Streszczenia do numeru 2/2004

 

ALINA GIEDRYŚ, WIESŁAW STAROWICZ

Zmiana modelu zarządzania transportem zbiorowym w Łodzi

Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Łodzi do roku 2001. Działania podjęte w celu utworzenia Zarządu Dróg i Transportu oraz zadania nowej jednostki.

Słowa kluczowe: transport, zarządzanie

    ZOFIA BRYNIARSKA

Zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska w typowym dniu roboczym. Część I

Porównanie wyników badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców 10 miast Śląska w typowym dniu roboczym. Do podstawowych zachowań komunikacyjnych zaliczono ruchliwość mieszkańców ogółem i z podziałem na środki transportu, strukturę motywacji podróży i parametry podróży (czas, długość i prędkość).

Słowa kluczowe: komunikacja, Śląsk, ruchliwość mieszkańców

    TOMASZ DYBICZ, AGNIESZKA SUWARA

Opłaty drogowe zależne od stopnia zatłoczenia. Przykład San Diego (Kalifornia, USA)

System pobierania opłat za korzystanie z dróg, polegający na obciążeniu każdego kierowcy opłatą, której wysokość jest bezpośrednio związana z warunkami ruchu panującymi na drodze.

Słowa kluczowe: transport ,system opłat

    TOMASZ DYBICZ

Opłaty drogowe zależne od zatłoczenia. Czy to się uda w Polsce?

Rozważania autora na temat możliwości wprowadzenia w Polsce opłat zależnych od stopnia zatłoczenia dróg. Przykłady tras w Warszawie, na których można by zastosować takie opłaty.

Słowa kluczowe: transport, opłaty drogowe