Spis treści i streszczenie nr 2/2023

Spis treści  

Andrzej Krych – Peruwiański  projekt  kolejowy (1850 – 1880).  Historia, uwarunkowania i środowisko inżynieryjne

 

Streszczenie

Andrzej Krych

Peruwiański  projekt  kolejowy (1850 – 1880).  Historia, uwarunkowania i środowisko inżynieryjne

Streszczenie:  Budowa Centralnej Kolei Transandyjskiej i rola Ernesta Adama Malinowskiego w tym projekcie przyćmiła w naszej świadomości historycznej uwarunkowania, jakie towarzyszyły powstaniu i realizacji tego projektu. Artykuł naświetla szerokie tło, okoliczności  oraz proces dojrzewania oraz podjęcia przedsięwzięcia – Wielkiego Projektu Kolejowego – szczególnie zwracając uwagę na kształt środowiska inżynierskiego  w specyficznej sytuacji geopolitycznej.  W pewnych sferach  Projekt był jednocześnie motorem modernizacji peruwiańskiego państwa w duchu leseferyzmu. Cel projektu wynikał z jasno postawionej diagnozy przy  dość wyrachowanej, a jednak wysoce ryzykownej inżynierii jego finansowania. Sytuacja makroekonomiczna, kryzys finansowy i wojna doprowadziły do załamania państwa i przerwania Projektu. W efekcie rezultaty gospodarcze odnotowano dopiero po biznesowej  rekonstrukcji projektu,  politycznym ustabilizowaniu państwa i zbiegu korzystnych warunków zewnętrznych, co zajęło kilkadziesiąt lat. Ocenę, na ile historyczna materia artykułu jest  przydatna w dyskusji o naszej współczesnej rzeczywistości, pozostawia się ocenie czytelników. Cała ta historia jest elementarną częścią dziedzictwa materialnego głęboko związanego z Centralną Koleją Transandyjską.

Słowa kluczowe: historia kolejnictwa, wielkie projekty inżynieryjne, Centralna Kolej Transandyjska, Ernest A. Malinowski