SITKRP

NR 11/12/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 11/12/2021 Spis treści  Marcin Chowaniec - Zagrożenia w środowisku pracy kierowcy zawodowego na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu Krzysztof Jarosiński - Historia…
SITK RP

NR 10/2021 R.

Spis treści  i streszczenie nr 10/2021 Spis treści Zofia Bryniarska, Aleksandra Kuza - Analiza wpływu COVID-19 na funkcjonowanie transportu pasażerskiego  Michał Małysz - Wrocław Główny jako węzeł kolejowy o znaczeniu europejskim   Streszczenia Zofia…
SITK RP

NR 9/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 9/2021 Spie treści Urszula Kierpiec - Koncepcja rozwoju zagospodarowania przestrzennego i obsługi transportowej osiedla Żabiniec w Krakowie Dominika Kaczerska, Krystian Kaczerski - Współczesne tendencje…
SITKRP

Nr 7/8/2021 R.

Spis treści i streszczenie numeru 7/8/2021 Spis treści Karol Kłosowski - Autobusowe linie dowozowe do kolei jako środek integracji, rozwoju i zwiększania dostępności  publicznego transportu zbiorowego Batorski Miłosz - Pojazdy…

NR 6/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 6/2021 Spis treści Michał Małysz – Potencjał polskich pociągów nocnych w połączeniach krajowych Ewelina Dułak, Agnieszka Juchum, Joanna Wachnicka – Problemy zagrażające bezpieczeństwu dzieci…

NR 5/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 5/2021 Spis treści Adrian Noworolnik - Efektywność kanałów dystrybucji biletów emitowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach Adam Machelski - Identyfikacja niewłaściwych zachowań…

NR 4/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 4/2021 Spis treści Artykuł - informacja sygnalna Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) – krajowy strategiczny model…
SITK RP

NR 3/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 3/2021 Spis treści    Noworolnik Adrian - Kształtowanie taryfy przewozowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Andrzej Rudnicki - Powiązania sieci ulic polskich miast z drogami ruchu…

NR 2/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 2/2021 Spis treści Sabina Kęsicka, Joanna Wachnicka - Analiza wpływu zachowań niechronionych użytkowników dróg na ich poziom bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej Karol…

NR 1/2021 R.

Spis treści i streszczenie nr 1/2021 Spis treści Ewa Kusio, Tomasz Wawrzonek, Agata Lewandowska - Sugerowane przejścia dla pieszych – stan wiedzy i aspekty praktyczne Maciej Mikulski - Tramwaje w Lublinie – miejskie koncepcje…