Spis treści (numer 5/03)

Krzysztof Grzelec
Integracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskich
Specyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej w aglomeracji. Rozwiązania w zakresie integracji komunikacji miejskiej – integracja przez: (1) fuzję poziomą przedsiębiorstw, (2) porozumienie taryfowe, (3) utworzenie związku transportowego przewoźników, (4) powołanie komunalnego związku komunikacyjnego gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy integracji. Funkcjonowanie zintegrowanej komunikacji miejskiej w warunkach powołania aglomeracyjnego związku komunikacyjnego gmin.

Andrzej Brzeziński, Andrzej Sambor
Uwarunkowania dotyczące wprowadzenia ruchu autobusów komunikacji miejskiej na torowiska tramwajowe
Podstawowe uwarunkowania związane z projektowaniem wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych, w tym przekroju poprzecznego, konstrukcji torowiska, przystanków oraz organizacji ruchu tramwajów i autobusów. Wagę tych zagadnień podkreśla fakt, że uwarunkowania te nie są ujęte w obowiązujących przepisach regulujących projektowanie i budowę torowisk tramwajowych.

Bernard Rzeczyński
Logistyka dla urbanistycznej przestrzeni transportowej
Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu przestrzenią miejską i systemem transportowym miasta.

Tadeusz Kopta
Na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Problem opłat za parkowanie w miastach w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2002 r. (Trybunał Konstytucyjny uznał, że tryb wprowadzenia przepisów dotyczących płatnego parkowania jest niezgodny z Konstytucją RP).

Internetowa wymiana poglądów wokół pytania: Dlaczego nie chcecie autostrady na Ursynowie ?

Recenzja książki pod redakcją Olgierda Wyszomirskiego pt. „Gospodarowanie w komunikacji miejskiej”

Michał Wolański
Drzwi otwarte jako element działań PR przedsiębiorstwa komunikacyjnego, na przykładzie warszawskiego Dnia Transportu Publicznego
Celowość działań public relations (PR) w przedsiębiorstwach komunikacyjnych na przykładzie organizacji warszawskiego Dnia Transportu Publicznego w 2002 r.

Marcin Dziubiński
Historia wozów wieżowych w warszawskich tramwajach i trolejbusach. Część II – lata 1950 – 1990
Opis konstrukcji oraz liczne fotografie pojazdów technicznych, stosowanych w warszawskiej komunikacji zbiorowej.