish cities and regions. […]

Nr 1/2013 r.

Abstract 1/2013   Magdalena Wyszomirska-Góra Psychological determinants influencing everyday means of transport choices Abstract. The continuous growth of car usage in everyday city journeys constitutes a significant threat to the natural environment and hinders the realization of agglomerations’ sustainable development plans. To understand reasons which make people prefer to use cars instead of public transport […]

Nr 5/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2006   Kazimierz Jamroz, Ryszard Krystek Inteligentne systemu transportu – rozwój i struktura Ogólna charakterystyka inteligentnych systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie. Architektura i struktura systemów ITS, Słowa kluczowe: transport, inteligentne systemy transportu, ITS,   Intelligent transport systems – development and structure Brief characteristics of intelligent transport systems (ITS). […]

Nr 4/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2009   Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska Polityka transportowa Polski dla zrównoważonego rozwoju miast Analiza dokumentów programowych polityki transportowej sformułowanych w latach dziewięćdziesiątych, opracowanych w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz opracowanych po akcesji do Unii Europejskiej. Słowa kluczowe: transport miejski, polityka transportowa, zrównoważony rozwój Polish transport policy for sustainable urban […]

nr 3/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2012   Nr 3/2012 do pobrania (.pdf) Joanna Majdecka, Tomasz Zwoliński, Dariusz Niewitała Przegląd rozwiązań dotyczących polityki parkingowej w europejskich miastach Streszczenie: Przegląd rozwiązań dostosowujących systemy parkowania w miastach do zasad zrównoważonego rozwoju. Polityka parkingowa miasta Krakowa. Przykłady z ponad trzydziestu miast Europy znajdujących się w ponad dwudziestu państwach. Słowa kluczowe: polityka […]

Nr 5/2013 r.

Abstract 5/2013   Table of content  Olgierd Wyszomirski – Trolleybus transport functioning in the Trolley Project partnership cities Elzbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Value of services for passengers in the light of research in regional transport Lidia Żakowska – Perception  of the transport space as determinants of the safety in the sustainable road transport concept in Europe Maciej […]

Nr 6/2001 r.

Spis treści (numer 06/01) Andrzej SamborProjekt BEST – Benchmarking zrównoważonego transportu europejskiegoKoncepcja nowej metody poprawy jakości i konkurencyjności – benchmarking, promowana przez Komisję Europejską. Cele projektu BEST (Benchmarking European Sustainable Transport), główni wykonawcy, sposób realizacji. Oprac. A. SamborBenchmarking transportu miejskiego – przebieg i wyniki pilotowego studiumOpis badań przeprowadzonych w ramach pilotowego studium pt. „Wskazówki do […]

Nr 5/2004 r.

Streszczenia do numeru 5/2004   WIESŁAW STAROWICZ Zadania samorządów w zakresie transportu zbiorowego Podstawowe regulacje prawne UE w zakresie transportu zbiorowego i ich znaczenie dla Polski. Podstawy prawne zarządzania lokalnym i regionalnym transportem zbiorowym na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Projekty nowych rozporządzeń. Uwarunkowania wdrażania w polskich miastach i regionach zasad opisanych w projekcie rozporządzenia. Kierunki […]

Nr 5/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2007   Ryszard Rolbiecki, Aleksandra Gus-Puszczewicz Zmiana roli  żeglugi śródlądowej w realizacji  popytu na przewozy pasażerskie Obszary popytu na przewozy pasażerskie. Znaczenie transportu wodnego śródlądowego w obsłudze ruchu turystycznego. Tramwaje wodne jako element komunikacji zbiorowej. Słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, żegluga śródlądowa, tramwaj wodny,   Change of inland navigation role in creation […]

Nr 4/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2010   Numer kwietniowy TMiR zawiera artykuły przygotowane do wygłoszenia na międzynarodowym seminarium „GAMBIT 1010” w sesji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na progu nowej polityki Unii Europejskiej”.   Ryszard Krystek Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej Polskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na […]

Nr 1/2013 r.

Streszczenie do numeru 1/2013   Nr 1/2013 do pobrania (.pdf)   Magdalena Wyszomirska-Góra Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich Streszczenie: Postępujący wzrost wykorzystania samochodów w codziennych podróżach miejskich stanowi istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, stojąc na przeszkodzie  realizacji planów zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Zrozumienie przyczyn, z powodu których ludzie preferują samochód ponad […]

Nr 7,8/2002 r.

Spis treści (numer 7,8/02) Krzysztof Grzelec, Olgierd WyszomirskiZmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w warunkach marketingowych kształtowania oferty przewozowej komunikacji miejskiej na przykładzie Rumi.Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w zakresie: udziału podróży samochodem osobowym, poziomu ruchliwości, dostępności przestrzennej, jakości usług , ograniczeń ruchu samochodów osobowych w centrum miasta. Wykorzystanie wyników badań do określenia i […]

Nr 5/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2005   Beata Zagożdżon Formy organizacyjne partnerstwa publiczno – prywatnego i jego efekty w miejskim transporcie zbiorowym Istota partnerstwa publiczno-prawnego i jego formy prawne – komercjalizacja , korporatyzacja, kontraktacja usług, dzierżawa majątku publicznego, kontrakty menedżerskie. Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, transport zbiorowy   Organisational forms of public-private partnership and their effects in urban […]

Nr 5/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2008   Piotr Rosik Zróżnicowanie dostępności drogowej regionów Polski Ocena dostępności drogowej województw (wskaźniki gęstości sieci). Ocena dostępności drogowej podregionów (wskaźniki dostępności przez sieć drogową do ludności i do rynku towarów i usług). Ocena wpływu zmian w poziomie motoryzacji na użytkowanie sieci drogowej w województwach. Słowa kluczowe: dostępność drogowa, region, sieć drogowa […]

Nr 4/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2011  Nr 4/2011 do pobrania (.pdf) Wojciech Bąkowski ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ZARZĄDZANIU REGIONALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM  Struktura kapitału intelektualnego, jako elementu wartości niematerialnej organizacji- przedsiębiorstwa. Zadania kapitału intelektualnego w działalności organizatora przewozów. Rola kapitału ludzkiego, kapitału społecznego i kapitału organizacyjnego w strukturze systemu regionalnego transportu zbiorowego. Przesłanki zapotrzebowania na pracowników z wiedzą […]

6/2004 r.

Abstracts 6/2004   WOJCIECH KORDYS, WIESŁAW STAROWICZPassenger preferences and satisfacion of public transport services by MPK in GnieznoResults of passenger inquiry, carried in 2002 – first time in the city. The investigations aimed to recognise passenger preferences related to public transport quality, as well as passenger satisfaction level. Inquiry comprised 10 attributes of transport service […]

Nr 6/2003 r.

Spis treści (numer 6/03) Olgierd Wyszomirski Koszty komunikacji miejskiej Struktura kosztów. Czynniki kształtujące poziom kosztów własnych komunikacji miejskiej. Metody badania i szacowania kosztów zewnętrznych oraz kosztów czasu i kongestii. Andrzej Brzeziński, Andrzej SamborKoncepcja lokalizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych w Warszawie Program organizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych (TTA), odcinków dojazdowych do skrzyżowań i przystanków oraz wspólnych przystanków wraz z […]

Nr 6/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2006   Andrzej Rudnicki Innowacyjny projekt Unii Europejskiej „Caravel” szansą zrównoważonego rozwoju transportu Krakowa Zrównoważony transport w ramowych programach ramowych Unii Europejskiej. Ogólna informacja o projekcie Caravel w ramach programu Civitas II. Zadania projektu Caravel realizowane w Krakowie. Powiązanie projektu Caravel z polityką transportową Krakowa  Słowa kluczowe: zrównoważony transport, polityka transportowa, Caravel, Civitas […]

Nr 5/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2009   Janusz Chodur, Jakub Knot Wpływ bezkolizyjnego sterowania ruchem na skrzyżowaniu na jego sprawność ruchową Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań przy stałoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz. Analiza sprawności skrzyżowań przy zmiennoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz ruchu. Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, skrzyżowanie, sterowanie ruchem, przepustowość Impact of grade separation […]

nr 4/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2012   Nr 4/2012 do pobrania (.pdf) Richard E Allsop Wyniki badań bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie ZEUS w kontekście polityki UE i dekady działań ONZ 2011-2020 Streszczenie: Zasadniczym celem projektu ZEUS było stworzenie i propagowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. Jednak na samym wstępie działanie to zostało umieszczone w kontekście […]

Nr 5/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2013  Nr 5/2013 do pobrania (.pdf)   Spis treści Olgierd Wyszomirski – Funkcjonowanie transportu trolejbusowego w miastach partnerskich projektu Trolley  Elzbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego Lidia Żakowska – Percepcja przestrzeni transportu jako determinanty bezpieczeństwa w koncepcji zrównoważonego transportu drogowego w Europie Maciej Florczak […]

Nr 7,8/2001 r.

Spis treści (numer 7,8/01) Jan FriedbergIstniejące i projektowane regulacje Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Regulacje UE w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tle założeń polskiej polityki transportowej. Tezą artykułu jest stwierdzenie, „że zasadniczo tylko sektor regionalnych przewozów autobusowych wymaga znaczących zmian prawnych dla dostosowania do obecnych i planowanych regulacji UE, natomiast inne części rynku […]

Nr 6/2004 r.

Streszczenia do numeru 6/2004   WOJCIECH KORDYS, WIESŁAW STAROWICZPreferencje i satysfakcja pasażerów z usług świadczonych przez MPK w GnieźnieWyniki badań ankietowych wśród pasażerów, wykonanych w 2002 roku po raz pierwszy w historii miasta. Badania miały na celu rozpoznanie preferencji w zakresie jakości usług przewozowych oraz stopnia satysfakcji pasażerów z tych usług. Badaniami objęto 10 cech […]

Nr 6/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2007   Starowicz Wiesław Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego Ostateczna wersja założeń opracowana przez Komitet Polityczny programu Civitas Caravel. Założenia zostały przyjęte w maju br na posiedzeniu w Brukseli. Przekazano je oficjalnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, Komisarzowi ds. Transportu Panu M. Jacques Barrot. Na podstawie tych założeń w połowie 2007 roku […]

Nr 5/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2010   Wojciech Bąkowski W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość dla pasażera. Projektowanie i operacyjne nadzorowanie wartości usługi przewozowej świadczonej dla pasażera. Mierzenie wartości dla pasażera. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, usługa przewozowa,   […]

Nr 2/2013 r.

Abstract 2/2013   Table of content: Grzegorz Krawczyk – Strategicmanagementof public transportdevelopmentin Poland Radosław Bul – The tunnels Atocha – Chamartin as a basic element of high-speed rail network in Spain and Madrid’s commuter rail Henryk Karbowiak, Andrzej J. Zajączkowski – 150th anniversary of tube in the world and 18th anniversary of tube in Warsaw Marek Bauer – Disruptions […]

Nr 9/2002 r.

Spis treści (numer 9/02) Aureliusz MikłaszewskiKonsultowanie rozwiązań transportowych z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.Znaczenie konsultacji społecznych. Praktyka kontaktów z organizacjami pozarządowymi stosowana w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Przykłady konsultowania rozwiązań transportowych ze społeczeństwem. Wojciech Rydzkowski, Maciej BurdaRola transportu w obsłudze dużych imprez masowych na przykładzie wizyty papieża Jana Pawła II w Sopocie w 1999 roku […]

Nr 6/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2005   Jan Raczyński Miejski transport szynowy w Unii Europejskiej Analiza rynku komunikacji tramwajowej i metra w Unii Europejskiej. Statystyka obejmująca liczbę miast z transportem szynowym, liczbę linii oraz długość sieci. Sytuacja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Słowa kluczowe: transport szynowy, tramwaj, metro, Unia Europejska   Urban rail transport in European […]

Nr 6/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2008   Jacek Szołtysek Zarządzanie kongestią w miastach Zarządzanie kongestią jako wpływ na ludzi. Budowa systemu zarządzania kongestią. Przesłanki sukcesu zarządzania kongestią. Słowa kluczowe: transport miejski, logistyka miejska, kongestia, zarządzanie   Congestion management in towns Congestion management as an influence on people. Construction of the congestion management system. Premises for the success […]

Nr 5/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2011  Nr 5/2011 do pobrania (.pdf) Szczuraszek Tomasz NISKI STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSKICH MIASTACH – AKCEPTACJA CZY WYZWANIE? Analiza przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich miastach. Czynniki i zjawiska wpływające na poziom brd. Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego,   POOR ROAD TRAFFIC SAFETY IN POLISH CITIES […]

7,8/2004 r.

Abstracts 7,8/2004   WIESŁAW DŹWIGOŃ Efficiency of changes in public transport vehicles frequency Some considerations on selected activities for transport service standard improvements have been presented in the paper. The analysis includes the evaluation of changes in public transport vehicles frequency on quality of passenger transport service. Key words: passenger transport, quality, frequency, efficiency.   […]

Nr 7,8/2003 r.

Spis treści (numer 7,8/03) Robert Tomanek Finansowanie rozwoju transportu miejskiego w warunkach integracji Polski z Unią Europejską Zmiany w sposobach i strukturze finansowania transportu miejskiego. Potencjalne źródła finansowania rozwoju transportu miejskiego. Możliwości wykorzystania źródeł finansowania, związanych z integracją z UE (fundusze przedakcesyjne, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności). Zwrotne źródła finansowania (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy […]

Nr 7,8/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2006   60 lat Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej 60 years anniversary of Road Engineering Department in Gdańsk University of Technology Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Ryszarda Krystka 40 years of scientific work of Professor Ryszard Krystek   Kazimierz Jamroz Osobowości Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej Personality of Road Engineering Department […]

Nr 6/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2009   Michał Beim, Adam Radzimski  Wybrane aspekty wpływu zmian demograficznych na transport publiczny Zmiany demograficzne a zachowania transportowe. Polityka taryfowa względem osób starszych. Dojazdy do szkół. Bariery techniczne korzystania z tramwajów przez  inwalidów. Słowa kluczowe: demografia, transport pasażerski, transport zbiorowy   Some aspects of the influence of demographic changes on public […]

nr 5/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2012   Nr 5/2012 do pobrania (.pdf) Janusz Chodur, Krzysztof Ostrowski Charakterystyka strumienia ruchu w początkowym okresie sygnału zielonego na skrzyżowaniu z sygnalizacją Streszczenie Podjęte badania miały na celu modelowanie procesu rozładowania kolejki i wjazdu na skrzyżowanie pojazdów w początkowym okresie sygnału zielonego m.in. w celu identyfikacji specyficznych cech funkcjonowania zamiejskich skrzyżowań […]

Nr 6/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2013  Nr 6/2015 do pobrania (.pdf)   Spis treści Łukasz Gryga,  Michał Wojtaszek, Grzegorz Firlejczyk – Obszarowy system sterowania ruchem i nadawanie priorytetu dla transportu zbiorowego w Krakowie Michał Wojtaszek, Łukasz Gryga – Monitoring strefy ograniczonego ruchu i wydzielonych pasów dla autobusów w Krakowie Piotr Dera – Stosowanie priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego […]

Nr 9/2001 r.

Spis treści (numer 9/01) Richard E. AllsopBrytyjska strategia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cele na rok 2010Zasady tworzenia strategii jej cele oraz metody wyznaczania celów. Sposoby osiągnięcia ustalonych celów. Rola inżynierii drogowej i inżynierii ruchu w realizacji przyjętej strategii. Anna Żak, Jan Gregorowicz, Piotr TrybuśGIS – wykorzystanie w przygotowaniu materiałów do analiz komunikacyjnych w rejonach […]

Nr 7,8/2004 r.

Streszczenia do numeru 7,8/2004   WIESŁAW DŹWIGOŃ Efektywność zmiany częstotliwości kursowania pojazdów w transporcie zbiorowym W artykule przedstawiono rozważania obejmujące wybrane aspekty działań poprawiających standardy obsługi transportowej. Analiza obejmuje ocenę wpływu zmiany częstotliwości kursowania pojazdów na jakość obsługi pasażerów. Słowa kluczowe: transport pasażerski, jakość, częstotliwość, efektywność   PAWEŁ JASTRZĘBSKI, WOJCIECH GLEŃ Zarządzanie pasażerskim transportem drogowym […]

Nr 7,8/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2007   Jacek Szołtysek System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców Problem powiązania systemu dostaw ładunków i systemu obsługi transportowej ładunków. Poszukiwanie kompleksowych rozwiązań przewozów ładunków w miastach. Przykłady rozwiązań problemów dostaw towarów w wybranych miastach. Słowa kluczowe: logistyka miejska, ładunki, transport   […]

Nr 6/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2010   Zofia Bryniarska Rozwój obsługi komunikacyjnej mieszkańców w obszarze aglomeracyjnym miasta Krakowa Charakterystyka obsługi komunikacyjnej obszaru aglomeracyjnego Krakowa. Charakterystyka pracy przewozowej i popytu na przewozy. Analiza wybranych wskaźników charakteryzujących przewozy na liniach aglomeracyjnych. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, aglomeracja, obsługa komunikacyjna   Development of public transport services in the Krakow […]

Nr 9/2003 r.

Contents (9/03)   Zbigniew KomarPractical questions in the field of traffic surveys and modelling resulted of road congestion The author justify thesis about the necessity of special approach do traffic surveys and forecasts, as well as to transport investments programming for city centres. He pays attention also on the question of properly planning and carrying […]

Nr 10/2002 r.

Spis treści (numer 10/02) IX seminarium Transportu Miejskiego pt. „Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem” Jarosław OsowskiUdział mediów w procesie konsultacji społecznej.Czy decydenci właściwie oceniają rolę mediów w kształtowaniu opinii społecznej?W jaki sposób środowiska transportowe mogłyby zdobywać przychylność mieszkańców przy pomocy środków masowego przekazu? Jak rozmawiać z dziennikarzami? Autor odpowiada na te pytania wykorzystując swoje ponaddziesięcioletnie […]

Nr 7,8/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2005   Andrzej Rudnicki, Wiesław Starowicz Transport miejski – ekspertyza do Polityki Transportowej Państwa i Narodowej Strategii Rozwoju Transportu Tekst zawiera treść ekspertyzy przygotowanej w celu uzasadnienia części Polityki Transportowej Państwa na lata 2006-2025 w zakresie transportu miejskiego. Ekspertyza zawiera charakterystykę problemów transportowych obszarów miejskich, aglomeracyjnych i metropolitalnych, trendy rozwoju transportu miejskiego […]

Nr 7,8/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2008   Tomasz Zwoliński Ograniczanie i kontrola dostępności centrum miasta przez samochody  Artykuł omawia dwa działania projektu europejskiego CIVITAS CARAVEL, dotyczące zintegrowanej strategii kontroli dostępu oraz pilotażowego wdrożenia systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów w Krakowie. Idea oraz plany dalszego ograniczania dostępności samochodów do Śródmieścia. Pierwsze rezultaty pilotażowego działania systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów.  Słowa […]

Nr 6/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2011  Nr 6/2011 do pobrania (.pdf) Michał Beim, Paweł Wiśniewski Pilotażowe badania ruchu rowerowego w Toruniu Cele i metodologia badań. Ruch rowerowy na tle ruchu innych pojazdów. Struktura demograficzna rowerzystów. Słowa kluczowe: ruch miejski, ruch rowerowy   Pilot researches on the bicycle traffic in Toruń Goals and methodology of researches. Bicycle traffic […]

9/2004 r.

Abstracts 9/2004   MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI Green forms and conditions of its application in streets Conditions of application of various forms of street greenery, in particular grasses, shrubs, creepers and trees. Among conditions of greenery applications greenery maintenance, living conditions of plants in street environment, greenery influence on human psyche and noise suppression […]

Nr 9/2003 r.

Spis treści (numer 9/03) Zbigniew KomarPraktyczne problemy mierzenia i modelowania ruchu w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego Autor uzasadnia tezę o konieczności specyficznego podejścia do pomiarów natężenia ruchu oraz prognozowania ruchu i programowania inwestycji komunikacyjnych w centrach miast. Zwraca też uwagę na prawidłowe zaplanowanie, przeprowadzenie i interpretowanie wyników kompleksowych badań ruchu. Omawia także zagadnienia dot. szacowania skutków […]

Nr 9/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2006   Tadeusz Dyr Wsparcie rozwoju transportu publicznego z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zasady i programy wsparcia transportu publicznego z funduszy strukturalnych. Finansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnego układu transportowego. Finansowanie rozwoju transportu publicznego w aglomeracjach. Słowa kluczowe: transport publiczny, fundusze strukturalne, aglomeracja,   Support for public […]