Streszczenia do numeru 11/2011

Do pobrania: 11/2011 – wersja elektroniczna

 

Ryszard Janecki

Rozwój systemu kolejowych przewozów regionalnych w aglomeracji górnośląskiej poprzez integrację międzygałęziową

Podstawowe zasady integracji publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji. Organizator kolejowych przewozów regionalnych jako podmiot międzygałęziowej integracji transportu w aglomeracji górnośląskiej. Organizacyjne aspekty międzygałęziowej integracji transportu w aglomeracji górnośląskiej.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, transport regionalny, przewozy pasażerskie

 

Michał Beim

Polityka rowerowa Bolzano

Infrastruktura rowerowa w mieście. Parkowanie rowerów. Rowery publiczne. Infrastruktura turystyki rowerowej. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Strategia rozwoju ruchu rowerowego. Kampanie społeczne. Współpraca naukowa.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, polityka rowerowa, partycypacja społeczna, infrastruktura rowerowa, ruch rowerowy,

 

Bartłomiej Derda, Aleksandra Pawlak- Burakowska

Analiza ruchu w polskich portach lotniczych w latach 2004-2011

Ogólna charakterystyka przewozów lotniczych w Polsce oraz w poszczególnych polskich portach lotniczych. Struktura rynku przewoźników lotniczych w Polsce. Charakterystyka przewozów pasażerskich, przewozów ładunków i operacji lotniczych.

Słowa kluczowe: transport lotniczy, porty lotnicze, rynek przewozów lotniczych

 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin

Preferencje pasażerów korzystających z portu lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta w zakresie uruchomienia połączenia kolejowego do lotniska

Środki transportu wykorzystywane obecnie w dojazdach do/z portu lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta. Wyniki badań sondażowych prowadzonych wśród pasażerów podróżujących do/z portu lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta. Preferencje podróżnych w zakresie wyboru środka transportu po uruchomieniu połączenia kolejowego do portu lotniczego. Szacunkowa wielkość potoków pasażerskich w kolejowych podróżach do/z portu lotniczego.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport kolejowy, porty lotnicze,

 

Maciej Mindur

Transport pasażerski w wybranych aglomeracjach europejskich

Charakterystyka transportu zbiorowego (komunikacja autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa, mikrobusowa, kolejowa, metro) w czterech aglomeracjach europejskich – Moskwa, Paryż, Londyn, Frankfurt nad Menem.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, transport zbiorowy,

 

Grzegorz Bedyn, Jacek Chmielewski, Jan Kempa

Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego podstawą działań zmniejszających
ryzyko wypadkowe w Elblągu

Cele opracowywania raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich zakres. Efekty działań w zakresie poprawy brd. Charakterystyka zmian w zakresie brd w Elblągu w ostatnim dziesięcioleciu.