Spis treści (numer 4/02)

Dwadzieścia lat minęło, a przed nami nieustające wyzwania

Wojciech Suchorzewski
Perspektywy transportu miejskiego w Polsce.
Perspektywy transportu w miastach polskich z uwzględnieniem analizy tendencji w polityce transportowej w krajach Unii Europejskiej i innych rozwiniętych krajach OECD. Wariantowe prognozy zmian, jakie nastąpią w transporcie miejskim w Polsce.

Powiedzieli i napisali w „Transporcie Miejskim”. Przegląd lat 1992 – 2001.
Wybrane opinie i uwagi znanych ekspertów, autorów licznych artykułów, o problemach technicznych i ekonomicznych transportu zbiorowego, drogownictwa w miastach oraz bezpieczeństwa ruchu.

Związek Miast Polskich reprezentuje interes wszystkich samorządów...
Prezes ZMP Piotr Uszok odpowiada na pytania TM, dotyczące problemów transportowych w miastach polskich oraz roli ZMP w rozwiązywaniu tych problemów.

Zygmunt Użdalewicz
Pierwsze dziesięć lat „Transportu Miejskiego”.
Wspomnienia autora o początkach edycji miesięcznika. Przypomnienie zespołów redakcyjnych, charakterystyka środowiska „Transportu Miejskiego”, autorów oraz analiza prenumeratorów.

Praca w redakcji „Transportu Miejskiego” była epizodem w historii moich związków z metrem i komunikacją miejską.
Rozmowa z mgr inż. Bohdanem Zuniem – byłym redaktorem naczelnym TM i dyrektorem Metra Warszawskiego o Jego pracy w redakcji TM, a także budowie warszawskiego metra.

Wiesław Starowicz
Działalność ekspercka i edukacyjna SITK w zakresie miejskiego transportu zbiorowego.
Analiza ostatnich 10 lat działalności SITK w zakresie organizacji seminariów i konferencji naukowo-technicznych, obejmujących problematykę szeroko pojętych zagadnień funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Zestawiono obszary zainteresowań środowiska, tematy konferencji oraz liczby referatów i uczestników.