Spis treści i streszczenie nr 4/2021

Do pobrania: 4/2021 – wersja elektroniczna

Spis treści

Artykuł – informacja sygnalna Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) – krajowy strategiczny model transportowy

Karolina Mering, Joanna Wachnick – Analiza używania hulajnóg elektrycznych w miastach w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Gdańska

Karolina Rusin, Wiesław Starowicz – Analiza jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym w Koninie

Aleksandra Adamek – Konkurencyjność roweru jako środka transportu na przykładzie miasta Konin

 

Streszczenia

Artykuł – informacja sygnalna Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) – krajowy strategiczny model transportowy

Streszczenie: W artykule przedstawiono kontekst oraz podstawowe założenia opracowania Zintegrowanego Modelu Ruchu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Narzędzie jest przeznaczone do optymalizacji procesu planowania strategicznego w sektorze transportu oraz jako instrument wsparcia dla wypełnienia warunków KE finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Zbudowany model dotyczy roku 2015/2019 oraz horyzontów prognostycznych na lata 2025 oraz 2030 z możliwością uwzględnienia dalszych horyzontów prognostycznych. Jednocześnie w toku prac podjęto próbę zbudowania modelu towarowego. Podczas prac nad budową modelu zidentyfikowano i potwierdzono szereg problemów z dostępnością danych, co stanowi pewne ograniczenie w zakresie opracowania modeli ruchu.

Słowa kluczowe: prognozowanie ruchu, model ruchu, model transportowy

 

Karolina Mering, Joanna Wachnicka

Analiza używania hulajnóg elektrycznych w miastach w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Gdańska

Streszczenie: Tematem artykułu jest analiza wpływu hulajnóg elektrycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska. W pierwszej części, która jest teoretycznym wprowadzeniem do tematu, przedstawiono – w oparciu o zagraniczne publikacje – na jaką skalę ludzie na całym świecie korzystają z hulajnóg elektrycznych i jakie zagrożenia z tego wynikają. Z powodu braku polskiej literatury w zakresie tego stosunkowo nowego tematu, oparto się na artykułach naukowych dotyczących sytuacji w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Francji oraz Niemiec. W analizie skupiono się głównie na przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach, najczęstszych zachowaniach użytkowników, ilości wypadków oraz charakterystyce obrażeń. Kolejna część artykułu poświęcona została analizie skali popularności hulajnóg elektrycznych w Polsce, która – jak wykazano – stale rośnie dzięki rozwijającym się systemom e-hulajnóg współdzielonych, w największych polskich miastach. Omówiono tu także zagrożenia oraz wypadki spowodowane przez jednoślady. Informacje dotyczące stanu aktualnego zostały zebrane wyłącznie na podstawie doniesień medialnych oraz niepotwierdzonych danych udostępnianych przez firmy wypożyczające. Kolejno opisano badania własne przeprowadzone w celu uzyskania wiarygodnych informacji o stanie bezpieczeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznych na sieci ulic Gdańska. W tym celu wykonano trzy niezależne badania: badanie ankietowe przeprowadzone na próbie 203 respondentów, rozmowę z pracownikiem firmy wypożyczającej hulajnogi elektryczne na terenie Trójmiasta oraz badanie poligonowe przeprowadzone na podstawie całodziennych nagrań z dwóch skrzyżowań w Gdańsku. Uzyskane wyniki pozwoliły na zaprezentowanie w ostatniej części koncepcji zmian w trzech obszarach: prawa, zarządzania bezpieczeństwem oraz planowania i projektowania. Zaproponowane zmiany mogłyby znacznie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników poruszających się na hulajnogach elektrycznych oraz pozostałych uczestników ruchu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu, hulajnoga elektryczna, badania poligonowe, ankieta

 

Karolina Rusin, Wiesław Starowicz

Analiza jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym w Koninie

Streszczenie: Jakość funkcjonowania transportu zbiorowego w miastach nabiera dużego znaczenia wobec rosnących wymagań ze strony pasażerów, których oczekiwania i satysfakcja powinny być zaspokojone. Usługi powinny posiadać cechy, które będą na tyle atrakcyjne dla pasażerów, by skłonić ich do rezygnacji z korzystania z samochodów prywatnych. Celem artykułu jest ocena preferencji i poziomu realizacji cech jakości usług przewozowych przez pasażerów transportu publicznego w Koninie (realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny), ustalenie luki jakościowej oraz ogólnego stopnia zadowolenia respondentów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Dane uzyskano we własnych badaniach na próbie 400 użytkowników transportu publicznego w Koninie.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów, preferencje pasażerów

 

Aleksandra Adamek

Konkurencyjność roweru jako środka transportu na przykładzie miasta

Streszczenie: Celem artykułu jest  zbadanie konkurencyjności roweru w podróżach realizowanych na terenie Konina. Konkurencyjność roweru względem samochodu osobowego i komunikacji miejskiej określono na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych na przełomie 2019 i 2020 roku. Do porównań wybrano osiem tras  z różnych części miasta do centrum (Dworzec PKP), o długości od trzech do sześciu kilometrów. Każdą trasę pokonano każdym z badanych środków transportu sześć razy. Dla podróży samochodem osobowym i rowerem analizowano procentowe udziały czasu jazdy i czasu parkowania oraz dojścia do celu podróży w całkowitym czasie podróży. Dla podróży komunikacją miejską analizowano procentowe udziały czasu dojścia na przystanek i oczekiwania na pojazd, czasu jazdy, przesiadki oraz czasu dojścia do celu podróży w całkowitym czasie podróży dla podróży komunikacją miejską. 

Słowa kluczowe: transport miejski, ruch rowerowy, konkurencyjność