Nr 1/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2009   Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej Poprawa dostępności jako jeden z kluczowych celów polityki transportowej. Rozwój…

Nr 11/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2009   Michał Bem Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej Suburbanizacja i transport publiczny w aglomeracji poznańskiej. Charakterystyka mieszkańców…

Nr 10/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2009   Marian Wójcik, Tomasz Magiera Projekt systemu tramwajów linowych w Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe,…

Nr 9/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2009   Tomasz Szczuraszek, Adam Ramza Zastosowanie standardów prędkości do oceny poziomu zagrożenia w ruchu drogowym Standardy prędkości ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prędkość…

Nr 7,8/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2009    

Nr 6/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2009   Michał Beim, Adam Radzimski  Wybrane aspekty wpływu zmian demograficznych na transport publiczny Zmiany demograficzne a zachowania transportowe. Polityka taryfowa względem osób starszych.…

Nr 5/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2009   Janusz Chodur, Jakub Knot Wpływ bezkolizyjnego sterowania ruchem na skrzyżowaniu na jego sprawność ruchową Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań…

Nr 4/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2009   Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska Polityka transportowa Polski dla zrównoważonego rozwoju miast Analiza dokumentów programowych polityki transportowej sformułowanych w latach dziewięćdziesiątych,…

Nr 3/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2009   Hubert Igliński Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia Określenie wskaźnika motoryzacji i kongestii. Skutki kongestii dla funkcjonowania miasta. Identyfikacja poziomu…

Nr 2/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2009   Wiesław Dźwigoń Analiza poziomu bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym w miastach wojewódzkich Charakterystyka problemu. Względne i bezwzględne wskaźniki bezpieczeństwa.Rodzaj, ciężkość…

Nr 12/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2009   Elżbieta Szychta 40 lat Wydziału Transportu i Elektrotechniki (dawniej Transportu) w Politechnice Radomskiej 40th Anniversary of the Faculty of Transport and Electrical Engineering in Technical…