Spis treści (numer 10/01)

Cecylia Rozkwitalska
Poziom odpłatności usług przewozowych przez pasażerów w miastach i na obszarach zurbanizowanych.
Udział pasażerów w ponoszeniu kosztów usług przewozowych na przykładzie miast polskich oraz porównanie z miastami europejskimi. Rodzaje i zakres ulg i zwolnień taryfowych w transporcie zbiorowym w Polsce i za granicą. Rekompensaty za utracone wpływy w wyniku stosowania ulg i zwolnień z opłat.

Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski
Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni. Porównanie wyników badań marketingowych przeprowadzonych w 1996, 1998 i 2000 r.
Analiza zmian preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni oraz oceny gdyńskiej komunikacji na podstawie przeprowadzonych badań.

Mieczysław Stolarczyk, Wojciech Pieńkowski
Założenie nowej ewidencji dróg i ocena stanu nawierzchni na terenie gminy Warszawa-Wawer – część II.
Pierwsza część artykułu (TM 9) przedstawia: przebieg prac, zastosowane metody i kryteria oceny dróg oraz model sieci ulic gminnych. W drugiej części autorzy opisali: sporządzenie ewidencji ulic gminnych zgodnie z nowymi rozporządzeniami i obsługiwanej przez oprogramowanie współpracujące ze stworzonym wcześniej modelem sieci; wizualną ocenę nawierzchni jezdni przeprowadzoną metodą BIKB-IBDM; efekty wykonanych prac.

Teresa Rucińska, Stanisław Majer
Ekologiczne nawierzchnie chodników i dróg w strefie zamieszkania.
Zalety i warunki stosowania nawierzchni przepuszczalnych na ulicach dojazdowych i wjazdach przydomowych. Charakterystyka wyrobów do wykonywania nawierzchni przepuszczalnych: betonowych, klinkierowych, na bazie surowców mineralnych.

Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem – zadaniem samorządów i administracji drogowej.
Sprawozdanie z seminarium i wnioski.

Kolejna VII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego i Zarządzania Ruchem „Roads and Traffic Poland 2001”

Nowy system biletowy w Warszawie.

II Szczyt Gospodarki Komunalnej.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego – problemem Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego.