Spis treści (numer 03/01)

Alina Andrusiewicz, Sławomir Grulkowski
Techniczne aspekty integracji transportu szynowego w miastach
Koncepcja integracji transportu szynowego w miastach. Modele połączenia sieci kolejowej i tramwajowej ( (1) wprowadzenie tramwaju na tory kolejowe – tramwaj dwusystemowy; (2) wprowadzenie pojazdu kolejowego na tory tramwajowe) na przykładach miast europejskich. Możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania w polskich miastach.

Jacek Goździewicz
Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej w aglomeracji Trójmiasta
Prezentacja Zakładu SKM – geneza powstania, zasady funkcjonowania, przebieg trasy, tabor, wielkość przewozów w latach 90. Planowany rozwój SKM i zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa podróżnych i mienia kolejowego, organizacji centrum dyspozytorskiego SKM, modernizacji układu torowego, poprawy stanu technicznego taboru.

Krzysztof Błażejowski
Nawierzchnie drogowe. Nowe dokumenty normalizacyjne.
Opis nowej normy „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” dotyczącej m.in. stosowania destruktu asfaltowego, polimeroasfaltów i mieszanek. Projekty innych norm drogowych opracowywanych obecnie przez normalizacyjne komisje problemowe.

Śródmiejskie obwodnice. Rozmowa z burmistrzem Dębicy, Władysławem Bielawą.
Przebudowa układu komunikacyjnego miasta i wpływ nowych inwestycji drogowych na jakość usług świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową. Krótka informacja o miejskiej komunikacji autobusowej w Dębicy.

Tadeusz Kopta
Wytyczne środowiskowo zrównoważonego transportu.
Omówienie wytycznych zrównoważonego rozwoju opracowanych, na zlecenie ministrów środowiska krajów OECD, na podstawie studiów zrównoważonego transportu przeprowadzonych w wielu krajach. Celem wytycznych – zaprezentowanych i uzgodnionych na konferencji OECD w Wiedniu w październiku 2000 r. – jest równowaga między rozwojem gospodarczym, osiągnięciem celów społecznych i ochroną środowiska.

(oprac. Wojciech Suchorzewski).
Wdrażanie polityki zrównoważonego transportu w miastach – projekt EKMT – OECD.
Informacja o drugim projekcie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu dotyczącym praktycznego wdrażania zasad polityki zrównoważonego rozwoju w miastach. Główne przyczyny trudności we wdrażaniu zaleconej polityki.

Jacek Kołodziej, Mariusz Szałkowski
Krakowskie tramwaje elektryczne.
Rozwój komunikacji tramwajowej w Krakowie – od uruchomienia 16 marca 1901 r. pierwszej linii tramwaju elektrycznego do dnia dzisiejszego.