Spis treści (numer 6/03)

Olgierd Wyszomirski 
Koszty komunikacji miejskiej Struktura kosztów. Czynniki kształtujące poziom kosztów własnych komunikacji miejskiej. Metody badania i szacowania kosztów zewnętrznych oraz kosztów czasu i kongestii.

Andrzej Brzeziński, Andrzej Sambor
Koncepcja lokalizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych w Warszawie Program organizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych (TTA), odcinków dojazdowych do skrzyżowań i przystanków oraz wspólnych przystanków wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji.

Jerzy Ostaszewicz
Postępy w dziedzinie alternatywnych napędów autobusów Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju alternatywnych napędów autobusów w transporcie miejskim na podstawie publikacji w czasopiśmie Urban Transport International (nr 46 March/April 2003).

Tadeusz Kopta
Opłaty drogowe Opłaty za korzystanie z dróg w miastach uwzględniające koszty zewnętrzne transportu oraz zasadę „użytkownik płaci”, na przykładach niektórych miast europejskich, m.in. Sztokholmu i Londynu. Opłaty na drogach zamiejskich w wybranych krajach europejskich. Koszty zewnętrzne transportu jako istotny składnik opłat drogowych.

Michał Wolański
„Drzwi otwarte” jako element działań PR przedsiębiorstwa komunikacyjnego na przykładzie warszawskiego Dnia Transportu Publicznego Celowość działań public realations (PR) w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Podstawowe założenia dni otwartych i organizacja imprezy. Działania w zakresie reklamy i kontaktów z mediami.

VI Konferencja Komunikacji Miejskiej (sprawozdanie, wnioski)

Leszek Mikołajków
Premiera trolejbusu Solaris Trollino 15AC w Ostrawie
III okł. Anna Zielińska Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Fragmenty prezentacji przedstawionej na międzynarodowym seminarium, zorganizowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pt. Postawy kierowców wobec zagrożeń występujących w ruchu drogowym – SATRE III