Spis treści (numer 3/03)

Jerzy Jarych
ISO w komunikacji miejskiej
Zarządzanie jakością usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym wg norm ISO.

Wojciech Pieńkowski
Założenie i wykorzystanie systemu referencyjnego w zarządzaniu siecią dróg powiatowych na przykładzie ZDP w Otwocku
Rodzaje systemów referencyjnych. Charakterystyka prawidłowo funkcjonującego systemu referencyjnego, metody jego wdrażania na sieci dróg, wizualizacja elementów systemu. Przykłady praktycznego wykorzystania systemu w zarządzaniu drogami.

Bogusław Molecki, Olaf Skrzymowski
Znaki tramwajowe w Polsce
Autorzy dokonali inwentaryzacji znaków, stosowanych na sieciach tramwajowych w Górnośląskim Ośrodku Przemysłowym, Wrocławiu, Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Częstochowie. Na tej podstawie przedstawiają propozycję wspólnego zestawu znaków dla motorniczych, które można zastosować w całym kraju na liniach konwencjonalnych i szybkich.

Tadeusz Kopta
Zaniepokojenie UE trendami niezrównoważonego transportu w krajach akcesyjnych
Omówienie raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat rozwoju transportu w krajach kandydujących do Unii Europejskiej.

Adam Kotuszewski
95 lat tramwajów elektrycznych w Warszawie
Krótka historia warszawskich tramwajów elektrycznych.