Streszczenia do numeru 12/2011

Do pobrania: 12/2011 – wersja elektroniczna

 

Kazimierz Jamroz

Problemy szacowania strat w wypadkach drogowych w Polsce

Przegląd i analiza strat w wypadkach i kolizjach drogowych – straty osobowe, straty materialne, straty środowiskowe, straty ekonomiczne. Klasyfikacja obrażeń uczestników ruchu w skalach AIS, MAIS i CABCO.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo w transporcie, wypadki drogowe, straty osobowe

 

Sabina Puławska, Wiesław Starowicz

Dostępność miejskich systemów transportu zbiorowego

Wskaźniki dostępności infrastruktury liniowej i punktowej transportu zbiorowego. Próba oceny badanych miast (Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Tarnów, Piotrków Trybunalski, Lublin, Szczecin, Łódź, Kraków) pod kątem dostępności systemów transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, dostępność transportowa,

 

Jacek Malasek

Pakiety wdrożeniowe koordynacji miejskiej polityki transportowej z polityką zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka zbioru działań służących realizacji założeń zintegrowanej polityki transportowej i przestrzennej w miastach. Pakiety polityki promowania zrównoważonego transportu w skali miast i kraju i ich wdrażanie.

Słowa kluczowe: zrównoważony transport, transport miejski, polityka transportowa,

 

Adam Radzimski

Transport zbiorowy oraz car sharing jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze

Idea zrównoważonego transportu miejskiego. Zrównoważony transport miejski w Kopenhadze. Organizacja publicznego transportu zbiorowego. Wypożyczalnie samochodów.

Słowa kluczowe: zrównoważony transport, car sharing, transport miejski, transport zbiorowy

 

Zofia Bryniarska, Wiesław Starowicz

Wykorzystanie przystanków sieci komunikacji tramwajowej w Krakowie

Charakterystyka sieci komunikacji tramwajowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci tramwajowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów – Teatr Bagatela.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, przystanek komunikacyjny