Nr 12/2018 r.

Spis treści i streszczenie nr 12/2018 Spis treści Martyna Waloska, Katarzyna Nosal Hoy - Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie Waldemar Parkitny - Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania…

Nr 11/2018 r.

Spis treści i streszczenie nr 11/2018 Spis treści Bryniarska Zofia, Gacek Karolina - Wykorzystanie planerów podróży jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Krakowie Choromański Włodzimierz, Iwona Grabarek…

Nr 10/2018 r.

Spis treści i streszczenie nr 10/2018 Spis treści Radosław Bul - Ocena realizacji programu budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej finansowanego ze środków ZIT dla MOF Poznania Jacek Malasek - Pojazd autonomiczny…

Nr 9/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 9/2018 Spis treści Andrzej Rudnicki - Początki wdrażania idei uspokojenia ruchu i polityki parkingowej w Krakowie Piotr Kącki, Urszula Duda-Wiertel - Zmiany terytorialne strefy płatnego parkowania…

Nr 8/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 8/2018 Spis treści  Jacek Malasek - MaaS: Kompleksowa usługa w zakresie mobilności Krystian Banet, Andrzej Szarata - Zasadność rozwoju sieci tramwajowej na przykładzie Częstochowy Smoleń…

Nr 7/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 7/2018 Spis treści  Norbert Chamier-Gliszczyński - Problematyka monitorowania i oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej Urszula Duda-Wiertel - Konsekwencje zmiany dostępności przestrzeni…

Nr 6/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 6/2018 Spis treści  Robert Kruk,  Przemysław Brona - Metoda wskaźnikowa prognozowania przewozów towarowych w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne Maciej Kaczorek,  Mikołaj Klikowski,  Adam…

Nr 5/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 5/2018 Spis treści Katarzyna Nosal Hoy - Czynnik płci w zachowaniach komunikacyjnych Aleksandra Faron - Wpływ dostępności pieszej oraz lokalizacji przystanku kolejowego na jego potencjał pasażerski Rafał…

Nr 4/2018 r.

 Spis treści i streszczenie numeru 4/2018 Spis treści Maciej Kruszyna - Powiązanie funkcjonalności węzła przesiadkowego z planowaniem przewozów w sieci transportowej Jan Aleksandrowicz - Przydatność automatycznych systemów…

Nr 3/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2018 Spis treści Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Wojciech Pomianowski - Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych Kazimierz…

Nr 2/2018 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2018  Spis treści  Arkadiusz Drabicki - Analiza wpływu zdarzeń nagłego zakłócenia (wstrzymania) ruchu na podróże wykonywane miejskim transportem zbiorowym w Krakowie – wnioski do dalszego…

Nr 1/2018 r.

Spis treści  i streszczenie numeru 1/2018 Do pobrania: 1/2018 - wersja elektroniczna Spis treści Sylwia Pogodzińska - Szacowanie natężenia ruchu rowerowego na podstawie danych z systemu rowerów miejskich Remigiusz Wojtal -…