Spis treści i streszczenie nr 6/2021

Do pobrania: 6/2021 – wersja elektroniczna

Spis treści

Michał Małysz Potencjał polskich pociągów nocnych w połączeniach krajowych

Ewelina Dułak, Agnieszka Juchum, Joanna Wachnicka Problemy zagrażające bezpieczeństwu dzieci i ich rodziców w ruchu drogowym podczas podróży do szkoły na przykładzie Przymorza Małego w Gdańsku

Wołowiec Paweł Systemy kolei aglomeracyjnych  w Polsce

 

Streszczenia

Michał Małysz

Potencjał polskich pociągów nocnych w połączeniach krajowych

Streszczenie: Polskie pociągi nocne przez wiele lat pełniły bardzo istotną rolę wśród kolejowych połączeń sektora ekonomicznego. Na polskich torach niejednokrotnie pojawiało się kilkadziesiąt pociągów nocnych w ciągu doby, które oferowały przejazdy między odległymi od siebie regionami dzięki wagonom z miejscami do leżenia. Wraz z inwestycjami infrastrukturalnymi i taborowymi w drugiej dekadzie XXI wieku zwiększone możliwości pociągów dziennych spowodowały likwidację wielu połączeń nocnych. Przyśpieszenie pociągów dziennych ograniczyło ofertę nocną do niezbędnego minimum, z sezonowymi połączeniami do kurortów nadmorskich  i górskich. Wciąż jednak wiele regionów Polski stanowi trudnodostępne peryferia, z których dojazd do innych zajmuje wiele godzin w ciągu dnia. Krajowe połączenia nocne mogłyby pełnić bardzo istotną rolę skomunikowania tych regionów z innymi aglomeracjami całego kraju. Poprzez potoki wieczorne i poranne regiony peryferyjne zostałyby jednocześnie połączone z ośrodkami wojewódzkimi w regionie, a także zyskałyby bezpośrednie połączenia do przeciwlegle położonych obszarów. Efekt długotrwałej podróży w ciągu dnia zostałby zniwelowany poprzez jazdę w ciągu nocy, a sam region peryferyjny, nieraz sam stanowiący destynację turystyczną, stałby się lepiej dostępny, a więc i bardziej atrakcyjny. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju połączeń nocnych w Polsce poprzez zwiększenie ich zasięgu oraz obsługę dotąd pomijanych regionów peryferyjnych. W rezultacie połączenia te mogłyby stymulować rozwój obszarów o ograniczonej dostępności, jak i uzyskać ekonomiczne uzasadnienie dalszego uwzględnienia pociągów nocnych w rozkładzie jazdy.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, pociągi nocne, przewozy kolejowe

 

Ewelina Dułak, Agnieszka Juchum, Joanna Wachnicka

Problemy zagrażające bezpieczeństwu dzieci i ich rodziców w ruchu drogowym podczas podróży do szkoły na przykładzie Przymorza Małego w Gdańsku

Streszczenie:  Artykuł opisuje problemy wpływające negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze Przymorza Małego, a także przedstawia pomysły, których realizacja powinna poprawić bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierowców pojazdów samochodowych poruszających się po tym obszarze. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące stanu aktualnego analizowanego terenu, opisano zlokalizowane tutaj placówki oświatowe , a także ulice i drogi rowerowe. Analizie poddano stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze Przymorza Małego poprzez rozpatrzenie wypadków drogowych, które miały miejsce na jego terenie. W artykule opisano wyniki badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły
i przedszkola. Dokonano również analizy pomiaru prędkości chwilowej przeprowadzonej w pobliżu placówek oświatowych oraz zbadano wpływ prędkości pojazdów na bezpieczeństwo uczniów. W artykule przedstawione zostały również wyniki audytów przejść dla pieszych na analizowanym terenie, a na ich podstawie wyznaczono mankamenty przejść oraz zaproponowano pomysły ich poprawy. Na podstawie przeprowadzonych analiz, badań oraz pomiarów zdiagnozowano problemy negatywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze Przymorza Małego oraz zaproponowano pomysły poprawy.

Słowa kluczowe: brd, droga do szkoły, bezpieczeństwo dzieci, bezpieczeństwo pieszych, uspokojenie ruchu, poprawa bezpieczeństwa

 

Wołowiec Paweł

Systemy kolei aglomeracyjnych  w Polsce 

Streszczenie: Systemy kolei aglomeracyjnych odgrywają istotną rolę w kształtowaniu systemów transportowych miast i regionów. Stanowią duże wzmocnienie oferty przewozowej, a wykorzystywane środki transportu kolejowego, z racji swoich parametrów technicznych, umożliwiają przewóz większych ilości pasażerów niż standardowa komunikacja miejska. W artykule  scharakteryzowano obecnie funkcjonujące systemy według trzech przyjętych grup województw:  Polska Południowa – województwa: dolnośląskie, małopolskie, śląskie; Polska Centralna – województwa: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie; Polska Północna – województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie. W końcowej części artykułu przedstawiono trzy przykłady systemów znajdujących się w sferze zaawansowanych planów i koncepcji lub działających jeszcze w niepełnym przewidzianym zakresie (województwo zachodniopomorskie, śląskie i podkarpackie).

Słowa kluczowe: transport kolejowy, kolejowy transport zbiorowy, koleje aglomeracyjne