Spis treści  i streszczenia numeru 3/2024

Spis treści

Tomasz Jemczura – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Krakowa. Czy wizja zero jest możliwa?

Aneta Klepacz, Zofia Bryniarska – Wpływ fotoradarów na prędkość jazdy pojazdów – część I

Alicja Liszka – Powietrzne taksówki elektryczne jako innowacyjne rozwiązanie dla Krakowa

 

Streszczenia

Tomasz Jemczura

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Krakowa. Czy wizja zero jest możliwa?

Streszczenie:  W artykule dokonano analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 roku oraz jego zmiany w stosunku do roku 2021. Pokazano też trendy w zakresie liczby wypadków, liczby zabitych i rannych w latach 2000 – 2022. W szczególności uwzględniono bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu tzn. pieszych i rowerzystów.  Poddano w wątpliwość uzyskanie celu w postaci „wizji zero” wypadków ze skutkiem śmiertelnym na terenie Krakowa, która wydaje się bardzo trudna do zrealizowania, mając na względzie charakter miasta, które z uwagi na zabytkowy charakter jest obciążone dużym ruchem turystycznym

Słowa kluczowe: transport miejski, bezpieczeństwo transportu drogowego, wizja zero, brd

 

Aneta Klepacz, Zofia Bryniarska

Wpływ fotoradarów na prędkość jazdy pojazdów – część I

Streszczenie:  Artykuł ma na celu zweryfikowanie skuteczności stosowania fotoradarów i ich wpływ na prędkość samochodów osobowych i ciężarowych. Część I artykułu zawiera omówienie zachowań kierowców na drodze wraz ze sposobami radzenia sobie z wykroczeniami, a także przedstawia przyczyny wypadków drogowych na podstawie raportów policyjnych z 2022 roku. Analizie poddano czynniki wpływające na zwiększanie prędkości przez kierowców. W ramach metody badawczej przeprowadzono dwa pomiary dla dwóch różnych lokalizacji fotoradarów. Miejsca pomiarowe różniły się ukształtowaniem terenu i obowiązującym ograniczeniem prędkości. Znajdowały się na DK7 w miejscowości Jawornik i DK47 w miejscowości Nowy Targ. Dopuszczalna prędkość na badanych odcinkach to odpowiednio: 70 km/h i 50 km/h. Pomiary wykonano przy obecnym fotoradarze i tydzień po jego ściągnięciu. Fotoradary, na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ściągano na czas serwisowania. Część II artykułu (TMiR nr 4/2024) zawiera porównanie wykroczeń powodowanych przez kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, przy obecnym urządzeniu mierzącym prędkość, a także przy jego braku. Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2015 i 2020 dla obu lokalizacji fotoradarów oszacowana została średnia dzienna liczba wykroczeń.

Słowa kluczowe: fotoradar, prędkość, bezpieczeństwo, wykroczenia

 

Alicja Liszka

Powietrzne taksówki elektryczne jako innowacyjne rozwiązanie dla Krakowa

Streszczenie:  Kongestia transportowa jest jednym z większych problemów strukturalnych w miastach o wieloletniej historii i wiekowej zabudowie. Kraków, dawna stolica Polski, jest przykładem aglomeracji, w której naziemne środki transportu nie są wydolne, a zagospodarowanie przestrzenne nie pozwala na ich rozwój. Jak opisano w numerze 6 zeszłorocznego wydania TMiR, w artykule pt. „Elektryczne taksówki powietrzne, jako element mobilności powietrznej Smart City”, na świecie coraz częściej pojawiają się inicjatywy dywersyfikacji transportu, poprzez wprowadzenie krótkodystansowych nadziemnych systemów transportowych. Poniższy artykuł jest analizą Krakowa, pod względem legislacyjnym, techniczno-technologicznym oraz społecznym, w kontekście możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania do przestrzeni powietrznej miasta. Ostatni z wymienionych aspektów jest opisywany za pośrednictwem badania ankietowego, które ma na celu ocenę podejścia potencjalnych klientów do powietrznych rozwiązań elektrycznych w Krakowie. Badanie ma sprawdzić, czy na powietrzne taksówki elektryczne hipotetycznie znalazłby się popyt. Artykuł podsumowuje, że choć w trzech sprawdzanych aspektach wprowadzenie takiego rozwiązania nie jest wykluczone, miasto musiałoby włożyć ogrom pracy na każdej płaszczyźnie, aby taki projekt mógł zostać zrealizowany.

Słowa kluczowe: mobilność, inteligentne miasta, logistyka miejska, kongestia transportowa, elektromobilność, powietrzne taksówki elektryczne