Wprowadzone przez Janina Mrowińska

NR 11/12/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 11/12/2019 Spis treści Tomasz Kwarciński – Rola województw samorządowych w rozwoju pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce Michał Wójtowicz – Piktogram jako nośnik informacji w pasażerskim transporcie zbiorowym Szymon Oleksiuk – Podsystem Zarządzania Transportem Publicznym w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Bielsku-Białej Bryniarska Zofia, Szczygieł Aneta – Analiza punktualności lotów […]

NR 9/10/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 9/10/2019 Spis treści Bryniarska Zofia, Daniel Klaudia – Analiza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego podczas trwania remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu Anton Pashkevich, Jacek Bartusiak, Piotr Lenik – Analiza ofert carpoolingowego serwisu BlaBlaCar na przykładzie podróży z/do Krakowa Magdalena Szpórnóg – Analiza przewozów autobusowymi liniami dowozowymi na terenie […]

NR 8/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 8/2019 Spis treści Krystian Banet – Porównanie wpływu temperatury powietrza na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni rowerowych  w Krakowie i Nowym Jorku Agnieszka Rogala,  Bartłomiej Wiertel – Badania ruchu pieszego i rowerowego – analiza konfliktów Jan Aleksandrowicz – Informowanie pasażerów o wolnych miejscach w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego z wykorzystaniem automatycznych systemów […]

NR 7/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 7/2019 Spis treści Michał Małysz – Rola porannych połączeń kolejowych w kształtowaniu przestrzennej dostępności regionów Ewelina Kołkowska – Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich w Katowicach Krystian Banet – Ruch rowerowy jako element zrównoważonej mobilności Tomasz Magiera – Analiza porównawcza miejskich kolei linowych ze środkami transportu publicznego   Streszczenia Michał Małysz Rola […]

NR 6/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 6/2019 Spis treści   Sabina Mateja, Joanna Wachnicka – Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach przez torowisko tramwajowe obok jezdni oraz środki poprawy Andrzej Krych – Energochłonność jako kryterium optymalizacji miejskiego transportu publicznego Małgorzata Figura, Katarzyna Solecka – Ocena miejskiego transportu publicznego w Krakowie i Oświęcimiu przez osoby starsze i niepełnosprawne Grzegorz […]

NR 5/2019 R.

Spis treści  i streszczenie nr 5/2019 Spis treści Robert Tomanek – Ryzyka ekskluzywności instrumentów równoważenia mobilności miejskiej    Wojciech Kocot – Przedawaryjny stan mostu drogowego na terenach górniczych  Piotr Ogórek,  Mateusz Kulig,  Anna Przeniczny –  Dostosowanie miejskich systemów transportu publicznego do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się, w tym szczególnie do potrzeb osób z […]

NR 4/2019 R.

Spis Treści i streszczenie nr 4/2019 Spis treści Michał Wolański – Zmiany w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Rafał Grzegorzewski – Efektywność eksploatacyjna, ruchowa i ekonomiczna wydzielonych pasów dla autobusów Andrzej Rudnicki – Przyczynek do dyskusji nad problemami rozwoju szynowego transportu zbiorowego w dużych miastach – casus Krakowa Klaudia Dobija – Porównanie efektywności form elektromobilności […]

Nr 3/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 3/2019 Spis treści Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski – Wykorzystanie nowoczesnych technologii do kontroli usług przewozowych na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec – Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego – teoria i praktyka Elżbieta Załoga, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Potrzeby transportowe starzejącego się społeczeństwa Wojciech Szymalski […]

Nr 2/2019 R.

Spis treści  i streszczenie nr 2/2019 Spis treści Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski – Możliwości wykorzystania Big Data w badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim  Krystian Birr – Badania podróży mieszkańców na potrzeby modelowania wyboru środka transportu  Mariusz Kamola, Jakub Wesołowski – Techniki analizy i modelowanie więźby ruchu miejskiego Przemysław Grabias – Wybrane techniki pomiarowe […]

NR 1/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 1/2019 Do pobrania: 1/2019 – wersja elektroniczna Spis treści Kazimierz Jamroz,  Joanna Żukowska, Lech Michalski – Wyzwania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce Krzysztof Goniewicz,  Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski – Urazowość w wypadkach drogowych w Polsce Piotr Kaźmierczak, Joanna Wachnicka –  Badania eksploatacyjne pionowych […]

Nr 12/2018 r.

Spis treści i streszczenie nr 12/2018 Do pobrania: 12/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Martyna Waloska, Katarzyna Nosal Hoy – Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie Waldemar Parkitny – Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Opolu Anna Górka,  Jarosław Szustek – Wdrożenie priorytetu dla tramwajów na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie […]

Nr 11/2018 r.

Spis treści i streszczenie nr 11/2018 Do pobrania: 11/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Bryniarska Zofia, Gacek Karolina – Wykorzystanie planerów podróży jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Krakowie Choromański Włodzimierz, Iwona Grabarek – Pojazdy autonomiczne w aglomeracjach miejskich  Juliusz Engelhardt – Zarządzanie publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990 – 2018  Józef […]

Nr 10/2018 r.

Spis treści i streszczenie nr 10/2018 Do pobrania: 10/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Radosław Bul – Ocena realizacji programu budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej finansowanego ze środków ZIT dla MOF Poznania Jacek Malasek – Pojazd autonomiczny a bezwypadkowość Bryniarska Zofia,  Wilk Natalia – Ocena systemu wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie Robert Tomanek – […]

Nr 9/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2018 Do pobrania: 9/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Andrzej Rudnicki – Początki wdrażania idei uspokojenia ruchu i polityki parkingowej w Krakowie Piotr Kącki, Urszula Duda-Wiertel – Zmiany terytorialne strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988 – 2018 Tadeusz Kopta – Działania PKE na rzecz uspokojenia ruchu oraz polityki transportowej, […]

Nr 8/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2018 Do pobrania: 8/2018 – wersja elektroniczna Spis treści  Jacek Malasek – MaaS: Kompleksowa usługa w zakresie mobilności Krystian Banet, Andrzej Szarata – Zasadność rozwoju sieci tramwajowej na przykładzie Częstochowy Smoleń Piotr, Starowicz Wiesław – Koncepcja systemu oceniającego styl jazdy kierowcy w transporcie drogowym ładunków Michał Małysz – Kierunki rozwoju kolejowych połączeń […]

Nr 7/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2018 Do pobrania: 7/2018 – wersja elektroniczna Spis treści  Norbert Chamier-Gliszczyński – Problematyka monitorowania i oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej Urszula Duda-Wiertel – Konsekwencje zmiany dostępności przestrzeni parkingowej we wrażliwych obszarach centrów miast Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata, Rafał Kucharski – Analiza symulacyjna postulowanych zmian w ciągu III oraz II obwodnicy Krakowa […]

Nr 6/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2018 Do pobrania: 6/2018 – wersja elektroniczna Spis treści  Robert Kruk,  Przemysław Brona – Metoda wskaźnikowa prognozowania przewozów towarowych w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne Maciej Kaczorek,  Mikołaj Klikowski,  Adam Konarski, Stanisław Lenart, Bartłomiej Mikulski, Michał Mokrzański, Michał Pyzik – Kolejowy Model Towarowy –  model ruchu na potrzeby PKP Polskich Linii Kolejowych […]

Nr 5/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2018 Do pobrania: 5/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Katarzyna Nosal Hoy – Czynnik płci w zachowaniach komunikacyjnych Aleksandra Faron – Wpływ dostępności pieszej oraz lokalizacji przystanku kolejowego na jego potencjał pasażerski Rafał Kucharski, Justyna Mielczarek, Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata – Metoda aktualizacji modelu podróży z wykorzystaniem macierzy przemieszczeń telefonów komórkowych […]

Nr 4/2018 r.

 Spis treści i streszczenie numeru 4/2018 Do pobrania: 4/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Maciej Kruszyna – Powiązanie funkcjonalności węzła przesiadkowego z planowaniem przewozów w sieci transportowej Jan Aleksandrowicz – Przydatność automatycznych systemów zliczania pasażerów w celach predykcji popytu na usługi transportowe Mariusz Dudek,  Hendrik Weiss – Analiza wielkości opisujących ruch rowerowy na podstawie wyników badań […]

Nr 3/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2018 Do pobrania: 3/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Wojciech Pomianowski – Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Romanika Okraszewska – Prognozowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie województw Michał Pyzik, Arkadiusz Drabicki, Marek Bauer,  Andrzej Szarata […]

Nr 2/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2018 Do pobrania: 2/2018 – wersja elektroniczna  Spis treści  Arkadiusz Drabicki – Analiza wpływu zdarzeń nagłego zakłócenia (wstrzymania) ruchu na podróże wykonywane miejskim transportem zbiorowym w Krakowie – wnioski do dalszego rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej Agata Myszka, Mateusz Truszczyński – Możliwość wykorzystania żeglugi śródlądowej do zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów […]

Nr 1/2018 r.

Spis treści  i streszczenie numeru 1/2018 Do pobrania: 1/2018 – wersja elektroniczna Spis treści Sylwia Pogodzińska – Szacowanie natężenia ruchu rowerowego na podstawie danych z systemu rowerów miejskich Remigiusz Wojtal – Zanieczyszczenie powietrza w miastach w aspekcie ruchu samochodowego Paulina Bździuch, Marek Bogacki – Emisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach […]