Spis treści (numer 2/03)

Olgierd Wyszomirski
Modelowe ujęcie organizacji i zarządzania komunikacją miejską
Klasyfikacja modeli organizacji i zarządzania komunikacją miejską według różnych kryteriów. Analiza form organizacji i zarządzania miejską komunikacją zbiorową: (1) model komunikacji zderegulowanej; (2) regulowana komunikacja miejska; (3) model komunikacji regulowanej z konkurencją na rynku.

Robert Tomanek
Organizacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce na tle liberalizacji rynków transportowych w Europie
Liberalizacja transportu miejskiego w Europie na przykładach: Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji i Niemiec. Zmiany organizacji transportu miejskiego w Polsce w zakresie: funkcjonowania rynków transportu miejskiego; przekształceń organizacyjnych operatorów transportu; prywatyzacji.

Krzysztof Gasz, Maciej Kruszyna
Problemy z priorytetem dla autobusów w sygnalizacji akomodacyjnej na przykładzie skrzyżowania: Kochanowskiego – Śniadeckich we Wrocławiu
Sposoby uprzywilejowania komunikacji miejskiej w ruchu ulicznym, stosowane we Wrocławiu. Propozycje modyfikacji wprowadzonych rozwiązań, nie spełniających w rzeczywistości zamierzonego celu – priorytetu dla autobusów, na przykładzie jednego ze skrzyżowań.

V Forum Drogownictwa Miejskiego
sprawozdanie (Wojciech Pieńkowski)
Najważniejsze uwagi i propozycje zmian do nowelizowanej ustawy o drogach publicznych, zgłaszane przez uczestników Forum podczas dyskusji.

Marcin Dziubiński
Historia wozów wieżowych w warszawskich tramwajach i trolejbusach. Część I – lata 1908 – 1949
Opis konstrukcji oraz liczne fotografie pojazdów technicznych, stosowanych w warszawskiej komunikacji zbiorowej w latach 1908 – 1949.