Spis treści (numer 9/03)

Zbigniew Komar
Praktyczne problemy mierzenia i modelowania ruchu w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego Autor uzasadnia tezę o konieczności specyficznego podejścia do pomiarów natężenia ruchu oraz prognozowania ruchu i programowania inwestycji komunikacyjnych w centrach miast. Zwraca też uwagę na prawidłowe zaplanowanie, przeprowadzenie i interpretowanie wyników kompleksowych badań ruchu. Omawia także zagadnienia dot. szacowania skutków i efektów ruchowych, wywołanych modernizacją układu drogowego w zatłoczonych centrach miast.

Krzysztof Kiniorski, Agnieszka Perfikowska
Wrocławski system płatnego parkowania. Historia, doświadczenia i perspektywy Etapy zarządzania ruchem i parkowaniem w centrum miasta, począwszy od połowy lat 90. XX w. do chwili obecnej.

Józef Suda, Zbigniew Ujazdowski
Analiza celowości rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Warszawie Ogólne zasady funkcjonowania systemu płatnego parkowania. Ocena sytuacji parkingowej w wybranych obszarach gminy Warszawa-Centrum na podstawie wykonanych badań stopnia wykorzystania miejsc postojowych w dziennym szczycie parkingowym oraz badań zachowań parkingowych kierowców. Propozycje rozszerzenia strefy płatnego parkowania.

Leszek Mikołajków
Tramwaje w Ostrawie Informacja o przedsiębiorstwie Dopravni Podnik Ostrawa, prowadzącym komunikację tramwajową, trolejbusową i autobusową w mieście, a także zajmującym się modernizacją i produkcją tramwajów.

Marcin Dziubiński
Historia wozów wieżowych w tramwajach warszawskich. Część III – tabor współczesny do roku 2003 Opis konstrukcji oraz liczne fotografie pojazdów technicznych, stosowanych w warszawskiej komunikacji zbiorowej

Sławomir Monkiewicz
Wisłostrada w tunelu. Warszawa bliżej Wisły Krótki opis koncepcji urbanistycznej warszawskiego Powiśla wraz z Mostem Świętokrzyskim. Informacje techniczne o najdłuższym tunelu drogowym w Polsce oraz o zastosowanych systemach zabezpieczenia na wypadek pożaru, odwodnienia, odladzania nawierzchni, oświetleniu i sterowaniu ruchem w tunelu.

Aktualności SITK