Spis treści (numer 06/01)

Andrzej Sambor
Projekt BEST – Benchmarking zrównoważonego transportu europejskiego
Koncepcja nowej metody poprawy jakości i konkurencyjności – benchmarking, promowana przez Komisję Europejską. Cele projektu BEST (Benchmarking European Sustainable Transport), główni wykonawcy, sposób realizacji.

Oprac. A. Sambor
Benchmarking transportu miejskiego – przebieg i wyniki pilotowego studium
Opis badań przeprowadzonych w ramach pilotowego studium pt. „Wskazówki do analizy porównawczej funkcjonowania lokalnych i regionalnych systemów transportowych”. Głównym celem studium było wyznaczenie wskaźników służących do porównywania lokalnych systemów transportowych, umożliwiających: (1) ocenę stopnia realizacji funkcji przez badany system, (2) określenie warunków, jakie powinny być spełnione, aby badany system transportowy wykazywał równie korzystne cechy, jak systemy lepiej funkcjonujące.

Stefan Sarna
Rola systemów płatnego parkowania w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
Płatne parkowanie jako działanie systemowe w ramach polityki parkingowej i transportowej miasta. Uwarunkowania wdrażania polityki zrównoważonego transportu w miastach. Realizacja polityki parkingowej na przykładzie Warszawy i Krakowa. Zasady organizacji parkowania na istniejących i projektowanych ulicach w dużych miastach – przykład Wrocławia. Strefy ograniczonego parkowania – doświadczenia Gdyni i Katowic.

Olgierd Wyszomirski
Funkcjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. Część II.
Partnerstwo publiczno-prywatne. Rozwiązania taryfowe. Finansowanie zarządów i zakładów transportu pasażerskiego oraz przewoźników. Kontrola działalności przewoźników.

Jacek Poniewierski
Co dalej z Warszawskimi Kolejami Dojazdowymi?
Projekty Grupy Niezależnych Ekspertów dotyczące zmiany właściciela i sposobu zarządzania WKD oraz połączenia kolei z siecią tramwajową.

Warszawski Okrągły Stół Transportowy
Strefowanie ruchu w mieście. Rekomendacje.

V Konferencja Komunikacji Miejskiej w Lubinie ( sprawozdanie i wnioski).

III Konferencja pt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego ( sprawozdanie i wnioski).

(A. Sambor)
Nowe odcinki wydzielonych pasów ruchu dla autobusów w Warszawie.

( J. Ostaszewicz)
Transrapid w komunikacji zbiorowej ?

(J. Berbecki)
Fragmenty historii warszawskiego metra.

(A. Sambor)
Metrem do Ratusza.