Spis treści (numer 4/03)

Jerzy Ostaszewicz
Tramwaje w Europie Zachodniej w XXI wieku
Przykłady ostatnich decyzji o rozwoju tramwajów, podjętych na przełomie XX i XXI wieków, w niektórych krajach Europy Zachodniej.

Maciej Kruszyna
Powrót tramwajów do Londynu i Paryża
Krótka historia, stan obecny i plany związane z komunikacją tramwajową w aglomeracjach Londynu i Paryża.

Tadeusz Kopta
Nowe technologie w komunikacji miejskiej
Przegląd paliw alternatywnych (CNG, LPG, etanol, biogaz, biodiesel) stosowanych w miejskiej komunikacji zbiorowej w niektórych krajach Europy Zachodniej. Porównanie kosztów eksploatacji autobusów zasilanych tymi paliwami oraz wielkości emisji spalin.

Bogusław Molecki
Metody synchronizacji rozkładów jazdy transportu miejskiego
Przegląd przypadków, w których rozkłady jazdy wymagają koordynacji. Metody wykorzystywane w pracach nad synchronizacją rozkładów. Przykład koordynacji rozkładów jazdy dla sieci tramwajowej Wrocławia.

Halina Major, Marzena Nowakowska
Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście wojewódzkim średniej wielkości
W artykule przedstawiono etap badań wszystkich typów skrzyżowań ulic układu podstawowego w Kielcach, dotyczący skrzyżowań z sygnalizacją świetlną o poszerzonych wlotach i skrzyżowań skanalizowanych. Do rejestracji i analizy danych o zdarzeniach drogowych wykorzystano system komputerowy SYRENA.

Bogusław Molecki, Olaf Skrzymowski
Znaki tramwajowe w Polsce. Część II – znaki nakazu, informacyjne i taborowe
Autorzy dokonali inwentaryzacji znaków, stosowanych na sieciach tramwajowych w Górnośląskim Ośrodku Przemysłowym, Wrocławiu, Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Częstochowie. Na tej podstawie przedstawiają propozycję wspólnego zestawu znaków dla motorniczych, które można zastosować w całym kraju na liniach konwencjonalnych i szybkich.