Spis treści i streszczenie numeru 8/2017

Do pobrania: 8/2017 – wersja elektroniczna

Spis treści

Tomasz E. Burghardt,  Anton Pashkevich, Marcin Piegza – Percepcja przez kierowców poziomego oznakowania dróg o wysokiej odblaskowości

Jacek Malasek – C-ITS – skoordynowany transport w inteligentnym mieście

Gabriela Kołodziej, Wiesław Starowicz – Analiza jakości transportu zbiorowego realizowanego przez prywatnych przewoźników na trasie  Alwernia – Kraków

Krystian Siwek – Modele mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i praktyka, część 1

 

Streszczenia

 

Tomasz E. Burghardt,  Anton Pashkevich, Marcin Piegza 

Percepcja przez kierowców poziomego oznakowania dróg o wysokiej odblaskowości

Streszczenie: Ryzyko wypadku w nocy na drogach nieoświetlonych jest znacznie wyższe na tych samych drogach niż w dzień. Odblaskowość poziomego oznakowania dróg jest jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo na takich drogach. Początkowa odblaskowość sięgająca 350 mcd/m²/lx jest uzyskiwana przy pomocy standardowych mikrokul szklanych. Na odcinku testowym zastosowano oznakowanie o bardzo wysokiej odblaskowości, sięgającej dzięki mikrokulom SolidPlus prawie 600 mcd/m²/lx (na mokro ponad 100 mcd/m²/lx). Badania ankietowe, mające na celu zbadanie zauważalności takiego oznakowania przeprowadzono wśród kierujących pojazdami, którzy w nocy podróżowali odcinkiem testowym. Spośród 156 respondentów, 64% kierujących zauważyło wprowadzenie oznakowania poziomego o zwiększonej odblaskowości. Najczęściej zauważały je osoby jeżdżące dużo i często, niezależnie od płci. Najprawdopodobniej w związku ze znacznie mniejszymi przejeżdżanymi dystansami, kobiety zauważały wyższą odblaskowość rzadziej (54%) niż mężczyźni (73%). Zwiększoną odblaskowość na mokro zauważyło aż 88% mężczyzn i 81% kobiet. Bardzo niewielu spośród respondentów było świadomych zwiększonego zagrożenia w czasie jazdy nocnej: tylko 20% mężczyzn i 25% kobiet uznało ryzyko w czasie jazdy nocnej jako wysokie lub bardzo wysokie, podczas gdy aż 52% mężczyzn i 30% kobiet uznało je za niewielkie lub żadne. Odpowiedzi te świadczą o niedostatecznej edukacji kierowców.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo drogowe, oznakowanie poziome, odblaskowość

 

Jacek Malasek

C-ITS – skoordynowany transport w inteligentnym mieście

Streszczenie:  Warunkiem realizacja idei smart city (inteligentnego/cyfrowego miasta) jest wspieranie innowacyjności, w szczególności w dziedzinie ICT (ang. Information and Communication Technology), czyli elektronicznego gromadzenia, transmisji i przetwarzania danych. Rozwój współpracujących, inteligentnych systemów transportowych – C-ITS (ang. Cooperative Intelligent Transport Systems) jest z kolei konieczny w dążeniu do osiągnięcia eko-mobilności zautomatyzowanej. Cztery czynniki niezbędne dla rozwoju inteligentnego transportu w smart city to: inteligentne społeczeństwo, inteligentna mobilność, inteligentna droga i inteligentny pojazd. Inteligentnej ekomobilności sprzyja realizacja Planów Zrównoważonej Mobilności (SUMP), gospodarka współdzielenia oraz wdrażanie idei Mobilność jako Usługa (MaaS) i aplikacji ułatwiających optymalizację planowania podróży miejskich (SEP). Współpracujące, inteligentne systemy transportoweC-ITS – są narzędziem koordynacji inteligentnej drogi z inteligentnym pojazdem, stanowiąc platformę kontaktującą różne pojazdy z infrastrukturą drogową i pomiędzy sobą, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i efektywność decyzji podejmowanych w Centrum Zarządzania Ruchem. Zagadnienie inteligentnej drogi w smart city, oprócz C-ITS, obejmuje również aspekty środowiskowe, związane  z poszanowaniem energii i redukcją emisji transportowych. Automatyzacja dobrze zabezpieczonych przed cyberatakiem przewozów pasażerskich i towarowych, stwarza szansę na dalsze zwiększanie bezpieczeństwa ruchu i przepustowości ulic oraz na poprawę warunków środowiskowych w miastach.

 Słowa kluczowe: smart city, ekomobilność, inteligentna droga i pojazd

 

Gabriela Kołodziej, Wiesław Starowicz

Analiza jakości transportu zbiorowego realizowanego przez prywatnych przewoźników na trasie  Alwernia – Kraków

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań punktualności kursowania przewoźników oraz preferencji i zadowolenia mieszkańców Gminy Alwernia w zakresie prywatnego transportu zbiorowego pomiędzy Alwernią a miastem Kraków. Przewozy te charakteryzują się niską punktualnością oraz niskim kosztem przejazdu. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono ranking ważności cech jakości dla pasażerów, określono lukę jakościową oraz wskazano przykładowe rozwiązania służące podniesieniu poziomu jakości.

Słowa kluczowe: transport pasażerskie,  transport zbiorowy, prywatni przewoźnicy

 

Krystian Siwek

Modele mikrosymulacyjne na Wyspach Brytyjskich, teoria i praktyka, część 1

Streszczenie: Artykuł przedstawia angielskie i irlandzkie podejście związane z modelowaniem mikrosymulacyjnym. Ten rodzaj analiz jest szeroko wykorzystywany, szczególnie w przypadku inwestycji na terenie miast, gdzie duży poziom szczegółowości jest wymagany, aby oddać specyfikę zachowań komunikacyjnych i interakcję pomiędzy wszystkimi grupami użytkowników ruchu. Skupiono się na wybranych zagadnieniach, wliczając w to kwestie doboru modelowanego zakresu, potrzeby pozyskania szerokiej bazy danych oraz omówiono konkretne techniki modelowania na przykładzie oprogramowania Vissim. Omówiono proces budowy modeli bazowych, opisujących aktualny stan sieci i zachowania komunikacyjne oraz modele prognostyczne, będące zwykle meritum opracowania. Prawidłowo przygotowane prognostyki są najważniejszym elementem projektu, ponieważ pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa określić przyszłe zachowania komunikacyjne, co jest podstawą do podjęcia decyzji odnośnie inwestycji czy zmiany organizacji ruchu. Modele prognostyczne powinny zawsze być oparte o szeroką bazę danych i najlepiej powiązane z innymi opracowaniami, zapewniając zgodność pomiędzy projektami. Odpowiednio przygotowane modele pozwalają na rzetelną i prawidłową analizę, wspierając i usprawniając proces decyzyjny.

Słowa kluczowe: modele mikrosymulacyjne, Wielka Brytania, Irlandia, Vissim, dobre praktyki