Streszczenie do numeru 1/2012

Do pobrania: 1/2012 – wersja elektroniczna

 

Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński

Wyznaczanie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych na potrzeby modelowania ruchu

Ustalenie środka ciążenia rejonu komunikacyjnego w modelowaniu ruchu w miastach. Proponowane modyfikacje procedury analitycznego wyznaczania środków ciążenia rejonów komunikacyjnych. Wyznaczanie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych z zastosowaniem sieci GPS i GSM.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, ruch miejski, modelowanie ruchu, rejon komunikacyjny

 

Maciej Kruszyna

Znaczenie węzłów przesiadkowych w miejskim transporcie zbiorowym

Rola węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym. Kryteria funkcjonalności węzłów przesiadkowych. Podział węzłów przesiadkowych pod względem ich formy i lokalizacji.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, węzeł przesiadkowy