Nr 1/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2010   Tomasz Szczuraszek Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Kształtowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Ochrona pieszych, dzieci, rowerzystów.…

Nr 11/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2010   Antoni Szydło 100  lat uczelni technicznych we Wrocławiu   Historia powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Charakterystyka działań naukowych…

Nr 10/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2010   Joanna Majdecka W kierunku zrównoważonej mobilności, czyli jak skorzystać z doświadczeń miast europejskich dzięki projektowi CiViTAS CATALIST Charakterystyka inicjatywy CiViTAS, sieci CiViTAS…

Nr 9/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2010   Tomasz Szczuraszek, Marek Obłój Próba oceny wpływu zmniejszenia administracyjnego limitu prędkości w obszarach zabudowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Podstawowe…

Nr 7,8/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2010   Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala Krajobraz rond we Wrocławiu Rola rond jako elementów układów komunikacyjnych. Przykłady zagospodarowania wysp środkowych na rondach w Polsce. Ronda we Wrocławiu.…

Nr 12/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2010   Tomasz Rokita, Marian Wójcik Nowa kolej linowa dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Koncepcja nowej kolei linowej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie…

Nr 5/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2010   Wojciech Bąkowski W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość…

Nr 4/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2010   Numer kwietniowy TMiR zawiera artykuły przygotowane do wygłoszenia na międzynarodowym seminarium „GAMBIT 1010” w sesji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na progu nowej polityki Unii…

Nr 2/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2010   Michał Beim, Jędrzej Gadziński Badania satysfakcji pasażerów przewoźnika Arriva PCC w Polsce Charakterystyka konsorcjum Arriva PCC i jego polityka względem pasażerów. Ocena jakości usług…

Nr 6/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2010   Zofia Bryniarska Rozwój obsługi komunikacyjnej mieszkańców w obszarze aglomeracyjnym miasta Krakowa Charakterystyka obsługi komunikacyjnej obszaru aglomeracyjnego Krakowa. Charakterystyka pracy…

Nr 3/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2010   Olgierd Wyszomirski, Mariusz Józefowicz 80 lat gdyńskiej miejskiej komunikacji zbiorowej Historia miejskiej komunikacji zbiorowej przedstawiona w ostatnich ośmiu dekadach. Podjęte aspekty: system…