Spis treści (numer 10/02)

IX seminarium Transportu Miejskiego pt. „Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem”

Jarosław Osowski
Udział mediów w procesie konsultacji społecznej.
Czy decydenci właściwie oceniają rolę mediów w kształtowaniu opinii społecznej?
W jaki sposób środowiska transportowe mogłyby zdobywać przychylność mieszkańców przy pomocy środków masowego przekazu? Jak rozmawiać z dziennikarzami? Autor odpowiada na te pytania wykorzystując swoje ponaddziesięcioletnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej.

Anna Zielińska
Zagrożenia na drogach w miastach wojewódzkich i sposoby ich ograniczenia.
Charakterystyka zagrożeń. Identyfikacja przyczyn wypadków oraz równoczesne działania edukacyjne, prawne i inżynierskie – jako podstawowa zasada działań w celu ograniczenia liczby wypadków. Zadania dla władz lokalnych. Najczęściej popełniane błędy w działaniach podejmowanych dla poprawy brd.

Ilona Buttler, Jolanta Porębska
Udział społeczeństwa w działaniach instytucji publicznych.
Wybrane problemy związane z przygotowaniem procesu angażowania społeczeństwa w działania instytucji publicznych. Korzyści wynikające z angażowania mieszkańców. Trudności w upowszechnieniu procedur udziału społeczeństwa w działaniach instytucji publicznych. Zasady przygotowania programu konsultacji społecznych.

Maciej Kruszyna
Akomodacja na przejściu dla pieszych. Część II – przejścia podwójne
Możliwości kształtowania zasad i algorytmów sterowania na przejściach dla pieszych z akomodacyjną sygnalizacją świetlną

Andrzej Brzeziński, Edward Malarski
Strasburg – przekształcenia systemu transportu zbiorowego
Koncepcja rozwoju miejskiego transportu szynowego. Trasy tramwajowe, tabor, wyposażenie przystanków. System parkingów „parkuj i jedź”. Zmiany przestrzeni ulicznej, towarzyszące budowie tras tramwajowych. Efekty uruchomienia nowoczesnej komunikacji tramwajowej.

V Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – sprawozdanie i wnioski

Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Dziadku.

O jeden most więcej w Warszawie