Redakcja

Transport Miejski i Regionalny (TMiR)

Czasopismo wydawane od 1984 roku jako kontynuacja tytułu „Transport Miejski”, wydawanego od 1982 r.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz

SITK RP Oddział w Krakowie

Redaktor Naczelny

mgr Janina Mrowińska

SITK RP Oddział w Krakowie

Sekretarz redakcji

Rada

naukowo – programowa

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Politechnika Krakowska

Przewodniczący

profesor Tom Rye

Transport Research Institute, Edynburg, Wielka Brytania

Członek

Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

Politechnika Wrocławska

Członek

profesor Igor Taran

Narodowy Górniczy Uniwersytet, Katedra Zarządzania w Transporcie, Dniepropietrowsk, Ukraina

Członek

profesor Ming Zhong

Intelligent Transport Systems Research Center, Wuhan, Chiny

Członek

Redaktorzy

tematyczni

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

Politechnika Krakowska

inżynieria ruchu

dr inż. Ryszard Janecki

Politechnika Śląska

transport regionalny

mgr inż. Mariusz Szałkowski

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

transport miejski

prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ekonomika transportu

Redaktorzy

pozostali

Dr inż. Jolanta Żurowska

SITK RP Oddział w Krakowie

Redaktor Statyczny

mgr Agata Mierzyńska

Urząd Miasta Krakowa

Redaktor Językowy

Proces

wydawniczy

800 egzemplarzy

nakład

Tomasz Wojtanowicz

skład

Drukarnia Intromax

druk

ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków

Wydawca / Redakcja

Transport Miejski i Regionalny