Wprowadzone przez Dariusz Więch

Nr 12/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2017 Do pobrania: 12/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Dariusz Tłoczyński – Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce  Juliusz Engelhardt – Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal – Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach […]

Nr 11/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2017 Do pobrania: 11/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia – Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie Piotr Wiśniewski – Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim Katarzyna Solecka, Damian Maderak – Ocena miejskiego systemu transportu publicznego w Krakowie przez osoby […]

Nr 10/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2017 Do pobrania: 10/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Paszkowski, Rafał Kucharski – Paradoksy przepustowości miejskiej sieci drogowej i sposoby ich odwzorowania w modelu czterostadiowym Jan Aleksandrowicz – Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej szybkiej kolei aglomeracyjnej w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza Grzegorz Dyrkacz, Wiesław Starowicz – Dobre praktyki w […]

Nr 9/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2017 Do pobrania: 9/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Kulpa, Sonia Kulas, Beata Popadiak – Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce Radosław Bul –Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej Krystian Siwek – Modelowanie mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i […]

Nr 8/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2017 Do pobrania: 8/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz E. Burghardt,  Anton Pashkevich, Marcin Piegza – Percepcja przez kierowców poziomego oznakowania dróg o wysokiej odblaskowości Jacek Malasek – C-ITS – skoordynowany transport w inteligentnym mieście Gabriela Kołodziej, Wiesław Starowicz – Analiza jakości transportu zbiorowego realizowanego przez prywatnych przewoźników na trasie  […]

Nr 7/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2017 Do pobrania: 7/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Robert Tomanek – Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka – Warsztaty z udziałem interesariuszy jako dobra praktyka wypracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności Caroline Kubala – Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie […]

Nr 6/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2017 Do pobrania: 6/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Czekała, Zofia Bryniarska – Ocena wskaźnikowa wybranych węzłów przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego w Krakowie Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Analiza poziomu komfortu podróży w pociągach aglomeracyjnych na trasie Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia Andrzej Massel – Ewolucja stanu infrastruktury kolejowej w województwie […]

Nr 5/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2017 Do pobrania: 5/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Kołodziejczyk – Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych Katarzyna Nosal –Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego Eliza Ciszewska-Kulwińska,  Maciej Łada – Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół Andrzej […]

Nr 4/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2017 Do pobrania: 4/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Wiesław Starowicz – Nowa polityka transportowa Miasta Krakowa  na lata 2016 – 2025 Jacek Malasek – Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce Krzysztof Kołodziejczyk – Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia Paulina Bździuch, Marek […]

Nr 3/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2017 Do pobrania: 3/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda-Wiertel – Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu video Andrzej Hanusik  – Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach  Jakub Zawieska – Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015   Maciej Kruszyna – Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako […]

Nr 2/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2017 Do pobrania: 2/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH&PULL Mateusz Pietruch – Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie Maciej Górz – Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia Lidia Zielińska […]

Nr 1/2017 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2017 Do pobrania: 1/2017 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Mateusz Miloch – Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim Ewa Kusio – Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł Kułaga – Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu – rozwiązania historyczne Sławomir Książek […]

Nr 12/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2016 Do pobrania: 12/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sylwia Pogodzińska – Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego Piotr Buczek – Wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości w wybranych osiedlach Krakowa Anna Mikulska, Wiesław Starowicz – Metoda określania rocznej liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów Aleksandra […]

Nr 11/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2016 Do pobrania: 11/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Jan Kempa, Damian Iwanowicz – Ogólna ocena i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w przewozach regionalnych województwa kujawsko-pomorskiego Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania popytu gospodarstw domowych na usługi transportu zbiorowego Elżbieta Pilecka – Geologiczne uwarunkowania budowy metra w Krakowie i możliwości wykorzystania […]

Nr 10/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2016 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak,  Piotr Gołębiowski – Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 Jacek Malasek – Priorytety badawcze i innowacyjność w dziedzinie transportu Michał Beim, Andrzej Soczówka – Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce Tomasz Kulpa, Sonia […]

Nr 9/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2016 Do pobrania: 9/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Marek Buda, Tomasz Folwarski, Tomasz Krukowicz – Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej Radosław Bul – Poznańska Kolej Metropolitalna jako odpowiedz na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej Katarzyna Nosal, Alicja Pawłowska – Zmiany […]

Nr 8/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2016 Do pobrania: 8/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Krystian Siwek – Wybrane zagadnienia budowy modeli popytu w Wielkiej Brytanii Anna Górka – Charakterystyka wybranych programów do mikrosymulacji ruchu drogowego Rafał Kucharski, Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata – Modelowanie oporu skrzyżowań w modelach makroskopowych Rafał Kucharski, Tomasz Kulpa, Andrzej Szarata – Model […]

Nr 7/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2016  Do pobrania: 7/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Alexander Rossolov – Modelowanie popytu na usługi transportu publicznego na podstawie zmienności potrzeb w podróży (artykuł w języku angielskim) Balázs Horváth, Viktor Nagy – Ocena strefowa z analizą skupień przystanków transportu publicznego (artykuł w języku angielskim) Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń […]

Nr 6/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2016 Do pobrania: 6/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Andrzej Krych – Człowiek zmotoryzowany w podziale modalnym Piotr Sawicki, Przemysław Kupka – Ustalanie lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody wspomagania decyzji Mariusz Dudek – Analiza zmienności napełnień samochodów osobowych na wlotach do dużego miasta na przykładzie zachodniej […]

Nr 5/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2016 Do pobrania: 5/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Marcin Zawisza, Michał Miszewski, Karol Żarski – System Informacji dla Kierowców w zarządzaniu ruchem w Trójmieście Jacek Oskarbski, Krystian Birr , Michał Miszewski, Karol Żarski – Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu […]

Nr 4/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2016 Do pobrania: 4/2016 – wersja elektroniczna Spis treści  Wojciech Tworek – Organizacja przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym w świetle wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Anna Zalewska – Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie Joanna Baran, Kamil Palica – Organizacja i jakość usług transportu […]

Nr 3/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2016 Do pobrania: 3/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Michał Beim – Najlepsze praktyki w przewozie rowerów kolejami regionalnymi Anna Zalewska – Zmiany na rynku prywatnych przewoźników w miejskim transporcie zbiorowym w Lublinie Sławomir Goliszek, Marcin Połom – Porówanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy […]

Nr 2/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2016 Do pobrania: 2/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Nosal – Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Czesław Wolek – Analiza prędkości […]

Nr 1/2016 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2016 Do pobrania: 1/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne Marcin Krzymuski – Charakter prawny planu transportowego Wojciech Jurkowski,  Mateusz Smolarski – Aspekty organizacyjno-przestrzenne funkcjonowania prywatnej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu Tomasz Kulpa, Krystian Banet, Sylwia Rogala – Tworzenie modeli podróży z wykorzystaniem baz danych […]

Nr 12/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2015 Do pobrania: 12/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Kruszyna – Propozycja wprowadzenia odcinków podziemnych w transporcie zbiorowym Wrocławia Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec – Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego – uwarunkowania i perspektywy zastosowania Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora […]

Nr 11/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2015 Do pobrania: 11/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jakub Zawieska, Krzysztof Skotak – Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu cz. I Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold – Badania preferencji transportowych pasażerów kolei na linii Berlin – Angermünde – Szczecin Tomasz […]

Nr 10/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2015 Do pobrania: 10/2016 – wersja elektroniczna Spis treści Sławomir Goliszek,  Marcin Połom – Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014 Szymon Wiśniewski – Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego Sławomir Książek – Infrastruktura związana […]

Nr 9/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2015 Do pobrania: 9/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Iwona Żygowska, Piotr Czech, Szczepan Gapiński, Adam Łosiński, Kinga Smolibowska, Agnieszka Templin – Analiza i ocena przebiegu realizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku Mieczysław Szczepański, Stanisław Pęski, Grzegorz Miros – Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz […]

Nr 8/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2015 Do pobrania: 8/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Angelika Łastowska, Bryniarska Zofia – Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie Malwina Spławińska – Zmienności natężeń ruchu na drogach wojewódzkich Irena Fryc – Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym Jędrzej Gadziński – Systemy BRT – […]

Nr 7/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2015 Do pobrania: 7/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Jarosław Petrus – Metro w warszawie – 20 lat działalności dla miasta i jego mieszkańców Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł – Doświadczenia z metra w Warszawie w zakresie ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami Wojciech Grodecki, Anna Siemińska-Lewandowska – Metody […]

Nr 6/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2015 Do pobrania: 6/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka ustalania podaży usług dla publicznego transportu zbiorowego w mieście Leszek Kornalewski,  Jacek Malasek – Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych Maciej Michnej,  Tomasz Zwoliński – Współpraca instytucjonalna i angażowanie społeczeństwa jako elementy planowania zrównoważonej mobilności miejskiej […]

Nr 5/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2015 Do pobrania: 5/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Szarata – Wyniki badań podróży w Krakowie – KBR 2013 Tomasz  Dybicz – Zastosowanie danych z sondowania pojazdów do wykrywania lokalnych ograniczeń przepustowości Maciej Helbin, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski – Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie […]

Nr 4/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2015 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Kazimierz Jamroz, Lech Michalski – Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej Kazimierz Jamroz, Jan Kempa, Judyta Rychlewska, Tomasz Mackun – Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra, Anna Gobis, Daniel Gajewski – […]

Nr 3/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2015 Do pobrania: 3/2015 – wersja elektroniczna Spis treści  Krzysztof Grzelec – Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego Grzegorz Gudzbeler, Andrzej Urban, Alicja Bortkiewicz, Mariusz Dąbrowski – Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo […]

Nr 2/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2015 Do pobrania: 2/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz – Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych? Urszula Duda – Analiza funkcjonowania strefy kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie Andrzej Chyba, Wiesław Starowicz – Punktualność kursowania pojazdów MPK SA w Krakowie […]

Nr 1/2015 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2015 Do pobrania: 1/2015 – wersja elektroniczna Spis treści Urszula Duda – Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride Irena Fryc, Adam Więcko – Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru Artur Budzowski – Problem międzynarodowych połączeń kolejowych Krakowa w kontekście aktualnego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin […]

Nr 12/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2014 Do pobrania: 12/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia, Puławska Sabina – Dostępność komunikacyjna strefy podmiejskiej Krakowa Mateusz Szarata – Wybrane metody modelowania dynamicznie wydzielanych pasów autobusowych Katarzyna Nosal – Wybrane wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i klientów Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeprowadzonych pod kątem […]

Nr 11/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2014 Do pobrania: 11/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Janusz Chodur – Rozkład ruchu w grupie pasów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją Tomasz Szczuraszek, Marcin Karwasz – Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem ITS Sławomir Goliszek – Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – […]

Nr 10/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2014 Do pobrania: 10/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Stanisław Majer – 135 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie Krystian Pietrzak – Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Sebastian Jan Sołowij – Szczeciński rower miejski jako funkcja uzupełniająca komunikacji miejskiej Anna Wiktorowska-Jasik – Analiza wybranych elementów systemu […]

Nr 9/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2014 Do pobrania: 9/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Brzeziński,  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska – Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek – Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym […]

Nr 8/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2014 Do pobrania: 8/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Krych – Logika interwencji w projektach  inżynierskich Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Sławomir Grulkowski, Krzysztof Kalkowski,  Tomasz Budziszewski – Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego Maciej Kruszyna – Wyzwania dla „Polityk Mobilności”, czyli  dokumentów […]

Nr 7/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2014 Do pobrania: 7/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski – Zarząd transportu regionalnego jako organizator transportu pasażerskiego w województwie Michał Beim –  Preferencje transportowe mieszkańców Kujaw i Pomorza Sławomir Goliszek, Mariusz Rogalski – Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze […]

Nr 6/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2014 Do pobrania: 6/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Piotr Olszewski, Halina Krukowska, Piotr Krukowski – Metodyka oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych transportu publicznego Sławomir Książek – Przestrzenne następstwa deregulacji transportu autobusowego na przykładzie powiatu świdnickiego Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Wiesław Starowicz – Wpływ instrumentów finansowych związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na zrównoważoną […]

Nr 5/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2014 Do pobrania: 5/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Dinges, Damian Bzdyrek – Selected aspects of the public road transport in the Silesian Voivodeship in the light of researches Michał Beim – Research on passenger satisfaction in the Arriva RP trains Daniel Kaszubowski, Piotr Meller – Measures for improvement of […]

Nr 4/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2014 Do pobrania: 4/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Olgierd Wyszomirski – Zrównoważony rozwój miejskiego transportu zbiorowego – przykład Gdyni Hebel Katarzyna – Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013 Krzysztof Grzelec – Badania wielkości i struktury popytu jako podstawy rozliczeń usług  transportu miejskiego w ramach porozumień międzygminnych […]

Nr 3/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2014 Do pobrania: 3/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Wojciech Bąkowski – Metodyka  badania wpływu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym- ujęcie modelowe Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Katarzyna Nosal – Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa Michał Wolański, Bartosz Jakubowski – Metoda i projektowanie badań typu […]

Nr 2/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2014 Do pobrania: 2/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Jacek Malasek, Leszek Kornalewski – Autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego Paweł Dydyszko – Uwarunkowania przewozu rowerów w pociągach Piotr Renkiel – Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński – Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń […]

Nr 1/2014 r.

Spis treści i streszczenie numeru 1/2014 Do pobrania: 1/2014 – wersja elektroniczna Spis treści Tomasz Dybicz – Badania przepustowości w sytuacji występowania lokalnych ograniczeń (LOP) polegających na zawężeniu jezdni  z dwóch do jednego pasa ruchu Wacław Oleksy, Tomasz Rokita – Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskich Piotr Cupryjak, Mariusz Wasiak – Komputerowe […]

Nr 12/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 12/2013 Do pobrania: 12/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Jeremi Rychlewski, Andrzej Krych – Raport Buchanana 50 lat później Marcin Glicz, Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun – Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian Paweł Kossakowski – Wiaty przystankowe w transporcie zbiorowym w Polsce – aspekty […]

Nr 11/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 11/2013 Do pobrania: 11/2013 – wersja elektroniczna  Spis treści Marek Bauer – Normatywne prędkości autobusów na wydzielonych pasach w warunkach zbliżonych do ruchu swobodnego Artur Dziuba,   Waldemar Parkitny – Jakość postrzegana przez pasażerów pociągów relacji Kraków Główny – Częstochowa Wojciech Gawęda – System transportowy Wientianu, jako przykład systemu transportowego średniej […]

Nr 10/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 10/2013 Do pobrania: 10/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Szymczak – W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta? Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Jacek Oskarbski – Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach Andrzej Szarata – Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego – model popytu Tomasz […]

Nr 9/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2013 Do pobrania: 9/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Goch, Jacek Malasek – EuroVelo. Sieć europejskich dróg rowerowych na terenie Polski Wit Hubert, Łukasz Kowalski – Badanie sondażowe jako element uspołeczniania miejskiej polityki rowerowej Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Szymon Wiśniewski – Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w […]

Nr 8/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2013 Do pobrania: 8/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Agnieszka Rogala – Wady i zalety systemu „Parkuj i jedź” na przykładzie aglomeracji warszawskiej Sławomir Czerwiński – System park and ride we Wrocławiu – przykład parkingu przy stadionie miejskim Igor Gisterek – Alternatywny środek transportu metropolitalnego dla […]

Nr 7/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2013 Do pobrania: 7/2013 – wersja elektroniczna  Spis treści Marek Bauer – Porównanie technik pomiaru czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego Jacek Szołtysek – Miasta przyjazne seniorom – identyfikacja problemu Marcin Wołek – Promocja transportu trolejbusowego w świetle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga Tomasz Rokita, Wacław Oleksy, Marian Wójcik – […]

Nr 6/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2013 Do pobrania: 6/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Łukasz Gryga,  Michał Wojtaszek, Grzegorz Firlejczyk – Obszarowy system sterowania ruchem i nadawanie priorytetu dla transportu zbiorowego w Krakowie Michał Wojtaszek, Łukasz Gryga – Monitoring strefy ograniczonego ruchu i wydzielonych pasów dla autobusów w Krakowie Piotr Dera – Stosowanie priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego […]

Nr 5/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2013 Do pobrania: 5/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Olgierd Wyszomirski – Funkcjonowanie transportu trolejbusowego w miastach partnerskich projektu Trolley Elzbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Wartość usługi dla pasażera w świetle badań użytkowników transportu regionalnego Lidia Żakowska – Percepcja przestrzeni transportu jako determinanty bezpieczeństwa w koncepcji zrównoważonego transportu drogowego w Europie Maciej Florczak – Gis […]

Nr 4/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 4/2013 Do pobrania: 4/2013 – wersja elektroniczna Spis treści Krzysztof Grzelec – Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania Tomasz Rokita – Problem transportu rowerów kolejami linowymi Alina Giedryś,  Jan Raczyński, Jacek Wesołowski – Łódzka Kolej Aglomeracyjna i perspektywy jej rozwoju Maria Zych – System przystanków na żądanie w Warszawie – badanie […]

Nr 3/2004 r.

Streszczenia do numeru 3/2004   Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego Wiesław Starowicz, Ryszard JaneckiIntegracja regionalnego transportu zbiorowego Kształtowanie obsługi pasażerskiej o zasięgu regionalnym, integracja tej obsługi oraz zakres i funkcje formalne struktur zarządzających transportem w województwie. Przykłady dotyczące województwa małopolskiego.Słowa kluczowe: transport zbiorowy,  transport regionalny, integracja Stefan SarnaSystemy transportowe na tle innych sfer polityki w […]

Nr 3/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2009   Hubert Igliński Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia Określenie wskaźnika motoryzacji i kongestii. Skutki kongestii dla funkcjonowania miasta. Identyfikacja poziomu kongestii w Poznaniu i sposoby jej ograniczania. Słowa kluczowe: ruch miejski, kongestia, wskaźnik motoryzacji   Transportation congestion in Poznan and some ways of its limitation Definition of […]

Nr 1/2002 r.

Spis treści (numer 1/02) Andrzej Brzeziński, Wojciech Oleksiewicz, Andrzej Sambor, Wojciech SuchorzewskiNowoczesna komunikacja tramwajowa – wymagania przy modernizacji.Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać zmodernizowana trasa nowoczesnego tramwaju w odniesieniu do: taboru, infrastruktury trasy, organizacji i sterowania ruchem tramwajów, systemu informowania pasażerów, usprawnienia funkcjonowania przystanków. Wojciech DembińskiPorównanie wymagań stawianych pojazdom tramwajowym w Niemczech i w Polsce.Wymagania stawiane […]

Nr 11/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2006   Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – znaki poziome Pasy dla rowerów. Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych. Przejazdy dla rowerzystów na drogach pieszo-rowerowych. Pasy dla rowerów na skrzyżowaniach. Wspólne pasy dla autobusów i rowerów. Oznakowanie pasów rowerowych na rondach. Kolor nawierzchni jako […]

Nr 4/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2010   Numer kwietniowy TMiR zawiera artykuły przygotowane do wygłoszenia na międzynarodowym seminarium „GAMBIT 1010” w sesji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na progu nowej polityki Unii Europejskiej”.   Ryszard Krystek Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej Polskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na […]

Nr 3/2003 r.

Spis treści (numer 3/03) Jerzy JarychISO w komunikacji miejskiejZarządzanie jakością usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym wg norm ISO. Wojciech PieńkowskiZałożenie i wykorzystanie systemu referencyjnego w zarządzaniu siecią dróg powiatowych na przykładzie ZDP w OtwockuRodzaje systemów referencyjnych. Charakterystyka prawidłowo funkcjonującego systemu referencyjnego, metody jego wdrażania na sieci dróg, wizualizacja elementów systemu. Przykłady praktycznego wykorzystania systemu […]

Nr 3/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2008   Wojciech Bąkowski Mechanizmy uruchamiające potrzebę jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym Podejście procesowe do ustalania jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym. Charakterystyka zasobów: wiedzy, procesów informatycznych i procesów przewozowych. Zależności między zasobami i procesami w układzie systemowym wywierające wpływ na jakość usług w pasażerskim transporcie zbiorowym. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość przewozów […]

Nr 1/2001 r.

Spis treści (numer 01/01) Marian Tracz, Stanisław GacaWpływ supermaketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część I).Klasyfikacja dużych obiektów handlowych. Uwarunkowania, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu wielkości parkingów przy centrach handlowo-usługowych, m.in.: zgodność z polityką parkingową miasta, struktura funkcjonalna centrum handlowego, dostępność środkami komunikacji zbiorowej, możliwość sprawnego i bezpiecznego włączenia dużego parkingu do obsługującej go sieci […]

Nr 4/2004 r.

Streszczenia do numeru 4/2004   Ryszard JaneckiDostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniejący i perspektywy do 2015-2021 Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych. Charakterystyka systemów obsługi komunikacyjnej tych lotnisk. Rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach okołolotniskowych oraz nowoczesnych usług transportowych.Słowa kluczowe: lotniska regionalne, dostępność komunikacyjna, przewozy pasażerskie Adam […]

Nr 4/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2009   Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska Polityka transportowa Polski dla zrównoważonego rozwoju miast Analiza dokumentów programowych polityki transportowej sformułowanych w latach dziewięćdziesiątych, opracowanych w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz opracowanych po akcesji do Unii Europejskiej. Słowa kluczowe: transport miejski, polityka transportowa, zrównoważony rozwój Polish transport policy for sustainable urban […]

Nr 2/2002 r.

Spis treści (numer 2/02) Kazimierz BartczakRozwój zastosowań ITS w Polsce w świetle programów badawczych i inicjatyw UE.Wyjaśnienie terminu „ITS”. Przykłady zaawansowanych technologii telematycznych. Usługi telematyczne w transporcie i korzyści z ich zastosowania. Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz upowszechnienia zastosowań telematyki w różnych dziedzinach gospodarki, również w transporcie. Działania podjęte w Polsce dla wprowadzenia ITS w […]

Nr 12/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2006   Zofia Bryniarska, Wiesław Starowicz Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli usługi transportowej w Krakowie w latach 1997 – 2005 Założenia do systemu pomiarowego. Wielkość próby statystycznej. Wskaźniki jakości komunikacji zbiorowej obliczane w systemie SKUT. Sposób uwzględnienia wskaźników jakości w umowie pomiędzy Gminą i przewoźnikiem o realizację usługi przewozowej. Wyniki badań wskaźników jakości […]

Nr 5/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2010   Wojciech Bąkowski W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość dla pasażera. Projektowanie i operacyjne nadzorowanie wartości usługi przewozowej świadczonej dla pasażera. Mierzenie wartości dla pasażera. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, usługa przewozowa,   […]

Nr 4/2003 r.

Spis treści (numer 4/03) Jerzy OstaszewiczTramwaje w Europie Zachodniej w XXI wiekuPrzykłady ostatnich decyzji o rozwoju tramwajów, podjętych na przełomie XX i XXI wieków, w niektórych krajach Europy Zachodniej. Maciej KruszynaPowrót tramwajów do Londynu i ParyżaKrótka historia, stan obecny i plany związane z komunikacją tramwajową w aglomeracjach Londynu i Paryża. Tadeusz KoptaNowe technologie w komunikacji […]

Nr 4/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2008   Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie województwa małopolskiego Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski. Realizacja polityki regionalnej w województwie małopolskim. Słowa kluczowe: polityka regionalna, fundusze europejskie, region   European Union‘s regional policy on case of Malopolska region […]

Nr 2/2001 r.

Spis treści (numer 02/01) Marek RoszkowskiWarszawa jako kluczowy węzeł transportowy kraju i Mazowsza.Rola Warszawy w międzynarodowym i krajowym systemie transportowym (w podsystemach: lotniczym, kolejowym i drogowym). Planowane trasy krajowe i międzynarodowe. Opis koncepcji systemu transportowego zawartego w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Podstawowe kierunki działań na najbliższe lata w sferze organizacyjnej i inwestycyjnej. Marian Tracz, […]

Nr 1/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2006   Joanna Raczyńska Ochrona praw pasażera w Unii Europejskiej Ochrona prawna pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym i miejskim. Uregulowania prawne w Unii Europejskiej oraz prace nad wzmocnieniem praw pasażerów. Ochrona dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Słowa kluczowe: pasażer, prawa pasażera, transport pasażerski   Rights protection of the passenger […]

Nr 5/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2009   Janusz Chodur, Jakub Knot Wpływ bezkolizyjnego sterowania ruchem na skrzyżowaniu na jego sprawność ruchową Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań przy stałoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz. Analiza sprawności skrzyżowań przy zmiennoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz ruchu. Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, skrzyżowanie, sterowanie ruchem, przepustowość Impact of grade separation […]

Nr 3/2002 r.

Spis treści (numer 3/02) Marian TraczAudyt projektów rozwiązań drogowych standardowym narzędziem w działaniu samorządów.Audyt projektów rozwiązań drogowych jako działanie prewencyjne. Celowość stosowania audytu w procesie inwestycyjnym w drogownictwie. Koncepcja procedury audytu i warunki jego wdroąenia. Kwalifikacje audytorów. Korzyści z wprowadzenia audytu na przykładzie wieloletnich doświadczeń zagranicznych. Olgierd WyszomirskiIntegracja transportu miejskiego w metropolii Trójmiasta.Działania podejmowane przez […]

Nr 1/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2007   Zbigniew JÓSKIEWICZ TETRA – system łączności radiowej dla transportu publicznego Architektura, podstawowe parametry i właściwości systemu łączności radiowej TETRA. Podstawowe usługi realizowane przez system, które są szczególnie istotne dla efektywnego zarządzania transportem publicznym. Kierunki rozwoju standardu TETRA na podstawie rozwiązań i usług planowanych do wdrożenia w jego drugim wydaniu. Słowa […]

Nr 7,8/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2010   Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala Krajobraz rond we Wrocławiu Rola rond jako elementów układów komunikacyjnych. Przykłady zagospodarowania wysp środkowych na rondach w Polsce. Ronda we Wrocławiu. Krajobraz wysp środkowych wrocławskich rond. Słowa kluczowe: rondo, wyspa środkowa, krajobraz, estetyka,   Landscape of roundabouts in Wroclaw The role of roundabouts as the elements […]

Nr 5/2003 r.

Spis treści (numer 5/03) Krzysztof GrzelecIntegracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskichSpecyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej w aglomeracji. Rozwiązania w zakresie integracji komunikacji miejskiej – integracja przez: (1) fuzję poziomą przedsiębiorstw, (2) porozumienie taryfowe, (3) utworzenie związku transportowego przewoźników, (4) powołanie komunalnego związku komunikacyjnego gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy integracji. Funkcjonowanie zintegrowanej komunikacji miejskiej w warunkach powołania […]

Nr 5/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2008   Piotr Rosik Zróżnicowanie dostępności drogowej regionów Polski Ocena dostępności drogowej województw (wskaźniki gęstości sieci). Ocena dostępności drogowej podregionów (wskaźniki dostępności przez sieć drogową do ludności i do rynku towarów i usług). Ocena wpływu zmian w poziomie motoryzacji na użytkowanie sieci drogowej w województwach. Słowa kluczowe: dostępność drogowa, region, sieć drogowa […]

Nr 3/2001 r.

Spis treści (numer 03/01) Alina Andrusiewicz, Sławomir GrulkowskiTechniczne aspekty integracji transportu szynowego w miastachKoncepcja integracji transportu szynowego w miastach. Modele połączenia sieci kolejowej i tramwajowej ( (1) wprowadzenie tramwaju na tory kolejowe – tramwaj dwusystemowy; (2) wprowadzenie pojazdu kolejowego na tory tramwajowe) na przykładach miast europejskich. Możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania w polskich miastach. Jacek GoździewiczZakład […]

Nr 2/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2006   Jacek Szołtysek Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej Przyczyny przepływów osób oraz ładunków w miastach. Charakterystyka problemów przepływów osób i ładunków. Zakres i przedmiot logistyki miejskiej. Słowa kluczowe: transport miejski, logistyka, przewozy osób, przewozy ładunków   Passengers and goods flows as a subject of urban logistics Causes of […]

Nr 6/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2009   Michał Beim, Adam Radzimski  Wybrane aspekty wpływu zmian demograficznych na transport publiczny Zmiany demograficzne a zachowania transportowe. Polityka taryfowa względem osób starszych. Dojazdy do szkół. Bariery techniczne korzystania z tramwajów przez  inwalidów. Słowa kluczowe: demografia, transport pasażerski, transport zbiorowy   Some aspects of the influence of demographic changes on public […]

Nr 4/2002 r.

Spis treści (numer 4/02) Dwadzieścia lat minęło, a przed nami nieustające wyzwania Wojciech SuchorzewskiPerspektywy transportu miejskiego w Polsce.Perspektywy transportu w miastach polskich z uwzględnieniem analizy tendencji w polityce transportowej w krajach Unii Europejskiej i innych rozwiniętych krajach OECD. Wariantowe prognozy zmian, jakie nastąpią w transporcie miejskim w Polsce. Powiedzieli i napisali w „Transporcie Miejskim”. Przegląd […]

Nr 2/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2007   Dominik Gaca, Anna Hogendorf, Marian Tracz Podstawowe zasady funkcjonowania oraz porównania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech. Część I  Zasady funkcjonowania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech oraz podstawy prawne ich działania. Ocena zachowań użytkowników na przejściach typu zebra. Słowa kluczowe: inżynieria […]

Nr 9/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2010   Tomasz Szczuraszek, Marek Obłój Próba oceny wpływu zmniejszenia administracyjnego limitu prędkości w obszarach zabudowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Podstawowe założenia do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analizy zmian bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykłady wyników analiz na przykładzie miast Bydgoszcz, Toruń, Elbląg. Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prędkość pojazdów   […]

Nr 6/2003 r.

Spis treści (numer 6/03) Olgierd Wyszomirski Koszty komunikacji miejskiej Struktura kosztów. Czynniki kształtujące poziom kosztów własnych komunikacji miejskiej. Metody badania i szacowania kosztów zewnętrznych oraz kosztów czasu i kongestii. Andrzej Brzeziński, Andrzej SamborKoncepcja lokalizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych w Warszawie Program organizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych (TTA), odcinków dojazdowych do skrzyżowań i przystanków oraz wspólnych przystanków wraz z […]

Nr 6/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2008   Jacek Szołtysek Zarządzanie kongestią w miastach Zarządzanie kongestią jako wpływ na ludzi. Budowa systemu zarządzania kongestią. Przesłanki sukcesu zarządzania kongestią. Słowa kluczowe: transport miejski, logistyka miejska, kongestia, zarządzanie   Congestion management in towns Congestion management as an influence on people. Construction of the congestion management system. Premises for the success […]

Nr 4/2001 r.

Spis treści (numer 04/01) Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Rozmowa z Marcinem Herbstem, kierownikiem Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego Biura Zarządu m.st. Warszawy.Tematem rozmowy są zasady i cele działania WOST, dyskutowane zagadnienia oraz próba oceny dotychczasowych dokonań tego gremium. Stanisław GacaŚrodki zarządzania prędkością i ich skuteczność.Efektywność wykorzystania zbioru środków zarządzania prędkością (tj. środków prawnych, nadzoru i […]

Nr 3/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2006   Kazimierz Jamroz,  Joanna Kaczmarek,  Jacek Zarembski Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce Artykuł stanowi kontynuację artykułu zamieszczonego w numerze 4/2005 TMiR, uzupełniając ogólny opis problemu oraz zestawienie ważniejszych zagranicznych wyników badań o rezultaty krajowych badań stosowania pasów bezpieczeństwa. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu, pasy bezpieczeństwa, […]

Nr 5/2002 r.

Spis treści (numer 5/02) Stefan SarnaWpływ autostrady na zagospodarowanie przestrzenne peryferyjnych rejonów aglomeracji miejskiej.Analiza wpływu autostrady na zmiany i rozwój istniejścego i planowanego zagospodarowania przestrzennego peryferyjnych rejonów aglomeracji miejskiej na przykładzie gmin: Kobierzyce w aglomeracji wrocławskiej i Rędziny w aglomeracji częstochowskiej. Tadeusz Kopta„Tempo 30” w miastach, czyli prędkość zrównoważonego transportu.Argumenty za wprowadzeniem w dużych miastach […]

Nr 6/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2007   Starowicz Wiesław Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego Ostateczna wersja założeń opracowana przez Komitet Polityczny programu Civitas Caravel. Założenia zostały przyjęte w maju br na posiedzeniu w Brukseli. Przekazano je oficjalnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, Komisarzowi ds. Transportu Panu M. Jacques Barrot. Na podstawie tych założeń w połowie 2007 roku […]

Nr 10/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2010   Joanna Majdecka W kierunku zrównoważonej mobilności, czyli jak skorzystać z doświadczeń miast europejskich dzięki projektowi CiViTAS CATALIST Charakterystyka inicjatywy CiViTAS, sieci CiViTAS Forum i projektu CiViTAS CATALIST. Działania w projekcie CiViTAS CATALIST w Krakowie. Działania podlegające finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej w ramach projektu CiViTAS CATALIST. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport […]

Nr 7,8/2003 r.

Spis treści (numer 7,8/03) Robert Tomanek Finansowanie rozwoju transportu miejskiego w warunkach integracji Polski z Unią Europejską Zmiany w sposobach i strukturze finansowania transportu miejskiego. Potencjalne źródła finansowania rozwoju transportu miejskiego. Możliwości wykorzystania źródeł finansowania, związanych z integracją z UE (fundusze przedakcesyjne, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności). Zwrotne źródła finansowania (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy […]

Nr 7,8/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2008   Tomasz Zwoliński Ograniczanie i kontrola dostępności centrum miasta przez samochody  Artykuł omawia dwa działania projektu europejskiego CIVITAS CARAVEL, dotyczące zintegrowanej strategii kontroli dostępu oraz pilotażowego wdrożenia systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów w Krakowie. Idea oraz plany dalszego ograniczania dostępności samochodów do Śródmieścia. Pierwsze rezultaty pilotażowego działania systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów.  Słowa […]

Nr 5/2001 r.

Spis treści (numer 05/01) Olgierd WyszomirskiFunkcjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. Część I.Zasadnicze postanowienia ustawy o transporcie dot. deregulacji. Ocena funkcjonowania zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na podstawie badań przeprowadzonych przez Autora w Leeds i Sheffield w 2000 r. Organizacja i zarządzanie lokalnym transportem pasażerskim. Kształtowanie […]

Nr 4/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2006   Lidia Żakowska, Monika Kubiak Jakość życia seniorów w zależności od warunków korzystania publicznego z transportu publicznego w Polsce Analiza ograniczeń mobilności seniorów związanych z korzystaniem z transportu publicznego. Warunki poprawy mobilności i bariery uniemożliwiające wprowadzenie ich.. Porównanie ocen seniorów z ocenami ekspertów. Słowa kluczowe: mobilność, SIZE, seniorzy, transport publiczny   […]

Nr 9/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2009   Tomasz Szczuraszek, Adam Ramza Zastosowanie standardów prędkości do oceny poziomu zagrożenia w ruchu drogowym Standardy prędkości ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prędkość bezpieczna w analizach standardów prędkości. Sposób przeprowadzania oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie analiz prędkości pojazdów, na przykładzie wybranego skrzyżowania ulic Grochowskiej i Mińskiej w Warszawie Słowa […]

Nr 6/2002 r.

Spis treści (numer 6/02) Tomasz Szczuraszek, Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek ChmielewskiNowoczesne zarządzanie siecią drogową w Toruniu.Wykorzystanie informatycznego sustemu wspomagającego zarządzanie siecią drogową oraz ruchem drogowym w Zarządzie Dróg Miejskich w Toruniu. Efekty zastosowania systemu w zakresie: ewidencji majątku drogowego, sporządzania raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, informacji o natężeniach ruchu i […]

Nr 7,8/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2007   Jacek Szołtysek System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców Problem powiązania systemu dostaw ładunków i systemu obsługi transportowej ładunków. Poszukiwanie kompleksowych rozwiązań przewozów ładunków w miastach. Przykłady rozwiązań problemów dostaw towarów w wybranych miastach. Słowa kluczowe: logistyka miejska, ładunki, transport   […]

Nr 11/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2010   Antoni Szydło 100  lat uczelni technicznych we Wrocławiu   Historia powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Charakterystyka działań naukowych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytutu Inżynierii Lądowej, Katedry Dróg i Lotnisk oraz Zakładu Infrastruktury Transportu Szynowego. Słowa kluczowe: inżynieria lądowa, historia nauki,   One hundred years of technical […]

Nr 9/2003 r.

Spis treści (numer 9/03) Zbigniew KomarPraktyczne problemy mierzenia i modelowania ruchu w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego Autor uzasadnia tezę o konieczności specyficznego podejścia do pomiarów natężenia ruchu oraz prognozowania ruchu i programowania inwestycji komunikacyjnych w centrach miast. Zwraca też uwagę na prawidłowe zaplanowanie, przeprowadzenie i interpretowanie wyników kompleksowych badań ruchu. Omawia także zagadnienia dot. szacowania skutków […]

Nr 9/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2008   Maciej Kruszyna Studia nad integracją głównej stacji kolejowej z siecią tramwajową we Wrocławiu Rozwiązania modelowe i przykłady integracji stacji kolejowej z siecią komunikacji miejskiej w wybranych miastach. Koncepcja realizacji węzła integracyjnego wkomponowanego w inwestycje planowane w otoczeniu dworca kolejowego we Wrocławiu. Plany rozwoju systemu komunikacji szynowej w aglomeracji wrocławskiej. Słowa […]

Nr 6/2001 r.

Spis treści (numer 06/01) Andrzej SamborProjekt BEST – Benchmarking zrównoważonego transportu europejskiegoKoncepcja nowej metody poprawy jakości i konkurencyjności – benchmarking, promowana przez Komisję Europejską. Cele projektu BEST (Benchmarking European Sustainable Transport), główni wykonawcy, sposób realizacji. Oprac. A. SamborBenchmarking transportu miejskiego – przebieg i wyniki pilotowego studiumOpis badań przeprowadzonych w ramach pilotowego studium pt. „Wskazówki do […]

Nr 5/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2006   Kazimierz Jamroz, Ryszard Krystek Inteligentne systemu transportu – rozwój i struktura Ogólna charakterystyka inteligentnych systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie. Architektura i struktura systemów ITS, Słowa kluczowe: transport, inteligentne systemy transportu, ITS,   Intelligent transport systems – development and structure Brief characteristics of intelligent transport systems (ITS). […]

Nr 10/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2009   Marian Wójcik, Tomasz Magiera Projekt systemu tramwajów linowych w Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe, pojazdy, elementy trasy. Próba włączenia tramwajów linowych w system komunikacji miejskiej Krakowa. Proponowane rozmieszczenie przystanków tramwajów linowych. Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, […]

Nr 7,8/2002 r.

Spis treści (numer 7,8/02) Krzysztof Grzelec, Olgierd WyszomirskiZmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w warunkach marketingowych kształtowania oferty przewozowej komunikacji miejskiej na przykładzie Rumi.Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w zakresie: udziału podróży samochodem osobowym, poziomu ruchliwości, dostępności przestrzennej, jakości usług , ograniczeń ruchu samochodów osobowych w centrum miasta. Wykorzystanie wyników badań do określenia i […]

Nr 9/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2007   Tadeusz Kuczyński,  Alicja Kuczyńska Etyczne i estetyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej Kształtowanie przestrzeni publicznej w miastach. Etyczne kryteria projektowania przestrzeni publicznej. Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, etyka, estetyka, architektura,   Ethical and esthetical aspects of public space creation Creation of public space in towns. Ethical aspects of public space creation. Key […]

Nr 12/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2010   Tomasz Rokita, Marian Wójcik Nowa kolej linowa dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Koncepcja nowej kolei linowej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w miejsce zlikwidowanej kolei ELKA. Wymagania stawiane miejskim kolejom linowym, widokowo – turystycznym. Charakterystyka zaproponowanej kolei krzesełkowo-kabinowej. Wizualizacje architektoniczne stacji projektowanej kolei. Słowa […]

Nr 10/2003 r.

Spis treści (numer 10/03) Bogusław Molecki, Marcin SienkielAnaliza możliwości zastąpienia nocnych linii tramwajowych komunikacją autobusową we Wrocławiu Historia i stan obecny nocnego transportu miejskiego we Wrocławiu. Porównanie funkcjonowania komunikacji autobusowej i tramwajowej w nocy. Przystosowanie przystanków na trasie nocnych linii tramwajowych do obsługi przez tabor autobusowy. Bogusław Molecki, Bartosz MazurOrganizacja nocnej komunikacji zbiorowej na przykładach […]

Nr 10/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2008   Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby ograniczania prędkości. Separatory i tablice uchylne. Zapory a ruch rowerowy. Słupki na drogach rowerowych. Obiekty w skrajni. Kładki dla rowerzystów. Stojaki rowerowe. Słowa kluczowe: […]

Nr 7,8/2001 r.

Spis treści (numer 7,8/01) Jan FriedbergIstniejące i projektowane regulacje Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Regulacje UE w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tle założeń polskiej polityki transportowej. Tezą artykułu jest stwierdzenie, „że zasadniczo tylko sektor regionalnych przewozów autobusowych wymaga znaczących zmian prawnych dla dostosowania do obecnych i planowanych regulacji UE, natomiast inne części rynku […]

Nr 6/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2006   Andrzej Rudnicki Innowacyjny projekt Unii Europejskiej „Caravel” szansą zrównoważonego rozwoju transportu Krakowa Zrównoważony transport w ramowych programach ramowych Unii Europejskiej. Ogólna informacja o projekcie Caravel w ramach programu Civitas II. Zadania projektu Caravel realizowane w Krakowie. Powiązanie projektu Caravel z polityką transportową Krakowa  Słowa kluczowe: zrównoważony transport, polityka transportowa, Caravel, Civitas […]

Nr 11/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2009   Michał Bem Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej Suburbanizacja i transport publiczny w aglomeracji poznańskiej. Charakterystyka mieszkańców przedmieść- wyposażenie gospodarstw domowych w samochody i bilety okresowe, zachowania transportowe i preferencje transportowe. Stosunek mieszkańców przedmieść do inwestycji w zakresie transport Słowa kluczowe: suburbanizacja, zachowania transportowe, transport miejski   […]

Nr 10/2002 r.

Spis treści (numer 10/02) IX seminarium Transportu Miejskiego pt. „Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem” Jarosław OsowskiUdział mediów w procesie konsultacji społecznej.Czy decydenci właściwie oceniają rolę mediów w kształtowaniu opinii społecznej?W jaki sposób środowiska transportowe mogłyby zdobywać przychylność mieszkańców przy pomocy środków masowego przekazu? Jak rozmawiać z dziennikarzami? Autor odpowiada na te pytania wykorzystując swoje ponaddziesięcioletnie […]

Nr 10/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2007   Od zespołu do katedry (40-lecie wydziału budownictwa i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy) Opracowali: Tomasz Szczuraszek, Bożena Pączkowska, Mieczysław Pawłowski   Tomasz Szczuraszek, Jacek Chmielewski Zastosowanie systemu gis do planowania rozwoju  sieci  transportowych miasta Podstawowe elementy systemu -zbieranie i przetwarzanie danych, bazy danych, analizy danych. Zalety i […]

2/2004 r.

Abstracts 2/2004       ALINA GIEDRYŚ, WIESŁAW STAROWICZ Alteration of public transport management model in Łódź Competitiveness as a circumstance of European integration. Importance of the transport infrastructure in the regional development. EU decisions concerning directions of the transport infrastructure development. Main characteristics of Pan-European corridors. The first-plane EU infrastructure investments (the Quick-Start Projects list). […]

Nr 12/2003 r.

Spis treści (numer 12/03) Maciej Kruszyna, Marek WierzbickiZałożenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej Cel i obszar integracji. Aktualna sytuacja transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej. Koncepcja integracji w zakresie przebiegu tras, rozkładów jazdy, wprowadzenia jednolitych biletów miesięcznych. Zasady współpracy Związku Transportu z przewoźnikami. Bogusław Molecki, Oliver MorelUwarunkowania ruchowe organizacji przesiadek w transporcie zbiorowym Organizacja przesiadek […]

Nr 11/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2008   Rekuć Witold Metoda systematyzacji wiedzy o wzorcach procesów w zarządzaniu transportem miejskim Zarząd transportu miejskiego jako „organizacja procesowa”. Wiedza o procesach biznesowych i jej organizowanie. Systematyzacja wiedzy o procesach w dziedzinie zarządzania transportem miejskim. Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, zarządzanie wiedzą   A method of systematization of knowledge on […]