Spis treści i streszczenie nr 11/2020

Do pobrania: 11/2020 – wersja elektroniczna

Spis treści

Jamroz Kazimierz, Mackun Tomasz, Gumińska Lucyna, Różkowski Janusz – Projekt wytycznych projektowania infrastruktury  liniowej dla pieszych

Mackun Tomasz, Jamroz Kazimierz, Anna Gobis, Joanna Żółtowska – Projekt wytycznych projektowania infrastruktury Punktowej dla pieszych

 

Streszczenia

Jamroz Kazimierz, Mackun Tomasz, Gumińska Lucyna, Różkowski Janusz

Projekt wytycznych projektowania infrastruktury  liniowej dla pieszych

Streszczenie: Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace dotyczące zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i standardów projektowania dróg. W ramach zbioru standardów opracowano także nowe  „Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych”. Drugą część tego projektu stanowią „Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych”. W artykule przedstawiono identyfikację problemów projektowania infrastruktury dla pieszych w Polsce oraz  przegląd sposobów rozwiazywania tych problemów w innych krajach. Przedstawiono również zasady projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych.

Słowa kluczowe: piesi, projektowanie, infrastruktura dla pieszych, drogi dla pieszych, pas ruchu dla pieszych

 

Mackun Tomasz, Jamroz Kazimierz, Anna Gobis, Joanna Żółtowska

Projekt wytycznych projektowania infrastruktury Punktowej dla pieszych

Streszczenie: Artykuł przedstawia projekt „Wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych” (WRD-41-3). Wytyczne powstały jako jeden z elementów pracy podjętej przez Ministerstwo Infrastruktury, mającej na celu stworzenie standardów planowania, projektowania i utrzymywania infrastruktury drogowej. Artykuł przedstawia skondensowaną wersję opracowania wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań dla pieszych przekraczających drogi, torowiska tramwajowe i linie kolejowe. Istotnym elementem bezpieczeństwa pieszych jest zapewnienie pól widoczności, krótkich przejść dla pieszych i stosownych elementów organizacji ruchu. W artykule przedstawiono metodę wyboru optymalnego rozwiązania w zakresie typu przejścia dla pieszych.

Słowa kluczowe: przejście dla pieszych, przejście sugerowane, piesi, infrastruktura dla pieszych, widoczność