Spis treści (numer 04/01)

Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Rozmowa z Marcinem Herbstem, kierownikiem Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego Biura Zarządu m.st. Warszawy.
Tematem rozmowy są zasady i cele działania WOST, dyskutowane zagadnienia oraz próba oceny dotychczasowych dokonań tego gremium.

Stanisław Gaca
Środki zarządzania prędkością i ich skuteczność.
Efektywność wykorzystania zbioru środków zarządzania prędkością (tj. środków prawnych, nadzoru i systemu kar, rozwiązań planistycznych i projektowych) w celu uzyskania poprawy przestrzegania obowiązujących limitów prędkości oraz obniżenia prędkości na terenach zabudowanych.

Olgierd Wyszomirski
Tendencje rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce.
Kształtowanie odpowiedniego poziomu jakości usług obejmujące organizację i zarządzanie, sieć komunikacyjną, środki przewozowe, taryfy i bilety, finansowanie, informację oraz bezpieczeństwo podróży. Przewidywane bariery finansowe i polityczne.

Aureliusz Mikłaszewski, Krystyna Haladyn
Wrocławska Rada Pasażerów jako czynnik społeczny w zarządzaniu transportem zbiorowym.
Zadania, struktura organizacyjna oraz kierunki działania Wrocławskiej Rady Pasażerów, powołanej z inicjatywy Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego.

„Zielone trasy” dla autobusów komunikacji miejskiej w Edynburgu (oprac. Andrzej Sambor)
Model uprzywilejowania w ruchu autobusów komunikacji miejskiej polegający na wprowadzeniu dla nich wydzielonych pasów ruchu oraz priorytetu podczas przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (sprawozdanie z seminarium).

Śląska Debata Transportowa. Systemy płatnego parkowania w województwie śląskim (sprawozdanie z seminarium).

Strategia parkowania w aglomeracji Vancouver (na podstawie wystąpienia przedstawiciela Zarządu Transportowego Aglomeracji Vancouver na seminarium nt. płatnego parkowania w ramach Śląskiej Debaty Transportowej).

Marcin Dziubiński
Warszawskie przystanki i wiaty komunikacji miejskiej. Część I – lata 1881-1944.
Konstrukcja przystanków, ich sytuowanie, rozkłady jazdy, poczekalnie dla pasażerów.

265 nowych autobusów dla Warszawy.

„Trollino” już na trasie.