Nr 1/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2007   Zbigniew JÓSKIEWICZ TETRA - system łączności radiowej dla transportu publicznego Architektura, podstawowe parametry i właściwości systemu łączności radiowej TETRA. Podstawowe usługi realizowane…

Nr 11/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2007   Tadeusz Dyr O projektach regulacji rynku przewozów pasażerskich Cel i zakres stosowania regulacji. Umowy o świadczeniu usług publicznych. Okres obowiązywania umów. Wybór podmiotu do realizacji…

Nr 10/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2007   Od zespołu do katedry (40-lecie wydziału budownictwa i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy) Opracowali: Tomasz Szczuraszek, Bożena Pączkowska,…

Nr 9/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2007   Tadeusz Kuczyński,  Alicja Kuczyńska Etyczne i estetyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej Kształtowanie przestrzeni publicznej w miastach. Etyczne kryteria projektowania przestrzeni…

Nr 7,8/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2007   Jacek Szołtysek System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców Problem powiązania systemu dostaw ładunków…

Nr 6/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2007   Starowicz Wiesław Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego Ostateczna wersja założeń opracowana przez Komitet Polityczny programu Civitas Caravel. Założenia zostały…

Nr 2/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2007   Dominik Gaca, Anna Hogendorf, Marian Tracz Podstawowe zasady funkcjonowania oraz porównania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech. Część I  Zasady funkcjonowania przejść…

Nr 12/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2007   Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jako element kształtowania jakości usług na przykładzie zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni Zadania i zakres…

Nr 5/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2007   Ryszard Rolbiecki, Aleksandra Gus-Puszczewicz Zmiana roli  żeglugi śródlądowej w realizacji  popytu na przewozy pasażerskie Obszary popytu na przewozy pasażerskie. Znaczenie transportu wodnego…

Nr 4/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2007   Jarek Kiepura, Piotr Świątecki, Tadeusz Bartosiński Projekt ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego Projekt ustawy określa zasady organizowania i wspierania przez organy administracji…

Nr 3/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2007   Tomasz Szczuraszek,  Marek Obłój, Marek Stanek Badania wpływu wybranych cech drogi i ruchu na liczbę zdarzeń drogowych w polskich miastach Charakterystyka systemu do Wspomagania Zarządzania…