Spis treści (numer 1/03)

Aureliusz Mikłaszewski
Konsultacje społeczne
Cel konsultacji. Uwagi ogólne dot. prowadzenia konsultacji, wnikające z doświadczeń autora. Zasady prowadzenia negocjacji.

Andrzej Zalewski
Ocena funkcjonowania uspokojenia ruchu na drodze krajowej nr 21 w Kobylnicy Słupskiej
Uwarunkowania wprowadzenia uspokojenia ruchu. Ocena efektywności funkcjonowania zastosowanych rozwiązań na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań ruchu oraz opinii kierowców, mieszkańców i instytucji zarządzających drogą i ruchem.

Andrzej Bzówka, Anna Olma
Oznakowanie a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Propozycje nowych rozwiązań
Propozycje dodatkowego oznakowania, które może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to: znak o obowiązku włączenia świateł mijania przez kierowców podczas jazdy w dniach 1.X. – 28.II. przez całą dobę; piktogram pod sygnalizatorem na wzbudzanych przejściach dla pieszych; dwustronne znaki pionowe – przejścia dla pieszych.

Jerzy Ostaszewicz
Rowery w Szanghaju
Wyniki badań transportu rowerowego w Chinach (głównie w Szanghaju), przeprowadzone przez naukowców kanadyjskich z Programu Studiów Miejskich Uniwersytetu Concordia w Montrealu.

Marzena Nowakowska, Halina Major
Analiza danych o zdarzeniach drogowych w miastach z wykorzystaniem programu komputerowego SYRENA
Struktura informacji w programie SYRENA. Charakterystyka zdarzeń drogowych według: (1) miejsca i atrybutu czasu: (2) kombinacji cech zdarzeń drogowych. Zastosowanie programu w analizach brd.

Adam Kotuszewski, Wiesław Witek
75 lat EKD/WKD w służbie dla Warszawy oraz pasma zachodniego aglomeracji warszawskiej
11 grudnia 2002 r. minęło 75 lat eksploatacji Elektrycznej Kolei Dojazdowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Z tej okazji przypominamy historię kolejki.

Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepsze prace naukowe i dyplomowe w dziedzinie transportu.