Rodo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków, (zwane dalej SITK Kraków).
 2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
 3. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez SITK Kraków i wynika z prowadzonej przez SITK Kraków działalności.
 4. Cel przetwarzania: prowadzona działalność, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług (w tym: szkoleniowych) itp.
 5. Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na te potrzeby.
 6. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów z SITK Kraków, złożenia zamówienia na usługę/usług itp.
 7. SITK Kraków przetwarza je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez SITK Kraków działalności.
 8. SITK Kraków przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością SITK Kraków oraz w celu realizacji usługi/usług.
 9. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych.
 10. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

Uwaga:

W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez SITK Kraków Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: krakow@sitkrp.org.pl w temacie wpisując RODO;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków.