Spis treści i streszczenie nr 9/10/2019

Do pobrania: 9/10/2019 – wersja elektroniczna

Spis treści

Bryniarska Zofia, Daniel Klaudia – Analiza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego podczas trwania remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

Anton Pashkevich, Jacek Bartusiak, Piotr Lenik – Analiza ofert carpoolingowego serwisu BlaBlaCar na przykładzie podróży z/do Krakowa

Magdalena Szpórnóg – Analiza przewozów autobusowymi liniami dowozowymi na terenie gmin Wieliczka, Świątniki Górne oraz Gdów

Tomasz Szelukowski – Analiza niezależnych sieci transportu zbiorowego
w wybranych miastach z liczbą mieszkańców poniżej 20 000 mieszkańców

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Aneta Szczygieł – Analiza wykorzystania przepustowości terminala pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi

 

Streszczenia

Bryniarska Zofia, Daniel Klaudia

Analiza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego podczas trwania remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

Streszczenie: Inwestycje drogowe, zwłaszcza te związane z przebudową sieci ulic, stwarzają utrudnienia zarówno dla mieszkańców, jak i organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Problem dotyczy nie tylko dróg o charakterze krajowym i wojewódzkim, ale także tych zlokalizowanych w mniejszych miastach. Remontowane obiekty mają często znaczący wpływ na funkcjonowanie ruchu drogowego i przemieszczenia pieszych lub rowerzystów. Dlatego w czasie trwania ich modernizacji należy odpowiednio zaplanować alternatywne trasy objazdów oraz zapewnić dogodną formę komunikacji zastępczej. W artykule omówiono funkcjonowanie komunikacji zastępczej w czasie trwania przebudowy mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Z uwagi na niestandardowe rozwiązanie, jak na teren Sądecczyzny, skupiono się głównie na połączeniu kolejowym. Przedstawiono wyniki pomiarów zapełnienia pojazdu w kolejnych kursach w dniu roboczym i w sobotę, a także badań marketingowych pasażerów pociągu o tym rodzaju komunikacji zastępczej. Zaproponowano również rozwiązanie, które mogłoby zostać wdrożone po zakończeniu przebudowy mostu drogowego.

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, komunikacja zastępcza, transport kolejowy

 

Anton Pashkevich, Jacek Bartusiak, Piotr Lenik

Analiza ofert carpoolingowego serwisu BlaBlaCar na przykładzie podróży z/do Krakowa

Streszczenie: W dzisiejszych czasach stale się pojawiają nowe oraz udoskonalane są już istniejące rozwiązania poprawiające mobilność ludzi. Są promowane, testowane i wdrażane na całym świecie. Niestety, ocena efektowności ich działania albo wpływu na istniejące systemy jest kłopotliwa często z powodu braku publicznie dostępnych danych albo możliwości uzyskania danych od dostawców tych rozwiązań. Celem obecnej pracy była analiza ofert podróży jednego z nowoczesnych rozwiązań transportowych, jakim jest carpooling, na podstawie danych uzyskanych z serwisu BlaBlaCar. Oprócz ogólnego przedstawienia sposobu działania tego rozwiązania oraz jego użytkowników, analiza ta skupia się na porównaniu ofert serwisu BlaBlaCar z ofertami tradycyjnego transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: carpooling, BlaBlaCar, mobilność

 

Magdalena Szpórnóg 

Analiza przewozów autobusowymi liniami dowozowymi na terenie gmin Wieliczka, Świątniki Górne oraz Gdów

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania autobusowych linii dowozowych na terenie gmin Wieliczka, Świątniki Górne oraz Gdów. Linie te dowożą mieszkańców odległych sołectw do stacji kolejowej w Wieliczce. Przedstawiono charakterystykę wszystkich linii dowozowych. Scharakteryzowano dla linii wielkości potoków pasażerskich, punktualność odjazdów autobusów z przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia oraz strefy dostępności do przystanków autobusowych i stacji kolejowej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport publiczny, przewoźnik prywatny

 

Tomasz Szelukowski

Analiza niezależnych sieci transportu zbiorowego w wybranych miastach z liczbą mieszkańców poniżej 20 000 mieszkańców  

Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie najnowszych systemów samodzielnych systemów transportu zbiorowego, które zostały uruchomione w latach 2016 – 2018. Artykuł obejmuje wyłącznie analizę niezależnych sieci, które nie są powiązane z systemami transportu aglomeracyjnego. W analizie uwzględniono przyjęte modele organizacji przewozów, przebieg tras linii komunikacyjnych, dostępność przystanków komunikacyjnych, zakres czasowy funkcjonowania przewozów, wielkość pracy eksploatacyjnej i systemy taryfowo-biletowe. 

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport publiczny, miasta średnie

 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Aneta Szczygieł

Analiza wykorzystania przepustowości terminala pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi 

Streszczenie. Wzrost ruchu lotniczego w ostatnich latach prowadzi do problemów w zakresie zdolności obsługi transportu lotniczego. Pojawiają się problemy z dużym natężeniem ruchu powietrznego i statków powietrznych, ale przede wszystkim z nadmiernym obciążeniem ruchem pasażerskim w wielu portach lotniczych. Niewystarczająca przepustowość portów lotniczych może w zasadniczym stopniu ograniczyć ich rozwój. Artykuł przedstawia analizę przepustowości terminala pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi pasażerskiej w poszczególnych jego strefach zalecanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Port lotniczy w Krakowie został wybrany ze względu na bardzo gwałtowny wzrost liczby odprawianych pasażerów i znacząco rozbudowany terminal pasażerski w ostatnim czasie. Analiza pozwala na wskazanie wąskich gardeł terminala pasażerskiego i może ułatwić poszukiwanie rozwiązań poprawiających przepustowość terminala do czasu jego rozbudowy.

Słowa kluczowe: terminal pasażerski, transport lotniczy, komfort podróży, przepustowość terminala pasażerskiego