Streszczenia do numeru 3/2011

 Do pobrania: 3/2011 – wersja elektroniczna

 

Daniel Gajewski,  Andrzej Szarata

Baza danych o wahaniach ruchu na ulicach Warszawy

Charakterystyka bazy danych z pomiarów natężenia ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodzajowej potoku pojazdów, prędkości chwilowej strumienia ruchu oraz okresu pomiarów. Analizy służące do wykrywania i eliminacji błędów pomiarowych. Wyznaczanie natężenia miarodajnego ruchu drogowego dla okresu szczytu porannego.

Słowa kluczowe: pomiary ruchu, błąd pomiarowy, natężenie miarodajne.

 

Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala

Funkcje turystyczne transportu publicznego na przykładzie Wrocławia (zarys problematyki)

Środki transportu jako atrakcje turystyczne oraz inne funkcje turystyczne transportu miejskiego we Wrocławiu. Rozwój funkcji turystycznej transportu miejskiego Wrocławia na tle wybranych przykładów innych miast.

Słowa kluczowe: transport miejski, środki transportu, atrakcja turystyczna, funkcja turystyczna, Wrocław.

 

Justyna Staszak-Winkler

„Mamo, tato wybieram ekotransport”- promocja gdyńskiej komunikacji trolejbusowej

Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. Doświadczenia ZKM w Gdyni w zakresie promowania komunikacji trolejbusowej poprzez dużą kampanię współfinansowaną ze środków europejskich „Mamo, tato wybieram ekotransport”. Charakterystyka zajęć edukacyjno-informacyjnych z dziećmi.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, komunikacja trolejbusowa, edukacja ekologiczna, promocja

 

Bartosz Majewski

Integracja przesiadek w komunikacji autobusowej i tramwajowej na przykładzie planów przebudowy węzła Ogrody i Żeromskiego w Poznaniu

Koncepcje zintegrowanego węzła przesiadkowego Ogrody oraz projekt przebudowy węzła Żeromskiego w Poznaniu. Oczekiwania pasażerów i wymogi stawiane przed systemem transportu zbiorowego w zakresie jakości podróży (komfort dokonywanych przesiadek oraz prawidłowa organizacja węzłów przesiadkowych).

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, jakość przewozów, przesiadki.

 

Włodzimierz Czyczuła, Aleksandra Pawlak, Piotr Rauch

Badania wyboru środka transportu w podróżach pomiędzy Krakowem a Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków Balice

Charakterystyka przewozów pasażerskich w MPL Kraków Balice na tle ogólnych tendencji transportu lotniczego. Opis połączeń komunikacyjnych pomiędzy centrum Krakowa a MPL Kraków Balice. Wyniki badania i analiza preferencji pasażerów w porcie lotniczym w Krakowie Balicach.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, port lotniczy, preferencje podróżnych

 

Tomasz Magiera, Kinga Rząsa

Czy koleje linowo-terenowe mogą stać się częścią transportu miejskiego?

Charakterystyka systemów kolei linowo-terenowej (budynki stacyjne, układ napędowy z liną napędową, konstrukcja jezdna wraz z jej elementami, wagony). Kolej linowo-terenowa w Innsbrucku – Hungerburgbahn. Kolej linowo-terenowa w Bilbao.

Słowa kluczowe: koleje linowo-terenowe, transport miejski,

 

Maciej Karpała

Skuteczne sposoby przeciwdziałania drganiom, wibracjom i hałasowi wtórnemu w
komunikacji tramwajowej

Rozwiązania firmy Sika w zakresie budowy torowisk tramwajowych wpływających na skuteczną ochronę wibroakustyczną. Przykłady konkretnych rozwiązań w
Krakowie.

Słowa kluczowe: transport miejski, komunikacja tramwajowa, drgania, hałas