Wprowadzone przez Dariusz Więch

Nr 12/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2017 Do pobrania: 12/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Dariusz Tłoczyński – Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce  Juliusz Engelhardt – Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal – Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach […]

Nr 11/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2017 Do pobrania: 11/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia – Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie Piotr Wiśniewski – Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim Katarzyna Solecka, Damian Maderak – Ocena miejskiego systemu transportu publicznego w Krakowie przez osoby […]

Nr 10/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2017 Do pobrania: 10/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Paszkowski, Rafał Kucharski – Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym Jan Aleksandrowicz – Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej szybkiej kolei aglomeracyjnej w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza Grzegorz Dyrkacz, Wiesław Starowicz – Dobre praktyki w […]

Nr 9/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2017 Do pobrania: 9/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Kulpa, Sonia Kulas, Beata Popadiak – Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce Radosław Bul –Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej Krystian Siwek – Modelowanie mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i […]

Nr 8/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2017 Do pobrania: 8/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz E. Burghardt,  Anton Pashkevich, Marcin Piegza – Percepcja przez kierowców poziomego oznakowania dróg o wysokiej odblaskowości Jacek Malasek – C-ITS – skoordynowany transport w inteligentnym mieście Gabriela Kołodziej, Wiesław Starowicz – Analiza jakości transportu zbiorowego realizowanego przez prywatnych przewoźników na trasie  […]

Nr 7/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2017 Do pobrania: 7/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Robert Tomanek – Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka – Warsztaty z udziałem interesariuszy jako dobra praktyka wypracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności Caroline Kubala – Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie […]

Nr 6/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2017 Do pobrania: 6/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Czekała, Zofia Bryniarska – Ocena wskaźnikowa wybranych węzłów przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego w Krakowie Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Analiza poziomu komfortu podróży w pociągach aglomeracyjnych na trasie Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia Andrzej Massel – Ewolucja stanu infrastruktury kolejowej w województwie […]

Nr 5/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2017 Do pobrania: 5/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Kołodziejczyk – Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych Katarzyna Nosal –Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego Eliza Ciszewska-Kulwińska,  Maciej Łada – Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół Andrzej […]

Nr 4/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2017 Do pobrania: 4/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Wiesław Starowicz – Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa  na lata 2016 – 2025 Jacek Malasek – Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce Krzysztof Kołodziejczyk – Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia Paulina Bździuch, Marek […]

Nr 3/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2017 Do pobrania: 3/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda-Wiertel – Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu video Andrzej Hanusik  – Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach  Jakub Zawieska – Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015   Maciej Kruszyna – Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako […]

Nr 2/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2017 Do pobrania: 2/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH&PULL Mateusz Pietruch – Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie Maciej Górz – Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia Lidia Zielińska […]

Nr 1/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2017 Do pobrania: 1/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Mateusz Miloch – Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim Ewa Kusio – Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł Kułaga – Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu – rozwiązania historyczne Sławomir Książek […]

Nr 12/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2016 Do pobrania: 12/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sylwia Pogodzińska – Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego Piotr Buczek – Wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości w wybranych osiedlach Krakowa Anna Mikulska, Wiesław Starowicz – Metoda określania rocznej liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów Aleksandra […]

Nr 11/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2016 Do pobrania: 11/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Kempa, Damian Iwanowicz – Ogólna ocena i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w przewozach regionalnych województwa kujawsko-pomorskiego Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania popytu gospodarstw domowych na usługi transportu zbiorowego Elżbieta Pilecka – Geologiczne uwarunkowania budowy metra w Krakowie i możliwości wykorzystania […]

Nr 10/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2016 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak,  Piotr Gołębiowski – Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 Jacek Malasek – Priorytety badawcze i innowacyjność w dziedzinie transportu Michał Beim, Andrzej Soczówka – Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce Tomasz Kulpa, Sonia […]

Nr 9/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2016 Do pobrania: 9/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Marek Buda, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz – Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej Radosław Bul – Poznańska Kolej Metropolitalna jako odpowiedz na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska – Zmiany […]

Nr 8/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2016 Do pobrania: 8/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Krystian Siwek – Wybrane zagadnienia budowy modeli popytu w Wielkiej Brytanii Anna Górka – Charakterystyka wybranych programów do mikrosymulacji ruchu drogowego Rafał Kucharski, Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata – Modelowanie oporu skrzyżowań w modelach makroskopowych Rafał Kucharski, Tomasz Kulpa, Andrzej Szarata – Model […]

Nr 7/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2016  Do pobrania: 7/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Alexander Rossolov – Modelowanie popytu na usługi transportu publicznego na podstawie zmienności potrzeb w podróży (artykuł w języku angielskim) Balázs Horváth, Viktor Nagy – Ocena strefowa z analizą skupień przystanków transportu publicznego (artykuł w języku angielskim) Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń […]

Nr 6/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2016 Do pobrania: 6/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Andrzej Krych – Człowiek zmotoryzowany w podziale modalnym Piotr Sawicki, Przemysław Kupka – Ustalanie lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody wspomagania decyzji Mariusz Dudek – Analiza zmienności napełnień samochodów osobowych na wlotach do dużego miasta na przykładzie zachodniej […]

Nr 5/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2016 Do pobrania: 5/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Marcin Zawisza, Michał Miszewski, Karol Żarski – System Informacji dla Kierowców w zarządzaniu ruchem w Trójmieście Jacek Oskarbski, Krystian Birr , Michał Miszewski, Karol Żarski – Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu […]

Nr 4/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2016 Do pobrania: 4/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Wojciech Tworek – Organizacja przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym w świetle wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Anna Zalewska – Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie Joanna Baran, Kamil Palica – Organizacja i jakość usług transportu […]

Nr 3/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2016 Do pobrania: 3/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Michał Beim – Najlepsze praktyki w przewozie rowerów kolejami regionalnymi Anna Zalewska – Zmiany na rynku prywatnych przewoźników w miejskim transporcie zbiorowym w Lublinie Sławomir Goliszek, Marcin Połom – Porówanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy […]

Nr 2/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2016 Do pobrania: 2/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Nosal – Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Czesław Wolek – Analiza prędkości […]

Nr 1/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2016 Do pobrania: 1/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne Marcin Krzymuski – Charakter prawny planu transportowego Wojciech Jurkowski,  Mateusz Smolarski – Aspekty organizacyjno-przestrzenne funkcjonowania prywatnej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu Tomasz Kulpa, Krystian Banet, Sylwia Rogala – Tworzenie modeli podróży z wykorzystaniem baz danych […]

Nr 12/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2015 Do pobrania: 12/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Kruszyna – Propozycja wprowadzenia odcinków podziemnych w transporcie zbiorowym Wrocławia Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec – Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania i perspektywy zastosowania Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora […]

Nr 11/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2015 Do pobrania: 11/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu cz. I Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold – Badania preferencji transportowych pasażerów kolei na linii Berlin – Angermünde – Szczecin Tomasz […]

Nr 10/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2015 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sławomir Goliszek,  Marcin Połom – Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014 Szymon Wiśniewski – Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego Sławomir Książek – Infrastruktura związana […]

Nr 9/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2015 Do pobrania: 9/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Iwona Żygowska, Piotr Czech, Szczepan Gapiński, Adam Łosiński, Kinga Smolibowska, Agnieszka Templin – Analiza i ocena przebiegu realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku Mieczysław Szczepański, Stanisław Pęski, Grzegorz Miros – Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz […]

Nr 8/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2015 Do pobrania: 8/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Angelika Łastowska, Bryniarska Zofia – Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie Malwina Spławińska – Zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich Irena Fryc – Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym Jędrzej Gadziński – Systemy BRT – […]

Nr 7/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2015 Do pobrania: 7/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jarosław Petrus – Metro w warszawie – 20 lat działalności dla miasta i jego mieszkańców Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł – Doświadczenia z metra w Warszawie w zakresie ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami Wojciech Grodecki, Anna Siemińska-Lewandowska – Metody […]

Nr 6/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2015 Do pobrania: 6/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania podaży usług dla publicznego transportu zbiorowego w mieście Leszek Kornalewski,  Jacek Malasek – Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych Maciej Michnej,  Tomasz Zwoliński – Współpraca instytucjonalna i angażowanie społeczeństwa jako elementy planowania zrównoważonej mobilności miejskiej […]

Nr 5/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2015 Do pobrania: 5/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Szarata – Wyniki badań podróży w Krakowie – KBR 2013 Tomasz  Dybicz – Zastosowanie danych z sondowania pojazdów do wykrywania lokalnych ograniczeń przepustowości Maciej Helbin, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski – Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie […]

Nr 4/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2015 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Kazimierz Jamroz, Lech Michalski – Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej Kazimierz Jamroz, Jan Kempa, Judyta Rychlewska, Tomasz Mackun – Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra, Anna Gobis, Daniel Gajewski – […]

Nr 3/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2015 Do pobrania: 3/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Krzysztof Grzelec – Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego Grzegorz Gudzbeler, Andrzej Urban, Alicja Bortkiewicz, Mariusz Dąbrowski – Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo […]

Nr 2/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2015 Do pobrania: 2/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz – Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych? Urszula Duda – Analiza funkcjonowania strefy kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie Andrzej Chyba, Wiesław Starowicz – Punktualność kursowania pojazdów MPK SA w Krakowie […]

Nr 1/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2015 Do pobrania: 1/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda – Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride Irena Fryc, Adam Więcko – Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru Artur Budzowski – Problem międzynarodowych połączeń kolejowych Krakowa w kontekście aktualnego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin […]

Nr 12/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2014 Do pobrania: 12/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia, Puławska Sabina – Dostępność komunikacyjna strefy podmiejskiej Krakowa Mateusz Szarata – Wybrane metody modelowania dynamicznie wydzielanych pasów autobusowych Katarzyna Nosal – Wybrane wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i klientów Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeprowadzonych pod kątem […]

Nr 11/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2014 Do pobrania: 11/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Janusz Chodur – Rozkład ruchu w grupie pasów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją Tomasz Szczuraszek, Marcin Karwasz – Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem ITS Sławomir Goliszek – Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – […]

Nr 10/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2014 Do pobrania: 10/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Stanisław Majer – 135 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie Krystian Pietrzak – Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Sebastian Jan Sołowij – Szczeciński rower miejski jako funkcja uzupełniająca komunikacji miejskiej Anna Wiktorowska-Jasik – Analiza wybranych elementów systemu […]

Nr 9/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2014 Do pobrania: 9/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Brzeziński,  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska – Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek – Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym […]

Nr 8/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2014 Do pobrania: 8/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Krych – Logika interwencji w projektach  inżynierskich Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Sławomir Grulkowski, Krzysztof Kalkowski,  Tomasz Budziszewski – Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego Maciej Kruszyna – Wyzwania dla „Polityk Mobilności”, czyli  dokumentów […]

Nr 7/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2014 Do pobrania: 7/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski – Zarząd transportu regionalnego jako organizator transportu pasażerskiego w województwie Michał Beim –  Preferencje transportowe mieszkańców Kujaw i Pomorza Sławomir Goliszek, Mariusz Rogalski – Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze […]

Nr 6/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2014 Do pobrania: 6/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Piotr Olszewski, Halina Krukowska, Piotr Krukowski – Metodyka oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych transportu publicznego Sławomir Książek – Przestrzenne następstwa deregulacji transportu autobusowego na przykładzie powiatu świdnickiego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Wiesław Starowicz – Wpływ instrumentów finansowych związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na zrównoważoną […]

Nr 5/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2014 Do pobrania: 5/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Dinges, Damian Bzdyrek – Selected aspects of the public road transport in the Silesian Voivodeship in the light of researches Michał Beim – Research on passenger satisfaction in the Arriva RP trains Daniel Kaszubowski, Piotr Meller – Measures for improvement of […]

Nr 4/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2014 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Olgierd Wyszomirski – Zrównoważony rozwój miejskiego transportu zbiorowego – przykład Gdyni Hebel Katarzyna – Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013 Krzysztof Grzelec – Badania wielkości i struktury popytu jako podstawy rozliczeń usług  transportu miejskiego w ramach porozumień międzygminnych […]

Nr 3/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2014 Do pobrania: 3/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka  badania wpływu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym- ujęcie modelowe Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Katarzyna Nosal – Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa Michał Wolański, Bartosz Jakubowski – Metoda i projektowanie badań typu […]

Nr 2/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2014 Do pobrania: 2/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Jacek Malasek, Leszek Kornalewski – Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego Paweł Dydyszko – Uwarunkowania przewozu rowerów w pociągach Piotr Renkiel – Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń […]

,

Nr 1/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2014 Do pobrania: 1/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Dybicz – Badania przepustowości w sytuacji występowania lokalnych ograniczeń (LOP) polegających na zawężeniu jezdni  z dwóch do jednego pasa ruchu Wacław Oleksy, Tomasz Rokita – Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskich Piotr Cupryjak, Mariusz Wasiak – Komputerowe […]

Nr 12/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2013 Do pobrania: 12/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Jeremi Rychlewski, Andrzej Krych – Raport Buchanana 50 lat później Marcin Glicz, Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun – Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian Paweł Kossakowski – Wiaty przystankowe w transporcie zbiorowym w Polsce – aspekty […]

Nr 11/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2013 Do pobrania: 11/2013 – wersja elektroniczna  Spis treści Marek Bauer – Normatywne prędkości autobusów na wydzielonych pasach w warunkach zbliżonych do ruchu swobodnego Artur Dziuba,   Waldemar Parkitny – Jakość postrzegana przez pasażerów pociągów relacji Kraków Główny – Częstochowa Wojciech Gawęda – System transportowy Wientianu, jako przykład systemu transportowego średniej […]

Nr 10/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2013 Do pobrania: 10/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Szymczak – W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta? Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Jacek Oskarbski – Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach Andrzej Szarata – Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego – model popytu Tomasz […]

Nr 9/2013 r.

Abstract 9/2013 Table of content Katarzyna Goch, Jacek Malasek – EuroVelo. The European cycle route network in Poland Wit Hubert, Łukasz Kowalski – Survey as an element of community involvement in the municipal bicycle’s policy Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Szymon Wiśniewski – Regional transport network as a determinant of the location of logistics centres in […]

Nr 9/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2013 Nr 9/2013 do pobrania (.pdf)   Spis treści Katarzyna Goch, Jacek Malasek – EuroVelo. Sieć europejskich dróg rowerowych na terenie Polski Wit Hubert, Łukasz Kowalski – Badanie sondażowe jako element uspołeczniania miejskiej polityki rowerowej Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Szymon Wiśniewski – Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w […]

Nr 8/2013 r.

Abstract 8/2013 Table of content Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Agnieszka Rogala – The advantages and disadvantages of „Park and ride” system on the example of the Warsaw agglomeration Sławomir Czerwiński – Park and ride system in Wrocław – an example with the car park city stadium Igor Gisterek – Alternative mean of metropolitan transportation for […]

Nr 8/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2013 Nr 8/2013 do pobrania (.pdf)   Spis treści Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Agnieszka Rogala – Wady i zalety systemu „Parkuj i jedź” na przykładzie aglomeracji warszawskiej Sławomir Czerwiński – System park and ride we Wrocławiu – przykład parkingu przy stadionie miejskim Igor Gisterek – Alternatywny środek transportu metropolitalnego dla […]

Nr 7/2013 r.

Abstract 7/2013 Table of content Marek Bauer –Comparison of measures of running time of public transport vehicles Jacek Szołtysek – Seniors’ friendly cities – problem identification Marcin Wołek – Promotion of trolleybus transport in the light of case study analysis of Gdynia and Salzburg Tomasz Rokita, Wacław Oleksy, Marian Wójcik – Cable railways in urban […]

Nr 7/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2013 Nr 7/2013 do pobrania (.pdf)   Spis treści Marek Bauer – Porównanie technik pomiaru czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego Jacek Szołtysek – Miasta przyjazne seniorom – identyfikacja problemu Marcin Wołek – Promocja transportu trolejbusowego w świetle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga Tomasz Rokita, Wacław Oleksy, Marian Wójcik – […]

Nr 9/2003 r.

Spis treści (numer 9/03) Zbigniew KomarPraktyczne problemy mierzenia i modelowania ruchu w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego Autor uzasadnia tezę o konieczności specyficznego podejścia do pomiarów natężenia ruchu oraz prognozowania ruchu i programowania inwestycji komunikacyjnych w centrach miast. Zwraca też uwagę na prawidłowe zaplanowanie, przeprowadzenie i interpretowanie wyników kompleksowych badań ruchu. Omawia także zagadnienia dot. szacowania skutków […]

Nr 9/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2006   Tadeusz Dyr Wsparcie rozwoju transportu publicznego z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zasady i programy wsparcia transportu publicznego z funduszy strukturalnych. Finansowanie modernizacji i rozbudowy regionalnego układu transportowego. Finansowanie rozwoju transportu publicznego w aglomeracjach. Słowa kluczowe: transport publiczny, fundusze strukturalne, aglomeracja,   Support for public […]

nr 6/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2012   Nr 6/2012 do pobrania (.pdf) Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski Zarządzanie bezpieczeństwem w miejskim transporcie zbiorowym z punktu widzenia organizatora Streszczenie Kwestie bezpieczeństwa w miejskim transporcie zbiorowym powinny mieć charakter priorytetowy. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem gminy, a w szczególności działającego w jej imieniu organizatora. Troska o bezpieczeństwo powinna jednak być udziałem […]

Nr 6/2013 r.

Abstract 6/2013   Table of content  Łukasz Gryga,  Michał Wojtaszek, Grzegorz Firlejczyk – Urban traffic control system and public transport priority in Cracow Michał Wojtaszek, Łukasz Gryga – Monitoring cameras for traffic restricted area and separated bus’ lanes in Cracow Piotr Dera – Public transport priorities  with special regard for shared tram-bus lanes in Cracow Piotr Hamarnik – Reliable information as a basis […]

Nr 10/2001 r.

Spis treści (numer 10/01) Cecylia RozkwitalskaPoziom odpłatności usług przewozowych przez pasażerów w miastach i na obszarach zurbanizowanych.Udział pasażerów w ponoszeniu kosztów usług przewozowych na przykładzie miast polskich oraz porównanie z miastami europejskimi. Rodzaje i zakres ulg i zwolnień taryfowych w transporcie zbiorowym w Polsce i za granicą. Rekompensaty za utracone wpływy w wyniku stosowania ulg […]

Nr 9/2004 r.

Streszczenia do numeru 9/2004   MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI Formy zieleni i uwarunkowania jej stosowania w ulicach Uwarunkowania stosowania różnych form zieleni ulicznej, w szczególności trawników, krzewów i pnącz oraz drzew. Wśród uwarunkowań stosowania zieleni omówione utrzymanie zieleni, warunki życia roślin w środowisku ulicznym, oddziaływanie zieleni na psychikę człowieka oraz tłumienie hałasu Słowa kluczowe: […]

Nr 9/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2007   Tadeusz Kuczyński,  Alicja Kuczyńska Etyczne i estetyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej Kształtowanie przestrzeni publicznej w miastach. Etyczne kryteria projektowania przestrzeni publicznej. Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, etyka, estetyka, architektura,   Ethical and esthetical aspects of public space creation Creation of public space in towns. Ethical aspects of public space creation. Key […]

Nr 7,8/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2010   Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala Krajobraz rond we Wrocławiu Rola rond jako elementów układów komunikacyjnych. Przykłady zagospodarowania wysp środkowych na rondach w Polsce. Ronda we Wrocławiu. Krajobraz wysp środkowych wrocławskich rond. Słowa kluczowe: rondo, wyspa środkowa, krajobraz, estetyka,   Landscape of roundabouts in Wroclaw The role of roundabouts as the elements […]

Nr 11/2003 r.

Contents (11/03)   Izabella Bruchal, Irena CebulaPriorities for public transport vehicles in Cracow downtown area. Applied solutions: separate lanes, integrated tram-bus stops Transport policy in the field of public transport system in Cracow. The idea of traffic management in Cracow downtown area. Applied solutions setting priority in traffic for public transport vehicles. Andrzej SamborBus lanes […]

Nr 11/2002 r.

Spis treści (numer 11/02) Ilona Buttler, Wojciech SuchorzewskiWnioski dla Polski wynikające z ujęcia zagadnień brd w Białej Księdze Unii EuropejskiejPrzegląd ustaleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w ostatnich decyzjach Parlamentu Europejskiego oraz dokumentach Komisji Europejskiej, a także w opublikowanej we wrześniu 2001 r. Białej Księdze Polityka transportowa do 2010 r. – czas na decyzje. Porównanie […]

Nr 9/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2005   Tomasz Szczuraszek, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski, Jan Kępa Czy środki organizacji ruchu mogą być sposobem poprawy błędów geometrycznych infrastruktury drogowej Przykłady zastosowania różnych środków organizacji ruchu w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na elementach sieci drogowej z wadliwymi rozwiązaniami. Wśród środków wskazano sygnalizację świetlną, eliminację niektórych relacji ruchowych, wyznaczone […]

Nr 9/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2008   Maciej Kruszyna Studia nad integracją głównej stacji kolejowej z siecią tramwajową we Wrocławiu Rozwiązania modelowe i przykłady integracji stacji kolejowej z siecią komunikacji miejskiej w wybranych miastach. Koncepcja realizacji węzła integracyjnego wkomponowanego w inwestycje planowane w otoczeniu dworca kolejowego we Wrocławiu. Plany rozwoju systemu komunikacji szynowej w aglomeracji wrocławskiej. Słowa […]

Nr 7,8/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2011  Nr 7, 8/2011 do pobrania (.pdf) IRENEUSZ CELIŃSKI, GRZEGORZ SIERPIŃSKI Dwustopniowy model ruchu na bazie sieci gsm Koncepcja nowego podejścia do modelowania ruchu w miastach. Metoda pozyskiwania danych  z sieci telefonii komórkowych GSM. Procedury rozkładania ruchu na sieć i analizy danych. Słowa kluczowe: ruch drogowy w miastach, inżynieria ruchu drogowego, modele […]

10/2004 r.

Abstracts 10/2004       KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI   Barriers in integration of public local with regional transport The identification of barriers in the integration of the local and regional transport – the formal-legal, economic-financial, technical-exploitive, sociopolitical barriers. Activities towards breaking the barriers of the integration of the local and regional transport. The barriers on the […]

Nr 11/2003 r.

Spis treści (numer 11/03)  Izabella Bruchal, Irena CebulaPrzywileje pojazdów transportu zbiorowego w śródmieściu Krakowa. Wdrożone rozwiązania: pasy wydzielone, wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe Polityka transportowa dla Krakowa w zakresie systemu transportu zbiorowego. Koncepcja organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa. Wdrożone rozwiązania, nadające priorytet w ruchu miejskim pojazdom transportu zbiorowego. Andrzej SamborNadzór nad wydzielonymi pasami ruchu dla autobusów w […]

Nr 10/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2006   Krzysztof Stypuła Drgania wywołane eksploatacją miejskiego transportu szynowego – badania i zapobieganie Źródła drgań podczas budowy i eksploatacji inwestycji komunikacyjnych. Czynniki wpływające na poziom drgań komunikacyjnych. Przykładowe wyniki badań doświadczalnych drgań. Procedury ochrony środowiska przed drganiami komunikacyjnymi Słowa kluczowe: transport szynowy, wibroizolacja, drgania budynków Vibrations caused by operation of urban […]

Nr 9/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2009   Tomasz Szczuraszek, Adam Ramza Zastosowanie standardów prędkości do oceny poziomu zagrożenia w ruchu drogowym Standardy prędkości ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prędkość bezpieczna w analizach standardów prędkości. Sposób przeprowadzania oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie analiz prędkości pojazdów, na przykładzie wybranego skrzyżowania ulic Grochowskiej i Mińskiej w Warszawie Słowa […]

nr 7/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7/2012   Nr 7/2012 do pobrania (.pdf) Zofia Bryniarska Wykorzystanie przystanków sieci publicznego transportu zbiorowego w Krakowie Streszczenie Podróże w granicach administracyjnych miast mają najczęściej charakter obligatoryjny. Są realizowane pieszo, z wykorzystaniem indywidualnych środków transportu lub publicznego transportu zbiorowego. Wzrost znaczenia motoryzacji indywidualnej wynika z jednej strony z większej dostępności samochodów, a […]

Nr 3/2013 r.

Abstract 3/2013   Table of content: Rymsza Barbara, Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska – Phytoremediation – chance for friendly environment around roads and streets Beata Wieteska-Rosiak – Sustainable transport in international companies  Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska – Innovative solutions for urban public transport on the example of the city of Radom Waldemar Parkitny – Analysis of parameters of car parks realized […]

Nr 12/2001 r.

Spis treści (numer 12/01) Robert TomanekWpływ integracji ekonomicznej na funkcjonowanie rynków transportu miejskiego w PolsceEfekty integracji ekonomicznej. Perspektywy rozwoju transportu miejskiego w polityce transportowej UE. Liberalizacja rynków transportowych, jako element integracji, obejmująca regulacje w zakresie: dostępu do rynku, warunków konkurencji, prywatyzacji operatorów usług transportowych, warunków przyznawania pomocy publicznej. Szanse i zagrożenia transportu miejskiego w warunkach […]

Nr 10/2004 r.

Streszczenia do numeru 10/2004   KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI   Bariery w integracji zbiorowego lokalnego transportu z regionalnym Identyfikacja barier w integracji transportu lokalnego i regionalnego – bariery formalno-prawne, ekonomiczno-finansowe, techniczno-eksploatacyjne,  społeczno-polityczne. Kierunki działań zmierzających do przełamania barier integracji transportu lokalnego i regionalnego. Przykłady barier na podstawie województwa gdańskiego       Słowa kluczowe: transport publiczny, transport regionalny, integracja […]

Nr 10/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2007   Od zespołu do katedry (40-lecie wydziału budownictwa i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy) Opracowali: Tomasz Szczuraszek, Bożena Pączkowska, Mieczysław Pawłowski   Tomasz Szczuraszek, Jacek Chmielewski Zastosowanie systemu gis do planowania rozwoju  sieci  transportowych miasta Podstawowe elementy systemu -zbieranie i przetwarzanie danych, bazy danych, analizy danych. Zalety i […]

Nr 9/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2010   Tomasz Szczuraszek, Marek Obłój Próba oceny wpływu zmniejszenia administracyjnego limitu prędkości w obszarach zabudowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Podstawowe założenia do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analizy zmian bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykłady wyników analiz na przykładzie miast Bydgoszcz, Toruń, Elbląg. Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prędkość pojazdów   […]

Nr 10/2003 r.

Contents (10/03)   Bogusław Molecki, Marcin SienkielFeasibility analysis of night tramway transport replacement by bus transport in Wrocław The history and present state of night public transport in Wrocław. The comparison of bus and tramway operations during the night. Adaptation of stops along tramway route for bus operations. Bogusław Molecki, Bartosz Mazur Night public transport […]

Nr 12/2002 r.

Spis treści (numer 12/02) Cecylia RozkwitalskaUwarunkowania transportowe intensyfikacji zagospodarowania terenów zurbanizowanychTendencje rozwoju urbanizacji i ich wpływ na transport, w oparciu o doświadczenia miast zagranicznych i polskich. Kierunki polityki transportowej w Polsce i krajach UE, zmierzające do intensyfikacji zagospodarowania przestrzennego terenów, a tym samym tworzenia warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju miast. Okrągły Stół 124. Europejskiej Konferencji […]

Nr 10/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2005   Stanisława Zamkowska Bezpieczeństwo podróży publicznym transportem pasażerskim Wzrost mobilności a skala zagrożeń bezpieczeństwa podróżnych. Bezpieczeństwo pasażera, jako jedno z ważniejszych kryteriów oceny transportu zbiorowego oraz uregulowania w tym zakresie. Przyczyny powstawania zagrożeń w publicznym transporcie pasażerskim oraz ich identyfikacja w łańcuchu podróży . Kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa Słowa […]

Nr 10/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2008   Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby ograniczania prędkości. Separatory i tablice uchylne. Zapory a ruch rowerowy. Słupki na drogach rowerowych. Obiekty w skrajni. Kładki dla rowerzystów. Stojaki rowerowe. Słowa kluczowe: […]

Nr 9/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2011  Nr 9/2011 do pobrania (.pdf) RYSZARD JANECKI, STANISŁAW KRAWIEC Marginalizacja udziału kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej Diagnoza stanu kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji górnośląskiej. Marginalizacja znaczenia regionalnych przewozów kolejowych –  infrastruktura regionalnego transportu kolejowego,  tabor przewozowy, organizacja systemu przewozów. Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, transport regionalny, przewozy […]

11/2004 r.

Abstracts 11/2004   RYSZARD JANECKI Formation of public passenger transport system of the regional range – the new approach Regionalisation of the public passenger transport . External and internal factors of the crisis within the regional passenger transport. Possible scenarios of the regional transport development. The decentralisation of regulating functions in shaping of the transportation […]

Nr 10/2003 r.

Spis treści (numer 10/03) Bogusław Molecki, Marcin SienkielAnaliza możliwości zastąpienia nocnych linii tramwajowych komunikacją autobusową we Wrocławiu Historia i stan obecny nocnego transportu miejskiego we Wrocławiu. Porównanie funkcjonowania komunikacji autobusowej i tramwajowej w nocy. Przystosowanie przystanków na trasie nocnych linii tramwajowych do obsługi przez tabor autobusowy. Bogusław Molecki, Bartosz MazurOrganizacja nocnej komunikacji zbiorowej na przykładach […]

Nr 11/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2006   Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – znaki poziome Pasy dla rowerów. Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych. Przejazdy dla rowerzystów na drogach pieszo-rowerowych. Pasy dla rowerów na skrzyżowaniach. Wspólne pasy dla autobusów i rowerów. Oznakowanie pasów rowerowych na rondach. Kolor nawierzchni jako […]

Nr 10/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2009   Marian Wójcik, Tomasz Magiera Projekt systemu tramwajów linowych w Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe, pojazdy, elementy trasy. Próba włączenia tramwajów linowych w system komunikacji miejskiej Krakowa. Proponowane rozmieszczenie przystanków tramwajów linowych. Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, […]

nr 8/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 8/2012   Nr 8/2012 do pobrania (.pdf) Olgierd Wyszomirski Dwadzieścia lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni                                       Streszczenie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednostką gminy Gdynia, odpowiedzialną za organizację usług miejskiego transportu zbiorowego w tym mieście i sześciu sąsiednich gminach. W historii dwudziestu lat ZKM  można wyodrębnić trzy etapy. W […]

Nr 1/2002 r.

Spis treści (numer 1/02) Andrzej Brzeziński, Wojciech Oleksiewicz, Andrzej Sambor, Wojciech SuchorzewskiNowoczesna komunikacja tramwajowa – wymagania przy modernizacji.Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać zmodernizowana trasa nowoczesnego tramwaju w odniesieniu do: taboru, infrastruktury trasy, organizacji i sterowania ruchem tramwajów, systemu informowania pasażerów, usprawnienia funkcjonowania przystanków. Wojciech DembińskiPorównanie wymagań stawianych pojazdom tramwajowym w Niemczech i w Polsce.Wymagania stawiane […]

Nr 11/2004 r.

Streszczenia do numeru 11/2004   RYSZARD JANECKI Kształtowanie systemu publicznego transportu pasażerskiego o zasięgu regionalnym – nowe podejście Regionalizacja publicznego transportu pasażerskiego. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kryzysu regionalnego transportu pasażerskiego. Możliwe scenariusze rozwoju transportu regionalnego. Decentralizacja funkcji regulacyjnych w kształtowaniu systemu transportu w regionie. Słowa kluczowe: transport pasażerski, regionalizm, województwo   TOMASZ SZCZURASZEK, JACEK CHMIELEWSKI,  […]

Nr 11/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2007   Tadeusz Dyr O projektach regulacji rynku przewozów pasażerskich Cel i zakres stosowania regulacji. Umowy o świadczeniu usług publicznych. Okres obowiązywania umów. Wybór podmiotu do realizacji przewozów. Finansowanie przewozów. Słowa kluczowe: transport publiczny, rynek transportowy, transport pasażerski, prawo transportowe On projects for passenger transport market regulation The aim and the range […]

Nr 10/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2010   Joanna Majdecka W kierunku zrównoważonej mobilności, czyli jak skorzystać z doświadczeń miast europejskich dzięki projektowi CiViTAS CATALIST Charakterystyka inicjatywy CiViTAS, sieci CiViTAS Forum i projektu CiViTAS CATALIST. Działania w projekcie CiViTAS CATALIST w Krakowie. Działania podlegające finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej w ramach projektu CiViTAS CATALIST. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport […]

Nr 12/2003 r.

Contents (12/03)   Maciej Kruszyna, Marek WierzbickiPublic transport integration assumptions for Wrocław agglomeration Integration objective and area. Present situation of public transport in Wrocław agglomeration. Integration idea related to the PT network, timetables and unified monthly travel cards. Co-operation principles between Public Transport Executive and the operators. Bogusław Molecki, Oliver MorelConditions for transfers in public […]

Nr 1/2003 r.

Spis treści (numer 1/03) Aureliusz MikłaszewskiKonsultacje społeczneCel konsultacji. Uwagi ogólne dot. prowadzenia konsultacji, wnikające z doświadczeń autora. Zasady prowadzenia negocjacji. Andrzej ZalewskiOcena funkcjonowania uspokojenia ruchu na drodze krajowej nr 21 w Kobylnicy SłupskiejUwarunkowania wprowadzenia uspokojenia ruchu. Ocena efektywności funkcjonowania zastosowanych rozwiązań na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań ruchu oraz opinii kierowców, mieszkańców i instytucji […]

Nr 11/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2005   Wojciech Palus, Piotr Husarek Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym Wielokryterialna ocena węzła przesiadkowego. Zastosowanie wielokryterialnej oceny węzła przesiadkowego. Preferencje pasażerów dotyczące przesiadki. Skomunikowanie w węźle przesiadkowym Słowa kluczowe: : transport zbiorowy, przesiadka, skomunikowanie   Functional analysis of transfer stops in public transport Multi-criterion assessment of transfer stops. Application […]

Nr 11/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2008   Rekuć Witold Metoda systematyzacji wiedzy o wzorcach procesów w zarządzaniu transportem miejskim Zarząd transportu miejskiego jako „organizacja procesowa”. Wiedza o procesach biznesowych i jej organizowanie. Systematyzacja wiedzy o procesach w dziedzinie zarządzania transportem miejskim. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, zarządzanie wiedzą   A method of systematization of knowledge on […]

Nr 10/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2011  Nr 10/2011 do pobrania (.pdf) Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej Transport kolejowy w aglomeracjach jako czynnik równoważenia mobilności. Możliwości oferowane przez system transportu kolejowego w aglomeracji górnośląskiej. Wzrost roli transportu kolejowego w obsłudze aglomeracji górnośląskiej. Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, […]

12/2004 r.

Abstracts 12/2004       Tadeusz Dyr, Artur Pastuszka Regional transport management in soma European countries Experiences in the field of regionalisation of passengers’ public transport in several European countries – Sweden, France, Germany, Great Britain. Wide range of solutions in organisation and finance for regional transport. Role of public service tasks in regional passenger […]

Nr 1/2001 r.

Spis treści (numer 01/01) Marian Tracz, Stanisław GacaWpływ supermaketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część I).Klasyfikacja dużych obiektów handlowych. Uwarunkowania, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu wielkości parkingów przy centrach handlowo-usługowych, m.in.: zgodność z polityką parkingową miasta, struktura funkcjonalna centrum handlowego, dostępność środkami komunikacji zbiorowej, możliwość sprawnego i bezpiecznego włączenia dużego parkingu do obsługującej go sieci […]

Nr 12/2003 r.

Spis treści (numer 12/03) Maciej Kruszyna, Marek WierzbickiZałożenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej Cel i obszar integracji. Aktualna sytuacja transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej. Koncepcja integracji w zakresie przebiegu tras, rozkładów jazdy, wprowadzenia jednolitych biletów miesięcznych. Zasady współpracy Związku Transportu z przewoźnikami. Bogusław Molecki, Oliver MorelUwarunkowania ruchowe organizacji przesiadek w transporcie zbiorowym Organizacja przesiadek […]

Nr 12/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2006   Zofia Bryniarska, Wiesław Starowicz Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli usługi transportowej w Krakowie w latach 1997 – 2005 Założenia do systemu pomiarowego. Wielkość próby statystycznej. Wskaźniki jakości komunikacji zbiorowej obliczane w systemie SKUT. Sposób uwzględnienia wskaźników jakości w umowie pomiędzy Gminą i przewoźnikiem o realizację usługi przewozowej. Wyniki badań wskaźników jakości […]

Nr 11/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2009   Michał Bem Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej Suburbanizacja i transport publiczny w aglomeracji poznańskiej. Charakterystyka mieszkańców przedmieść- wyposażenie gospodarstw domowych w samochody i bilety okresowe, zachowania transportowe i preferencje transportowe. Stosunek mieszkańców przedmieść do inwestycji w zakresie transport Słowa kluczowe: suburbanizacja, zachowania transportowe, transport miejski   […]

nr 9/2012 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2012   Nr 9/2012 do pobrania (.pdf) Marek Bauer , Mariusz Szałkowski Propozycje zmian układu linii transportu zbiorowego w Krakowie Streszczenie W referacie przedstawiono zarys propozycji zmian w układzie linii transportu zbiorowego w Krakowie, opracowany przez zespół pracowników Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Odział w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Od ostatnich kompleksowych […]

Nr 2/2002 r.

Spis treści (numer 2/02) Kazimierz BartczakRozwój zastosowań ITS w Polsce w świetle programów badawczych i inicjatyw UE.Wyjaśnienie terminu „ITS”. Przykłady zaawansowanych technologii telematycznych. Usługi telematyczne w transporcie i korzyści z ich zastosowania. Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz upowszechnienia zastosowań telematyki w różnych dziedzinach gospodarki, również w transporcie. Działania podjęte w Polsce dla wprowadzenia ITS w […]

Nr 12/2004 r.

Streszczenia do numeru 12/2004   Tadeusz Dyr, Artur Pastuszka Zarządzanie transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich Doświadczenia w zakresie regionalizacji pasażerskiego transportu publicznego kilku krajów europejskich – Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Szeroki zakres rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania transportu regionalnego. Rola zadań służby publicznej w regionalnej obsłudze pasażerskiej. Słowa kluczowe: transport publiczny, transport […]

Nr 12/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2007   Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jako element kształtowania jakości usług na przykładzie zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni Zadania i zakres kontroli. Elementy i techniki kontroli. Organizacja i zarządzanie kontrolą. Wykorzystanie wyników kontroli. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość, kontrola   Control of urban transport functioning as an […]

Nr 11/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2010   Antoni Szydło 100  lat uczelni technicznych we Wrocławiu   Historia powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Charakterystyka działań naukowych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytutu Inżynierii Lądowej, Katedry Dróg i Lotnisk oraz Zakładu Infrastruktury Transportu Szynowego. Słowa kluczowe: inżynieria lądowa, historia nauki,   One hundred years of technical […]

1/2004 r.

Abstracts 1/2004   Marian Tracz, Krzysztof OstrowskiCapacity of signal-controlled intersections with separate traffic lanes for left turns Capacity investigations of traffic lanes with restrictive left turn protection. Results of traffic volume surveys, capacity estimation methods related to such traffic lanes and the comparison of these methods. Impact of different factors (such as: split) on saturation […]

Nr 2/2003 r.

Spis treści (numer 2/03) Olgierd WyszomirskiModelowe ujęcie organizacji i zarządzania komunikacją miejskąKlasyfikacja modeli organizacji i zarządzania komunikacją miejską według różnych kryteriów. Analiza form organizacji i zarządzania miejską komunikacją zbiorową: (1) model komunikacji zderegulowanej; (2) regulowana komunikacja miejska; (3) model komunikacji regulowanej z konkurencją na rynku. Robert TomanekOrganizacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce na tle liberalizacji […]

Nr 1/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2006   Joanna Raczyńska Ochrona praw pasażera w Unii Europejskiej Ochrona prawna pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym i miejskim. Uregulowania prawne w Unii Europejskiej oraz prace nad wzmocnieniem praw pasażerów. Ochrona dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Słowa kluczowe: pasażer, prawa pasażera, transport pasażerski   Rights protection of the passenger […]

Nr 12/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2008   Leszek Rafalski Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej w województwie. Rozwój sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój infrastruktury drogowej w województwie Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, region, województwo warmińsko-mazurskie   Perspectives of road transport improvement on case Warmia and […]

Nr 11/2011 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2011  Nr 11/2011 do pobrania (.pdf) Ryszard Janecki Rozwój systemu kolejowych przewozów regionalnych w aglomeracji górnośląskiej poprzez integrację międzygałęziową Podstawowe zasady integracji publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji. Organizator kolejowych przewozów regionalnych jako podmiot międzygałęziowej integracji transportu w aglomeracji górnośląskiej. Organizacyjne aspekty międzygałęziowej integracji transportu w aglomeracji górnośląskiej. Słowa kluczowe: transport kolejowy, […]

1/2005 r.

Abstracts 1/2005       Anna Bartczak, Tomasz Żylicz Dilemma of transport development in the light of Lisbon Strategy Problem of transport development in Poland in the light of Lisbon Strategy that directs development of European Union in the first decade of 21 century has been considered in the paper. Against a background of common transport […]

Nr 2/2001 r.

Spis treści (numer 02/01) Marek RoszkowskiWarszawa jako kluczowy węzeł transportowy kraju i Mazowsza.Rola Warszawy w międzynarodowym i krajowym systemie transportowym (w podsystemach: lotniczym, kolejowym i drogowym). Planowane trasy krajowe i międzynarodowe. Opis koncepcji systemu transportowego zawartego w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Podstawowe kierunki działań na najbliższe lata w sferze organizacyjnej i inwestycyjnej. Marian Tracz, […]

Nr 1/2004 r.

Streszczenia do numeru 1/2004 Marian Tracz, Krzysztof OstrowskiPrzepustowość wlotów z wydzielonymi pasami dla skrętów w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją Badania przepustowości pasów z bezkolizyjnym skrętem w lewo. Wyniki pomiarów natężenia ruchu, metody obliczania przepustowości takich pasów oraz porównanie zastosowanych metod. Wpływ rożnych czynników (m.in. długości sygnału zielonego) na natężenie nasycenia omawianych pasów ruchu. Tomasz […]

Nr 1/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2007   Zbigniew JÓSKIEWICZ TETRA – system łączności radiowej dla transportu publicznego Architektura, podstawowe parametry i właściwości systemu łączności radiowej TETRA. Podstawowe usługi realizowane przez system, które są szczególnie istotne dla efektywnego zarządzania transportem publicznym. Kierunki rozwoju standardu TETRA na podstawie rozwiązań i usług planowanych do wdrożenia w jego drugim wydaniu. Słowa […]

Nr 12/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2009   Elżbieta Szychta 40 lat Wydziału Transportu i Elektrotechniki (dawniej Transportu) w Politechnice Radomskiej 40th Anniversary of the Faculty of Transport and Electrical Engineering in Technical University of Radom   Bożena Grad Zmiany organizacyjne w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie Radomia Kierunki wprowadzonych reform w organizacji i zarządzaniu transportem zbiorowym w miastach. Model […]