REGULAMIN ZAMIESZCZANIA BANERÓW REKLAMOWYCH

 1. Regulamin zamieszczania banerów reklamowych na stronie internetowej tmir.stik.org.pl
 2. Zamawianie i zamieszczanie banerów reklamowych na stronie internetowej miesięcznika Transport Miejski i Regionalny jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin, który zakłada, że Reklamodawca zapoznał się z Regulaminem i akceptuje przedstawione w nim warunki.
 3. Podstawą do zamieszczenia bannera reklamowego na stronie internetowej jest zamówienie w formie zlecenia podpisane przez osobę upoważnioną, określające termin, miejsce umieszczenia reklamy, termin dostarczenia materiałów, cenę oraz warunki płatności.
 4. Reklamodawca zapewnia, że dostarczając materiał reklamowy, nie popełnia czynu nieuczciwej konkurencji, nie narusza praw autorskich, wydawniczych, praw własności ani dobrych obyczajów.
 5. Redakcja ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji materiałów nienadających się do publikacji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających warunkom technicznym.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, może odmówić publikacji reklamy, jeśli ich treść lub forma godzą w dobre imię osób trzecich, naruszają przepisy prawa bądź dobre obyczaje, zawierające elementy pornograficzne.
 7. Reklamy przyjmujemy w formie elektronicznej. Zamówienie można przesłać na adres e-mail: mrowinska@sitk.org.pl lub skorzystać z elektronicznego formularza.
 8. (*) Faktura jest wystawiana po wykonaniu usługi i przesyłana pocztą na adres Zamawiającego. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 9. (**) Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Krakowie:
  Bank Pekao S.A. numer 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666

*- Dotyczy jeśli zamawiąjący nie skorzystał z formularza elektronicznego. W przeciwnym wypadku, faktura będzie wystawiona po zaksięgowaniu płatności i zaakceptowaniu reklamy.

**- Zamawiający korzysta ze standardowej formy płatności, po wysłaniu reklamy na e-mail.