Spis treści (numer 5/02)

Stefan Sarna
Wpływ autostrady na zagospodarowanie przestrzenne peryferyjnych rejonów aglomeracji miejskiej.
Analiza wpływu autostrady na zmiany i rozwój istniejścego i planowanego zagospodarowania przestrzennego peryferyjnych rejonów aglomeracji miejskiej na przykładzie gmin: Kobierzyce w aglomeracji wrocławskiej i Rędziny w aglomeracji częstochowskiej.

Tadeusz Kopta
„Tempo 30” w miastach, czyli prędkość zrównoważonego transportu.
Argumenty za wprowadzeniem w dużych miastach wielkoobszarowych stref z ograniczeniem prędkości do 30km/h. Celem utworzenia takich stref jest m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem jego najsłabszych uczestników, tj. pieszych i rowerzystów, ograniczenie hałasu i emisji spalin, wyłączenie ruchu tranzytowego z obszarów mieszkaniowych.

Recenzja książki „Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym”.

Krzysztof Błażejowski, Jacek Sudyka, Tomasz Mechowski
Ocena stanu technicznego nawierzchni ulic. Metoda BIKB-IBDM.
Opis metody BIKB-IBDM, przystosowanej do oceny stanu ulic, możliwości jej zastosowania, oprogramowanie komputerowe, prezentacja wyników wykonanej oceny.

Początek zmian na lepsze? Dyskusja na temat gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych.

Kazimiera Maj Łabuz, Jan Mitis, Mariusz Szałkowski
Zmiany organizacji komunikacji zbiorowej w rejonie Kurdwanowa w Krakowie na podstawie prowadzonych badań marketingowych.
Przykład wykorzystania wyników badań marketingowych oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami przy organizacji obsługi komunikacją zbiorową zespołu wielkich osiedli mieszkaniowych.

XXVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Storzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

III okł. Oznakowanie konturu pojazdów długich znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu nocś…(informacja o seminarium).