Spis treści (numer 12/02)

Cecylia Rozkwitalska
Uwarunkowania transportowe intensyfikacji zagospodarowania terenów zurbanizowanych
Tendencje rozwoju urbanizacji i ich wpływ na transport, w oparciu o doświadczenia miast zagranicznych i polskich. Kierunki polityki transportowej w Polsce i krajach UE, zmierzające do intensyfikacji zagospodarowania przestrzennego terenów, a tym samym tworzenia warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju miast.

Okrągły Stół 124. Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu
Polityki transportowe i przestrzenne: rola instrumentów administracyjnych i finansowych. (Sprawozdanie z konferencji).

Halina Strzelczyk
Zmiany ustawy o zamówieniach publicznych wprowadzone nowelizacjami w 2001 r.
Omówienie zmian w ustawie, wprowadzonych w celu dostosowania polskiego systemu zamówień publicznych do wymagań UE.

VIII Międzynarodowe Targi Budownietwa Drogowego i Zarządzania Ruchem.
Sprawozdanie z targów

Tomasz Dybicz
Modelowanie ruchu autobusów na wspólnym pasie autobusowo – tramwajowym
Analiza funkcjonowania komunikacji autobusowej oraz jej wpływ na warunki ruchu pozostałych pojazdów. Analizę wykonano dla przypadków, gdy autobusy: (1) poruszają się po jezdni, bez priorytetów w ruchu ulicznym; (2) poruszają się po torowisku tramwajowym. Do analizy wykorzystano mikroskopowe modele ruchu, tworzone w programie VISSIM.

Sekcja lnżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowcj i Wodnej PAN kończy kolejną kadencję 1999 – 2002.
Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Sekcji w kadencji.