Czasopismo naukowe

Transport Miejski i Regionalny

jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportu w miastach różnej wielkości i regionach. Przedstawia i upowszechnia najnowsze krajowe i zagraniczne poglądy specjalistów i rozwiązania z zakresu techniki, organizacji, planowania, eksploatacji, zarządzania i bezpieczeństwa transportu. Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują w ujęciu gałęziowym problemy transportu szynowego (kolejowego i tramwajowego), autobusowego, trolejbusowego, rowerowego i pieszego. Istotnym obszarem zainteresowań jest transport zbiorowy. W obszarze zainteresowań jest również geografia, historia i socjologia transportu.

Szczególne miejsce w naszych publikacjach zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym wpływem transportu.

Czasopismo wydawane jest pod tym tytułem od roku 2004, jako kontynuacja tytułu „Transport Miejski” wydawanego od 1982 roku.

Wydawcą Czasopisma jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Za procesy kontaktu z Autorami, redagowania, druku odpowiada Oddział w Krakowie.

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma z półrocznym opóźnieniem.

Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2024.

Informacje dodatkowe
Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam Redakcja nie odpowiada.

TMiR

Bazy indeksujące artykuły

Baza Index Copernicus

Baza BAZTECH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Punktacja

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów w obszarze transportu obejmuje tylko niektóre wydawane w Polsce anglojęzyczne czasopisma. Pomimo, że Transport Miejski i Regionalny nie znajduje się na liście, Redakcja podjęła decyzję o dalszym wydawaniu czasopisma, chcąc być platformą aktualnej wiedzy dla samorządów, zarządców transportu, operatorów i przewoźników.


Ostatni numer

SITKRP

NR 6/2024 R.

Spis treści i streszczenie nr 6/2024 Spis treści Marta Broda - Ocena wybranych udogodnień dla pasażerów autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu Mateusz Szawelski - Rozwój technologii napędu wodorowego w przyszłości Patryk…

Wydane Numery

SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK RP
SITKRP
SITK
SITK
SITK
SITK
SITK RP
SITK RP
SITK
Wydawnictwa SITK RP
Wydawnictwa SITK RP
SITK
SITK
Wydawnictwa SITK RP
SITKRP
SITK RP
SITK RP
SITKRP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP

Czasopisma SITK RP