Spis treści i streszczenie nr 10/2020

Do pobrania: 10/2020 – wersja elektroniczna

Spis treści

Kazimierz Jamroz, Joanna Żukowska – Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Nowej Dekadzie

Kazimierz Jamroz – Wyzwania i możliwości ochrony pieszych na drogach i ulicach w Polsce 

Jamroz Kazimierz, Okraszewska Romanika, Michalski Lech, Gumińska Lucyna, Mackun Tomasz – Projekt wytycznych planowania tras dla pieszych  

 

Streszczenia

Kazimierz Jamroz, Joanna Żukowska 

Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Nowej Dekadzie 

Streszczenie: Po wieloletnim okresie systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych, w ostatnich kilku latach nastąpiła stagnacja, a nawet odwrócenie tej korzystnej tendencji. Pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiło zmniejszenie mobilności mieszkańców przyczyniła się do powrotu do tendencji spadkowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. W artykule przedstawiono prognozę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na koniec roku 2020 będącego ostatnim rokiem realizacji IV Narodowego Programu BRD. Przedstawiono założenia i wymagania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej skierowane do krajów członkowskich w sprawie redukcji ofiar śmiertelnych i ciężkorannych w wypadkach drogowych w Nowej Dekadzie (w latach 2021–2030). Przedstawiono także problemy i możliwości realizacji tych wymagań w Polsce.

Słowa kluczowe: wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, programy brd, prognozowanie trendów

 

Kazimierz Jamroz

Wyzwania i możliwości ochrony pieszych na drogach i ulicach w Polsce 

Streszczenie:  Na polskich drogach rocznie ginie 800 pieszych (prawie 29% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych). Z tego powodu Polska jest krajem o największym ryzyku zagrożeń wypadkami śmiertelnymi wśród pieszych uczestników ruchu drogowego w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono stan bezpieczeństwa ruchu pieszych w Polsce na tle innych krajów europejskich. Przedstawiono charakterystykę obszarów i okoliczności występowania wypadków z pieszymi  oraz propozycje działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Słowa kluczowe: piesi, bezpieczeństwo ruchu, wypadki, miejsca i okoliczności wypadków

 

Jamroz Kazimierz, Okraszewska Romanika, Michalski Lech, Gumińska Lucyna, Mackun Tomasz

Projekt wytycznych planowania tras dla pieszych  

Streszczenie: W ramach prowadzonych przez resort infrastruktury prac zmierzających do zmiany warunków technicznych, jakie powinny spełniać drogi oraz standardów ich projektowania, powstał m.in. zbiór wytycznych poświęcony projektowaniu infrastruktury dla pieszych. W artykule przedstawiono cele, założenia oraz najistotniejsze elementy „Wytycznych planowania tras dla pieszych” stanowiących pierwszą część zbioru. Prezentowane wytyczne są odpowiedzią na zachodzące zmiany w światowych trendach planowania i projektowania infrastruktury dla pieszych, przykłady zagranicznych dobrych praktyk oraz braku kompleksowych rozwiązań krajowych. W artykule przedstawiono przegląd doświadczeń  wybranych krajów dotyczących planowania tras dla pieszych, charakterystykę użytkowników oraz urządzeń dla pieszych. Szczegółowo opisano procedurę planowania tras dla pieszych zawierającą: analizę i ocenę stanu istniejącego i planowanego, określenie popytu dla pieszych, opracowanie planu tras dla pieszych. Nowymi elementami wprowadzanymi przez prezentowane wytyczne do polskiej praktyki planistycznej i projektowej są: uporządkowanie definicji, propozycja zakresu niezbędnych danych oraz zasady identyfikowania problemów i barier dla pieszych, zasady ustalania kompleksowej sieci tras dla pieszych, wprowadzenie ich klasyfikacji funkcjonalnej i technicznej oraz ustalenie zakresu wymagań projektowych dla kluczowych tras dla pieszych.

Słowa kluczowe: piesi, trasy dla pieszych, planowanie tras dla pieszych, infrastruktura dla pieszych