Spis treści (numer 11/03)

 

Izabella Bruchal, Irena Cebula

Przywileje pojazdów transportu zbiorowego w śródmieściu Krakowa. Wdrożone rozwiązania: pasy wydzielone, wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe

Polityka transportowa dla Krakowa w zakresie systemu transportu zbiorowego. Koncepcja organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa. Wdrożone rozwiązania, nadające priorytet w ruchu miejskim pojazdom transportu zbiorowego.

Andrzej Sambor

Nadzór nad wydzielonymi pasami ruchu dla autobusów w Londynie

Przepisy dotyczące funkcjonowania wydzielonych pasów ruchu dla autobusów i sposoby ich egzekwowania.

 

Mariusz Kaczmarek, Marcin Walkowiak

Sterowanie zależne od ruchu na rondach

Nowa metoda adaptacyjnego sterowania ruchem na rondach, wykorzystująca informację o jego stanie obecnym, uzyskaną z systemu detekcji ruchu. Wyniki badań symulacyjnych efektywności tej metody, przeprowadzonych na modelu ronda Rataje w Poznaniu.

 

Andrzej Brzeziński, Łukasz Szymański

Koncepcja rozwoju systemu dróg rowerowych na Mokotowie

Obecny układ tras rowerowych i jego ocena. Propozycja rozwoju układu ścieżek rowerowych na Mokotowie.

 

Wojciech Pieńkowski

Rowery w podmiejskich strefach zurbanizowanych

Władysław Gardziejczyk

Hałas w otoczeniu ulic w zależności od charakterystyki nawierzchni

Analiza wpływu stanu technicznego nawierzchni bitumicznych oraz warunków ruchu samochodowego na poziom hałasu w otoczeniu ulic. Zakres i metodyka badań. Charakterystyka badanych odcinków ulic. Wpływ lokalnych niszczeń nawierzchni oraz ruchu tranzytowego na poziom hałasu.

 

Wojciech Pieńkowski

Ograniczenia komunikacyjne na Zoliborzu

Ograniczenia ruchu w rejonie Placu Wilsona, związane z budową kolejnej, już osiemnastej, stacji metra.

 

Jan Bogusławski

60 lat komunikacji trolejbusowej w Gdyni

Opis imprez, zorganizowanych w ramach jubileuszu: konferencja naukowo-techniczna, „Tydzień trolejbusowy”, festyn dla mieszkańców Gdyni, prezentacja sprzętu trakcyjnego.

 

Krzysztof Gaweł, Łukasz Boncela

I Forum Transportu Publicznego

Sprawozdanie.

 

Wojciech Pieńkowski

XVI Zjazd Drogowców Miejskich

Sprawozdanie