Spis treści (numer 11/02)

Ilona Buttler, Wojciech Suchorzewski
Wnioski dla Polski wynikające z ujęcia zagadnień brd w Białej Księdze Unii Europejskiej

Przegląd ustaleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w ostatnich decyzjach Parlamentu Europejskiego oraz dokumentach Komisji Europejskiej, a także w opublikowanej we wrześniu 2001 r. Białej Księdze Polityka transportowa do 2010 r. – czas na decyzje. Porównanie programów UE na rzecz brd z ostatnimi programami polskimi. Wnioski, jakie wynikają dla Polski z polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jerzy Duda
Zarządzanie drogami w miastach
Rozważania na temat zarządzania drogami w miastach oraz propozycje koniecznych zmian w tym zakresie. Autor podkreśla m.inn. brak kryteriów oceny sprawności zarządzania oraz oceny zarządów i zarządców, potrzebę sformułowania celu, do którego ma zmierzać drogownictwo samorządowe oraz konieczność opracowania strategicznego planu działania poszczególnych samorządów, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, warunków i możliwości.

Jerzy Ostaszewicz
Trendy rozwoju komunikacji trolejbusowej w Europie Zachodniej
Informacja nt. rozwoju komunikacji trolejbusowej w Europie Zachodniej, najnowszych konstrukcji trolejbusów, kryteriów oceny opłacalności stosowania komunikacji trolejbusowej.

Marcin Dziubiński
Pierwszy warszawski trolejbus JATB-2
Początki komunikacji trolejbusowej w Warszawie w pierwszych latach po II wojnie światowej. Opis konstrukcji i dane techniczne trolejbusu JATb-2.

Autobusy miejskie na 59. Międzynarodowej Wystawie Samochodów Użytkowych IAA 2002 w Hanowerze
Przegląd autobusów miejskich oraz do obsługi komunikacji regionalnej, prezentowanych na wystawie.