Spis treści (numer 05/01)

Olgierd Wyszomirski
Funkcjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. Część I.
Zasadnicze postanowienia ustawy o transporcie dot. deregulacji. Ocena funkcjonowania zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na podstawie badań przeprowadzonych przez Autora w Leeds i Sheffield w 2000 r. Organizacja i zarządzanie lokalnym transportem pasażerskim. Kształtowanie oferty przewozowej. Konkurencja w działalności przewozowej.

Zbigniew Komar
Trendy w doskonaleniu transportu zbiorowego w miastach na podstawie doświadczeń zagranicznych.
Analiza głównych kierunków rozwoju transportu zbiorowego w miastach europejskich o podobnych do Warszawy uwarunkowaniach zewnętrznych oraz porównywalnym wskaźniku motoryzacji. Cele doskonalenia transportu zbiorowego. Tendencje w zakresie wykorzystywania różnych środków transportu.

Jacek Skorupski
Ekrany przeciwhałasowe – kilka doświadczeń warszawskich.
Najważniejsze przepisy prawne dotyczące wyposażenia nowych dróg publicznych w ekrany przeciwhałasowe. Definicja ekranu. Ogólne zasady skuteczności ekranów. Przykłady zastosowania ekranów w Warszawie. Kilka doświadczeń projektowych.

Konferencja: „Finansowanie infrastruktury i technologii zrównoważonego transportu ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego”.
Głównym celem konferencji było uzgodnienie tzw. Rekomendacji FIST, przygotowanych na 9. Sesję Komisji Zrównoważonego Rozwoju ONZ w zakresie energii i transportu.

Anna Zielińska
III Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – krótkotrwała akcja czy permanentne działanie ?
Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako sposób promocji zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz zmiany zachowań uczestników ruchu drogowego. Cel i przebieg III Tygodnia BRD.

POZNAŃ MOTOR SHOW 2001.
Dziesiąta edycja targów motoryzacji w Poznaniu. Sprawozdanie z konferencji prasowej w Warszawie w dn. 9 maja br.