Nr 6/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2008   Jacek Szołtysek Zarządzanie kongestią w miastach Zarządzanie kongestią jako wpływ na ludzi. Budowa systemu zarządzania kongestią. Przesłanki sukcesu zarządzania kongestią. Słowa kluczowe:…

Nr 2/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2008   Olgierd Wyszomirski Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej Rola administracji rządowej i samorządowej.…

Nr 3/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2008   Wojciech Bąkowski Mechanizmy uruchamiające potrzebę jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym Podejście procesowe do ustalania jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym. Charakterystyka…

Nr 4/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2008   Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie województwa małopolskiego Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo…

Nr 5/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2008   Piotr Rosik Zróżnicowanie dostępności drogowej regionów Polski Ocena dostępności drogowej województw (wskaźniki gęstości sieci). Ocena dostępności drogowej podregionów (wskaźniki dostępności…

Nr 11/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2008   Rekuć Witold Metoda systematyzacji wiedzy o wzorcach procesów w zarządzaniu transportem miejskim Zarząd transportu miejskiego jako „organizacja procesowa”. Wiedza o procesach biznesowych…

Nr 7,8/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2008   Tomasz Zwoliński Ograniczanie i kontrola dostępności centrum miasta przez samochody  Artykuł omawia dwa działania projektu europejskiego CIVITAS CARAVEL, dotyczące zintegrowanej strategii…

Nr 9/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2008   Maciej Kruszyna Studia nad integracją głównej stacji kolejowej z siecią tramwajową we Wrocławiu Rozwiązania modelowe i przykłady integracji stacji kolejowej z siecią komunikacji miejskiej…

Nr 10/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2008   Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby…

Nr 12/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2008   Leszek Rafalski Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej w województwie. Rozwój…

Nr 1/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2008   Maciej Szymczak Przyszłościowe formy transportu ładunków w miastach System metra towarowego. Transport przesyłowy ładunków stałych. Rurociągi kapsularne. Systemy: CargoCap, Magtube, Pipenet,…