SITK RP

Nr 12/2003 r.

Spis treści (numer 12/03) Maciej Kruszyna, Marek WierzbickiZałożenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej Cel i obszar integracji. Aktualna sytuacja transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej. Koncepcja integracji…
SITK RP

Nr 10/2003 r.

Spis treści (numer 10/03) Bogusław Molecki, Marcin SienkielAnaliza możliwości zastąpienia nocnych linii tramwajowych komunikacją autobusową we Wrocławiu Historia i stan obecny nocnego transportu miejskiego we Wrocławiu. Porównanie…
SITK RP

Nr 9/2003 r.

Spis treści (numer 9/03) Zbigniew KomarPraktyczne problemy mierzenia i modelowania ruchu w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego Autor uzasadnia tezę o konieczności specyficznego podejścia do pomiarów natężenia ruchu oraz prognozowania…
SITK RP

Nr 7,8/2003 r.

Spis treści (numer 7,8/03) Robert Tomanek Finansowanie rozwoju transportu miejskiego w warunkach integracji Polski z Unią Europejską Zmiany w sposobach i strukturze finansowania transportu miejskiego. Potencjalne źródła finansowania rozwoju…
SITK RP

Nr 6/2003 r.

Spis treści (numer 6/03) Olgierd Wyszomirski Koszty komunikacji miejskiej Struktura kosztów. Czynniki kształtujące poziom kosztów własnych komunikacji miejskiej. Metody badania i szacowania kosztów zewnętrznych oraz kosztów czasu i…
SITK RP

Nr 5/2003 r.

Spis treści (numer 5/03) Krzysztof GrzelecIntegracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskichSpecyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej w aglomeracji. Rozwiązania w zakresie integracji komunikacji miejskiej - integracja przez: (1)…
SITK RP

Nr 4/2003 r.

Spis treści (numer 4/03) Jerzy OstaszewiczTramwaje w Europie Zachodniej w XXI wiekuPrzykłady ostatnich decyzji o rozwoju tramwajów, podjętych na przełomie XX i XXI wieków, w niektórych krajach Europy Zachodniej. Maciej KruszynaPowrót…
SITK RP

Nr 3/2003 r.

Spis treści (numer 3/03) Jerzy JarychISO w komunikacji miejskiejZarządzanie jakością usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym wg norm ISO. Wojciech PieńkowskiZałożenie i wykorzystanie systemu referencyjnego w zarządzaniu…
SITK RP

Nr 2/2003 r.

Spis treści (numer 2/03) Olgierd WyszomirskiModelowe ujęcie organizacji i zarządzania komunikacją miejskąKlasyfikacja modeli organizacji i zarządzania komunikacją miejską według różnych kryteriów. Analiza form organizacji i zarządzania…
SITK RP

Nr 11/2003 r.

Spis treści (numer 11/03)   Izabella Bruchal, Irena Cebula Przywileje pojazdów transportu zbiorowego w śródmieściu Krakowa. Wdrożone rozwiązania: pasy wydzielone, wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe Polityka transportowa…
SITK RP

Nr 1/2003 r.

Spis treści (numer 1/03) Aureliusz MikłaszewskiKonsultacje społeczneCel konsultacji. Uwagi ogólne dot. prowadzenia konsultacji, wnikające z doświadczeń autora. Zasady prowadzenia negocjacji. Andrzej ZalewskiOcena funkcjonowania uspokojenia…