Baza wszystkich opublikowanych artykułów do przeglądania

Baza zawiera spis wszystkich artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Transport Miejski (1982 – 2004) oraz Transport Miejski i Regionalny (2004 – 2023) uporządkowany rocznikami i numerami z podaniem stron publikacji.

Baza będzie aktualizowana cztery razy w roku po zakończeniu każdego kwartału.

Baza danych o artykułach w TMiR_uporzadkowana_1982-2023