Streszczenia do numeru 10/2011

Do pobrania: 10/2011 – wersja elektroniczna

 

Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec

Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej

Transport kolejowy w aglomeracjach jako czynnik równoważenia mobilności. Możliwości oferowane przez system transportu kolejowego w aglomeracji górnośląskiej. Wzrost roli transportu kolejowego w obsłudze aglomeracji górnośląskiej.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, transport regionalny, przewozy pasażerskie

 

Michał Beim

Polityka rowerowa Mannheim

Infrastruktura rowerowa w mieście. Parkowanie rowerów. Rowery publiczne. Infrastruktura turystyki rowerowej. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Strategia rozwoju ruchu rowerowego. Program „Miasto przyjazne rowerzystom”. Współpraca z organizacjami społecznymi.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, polityka rowerowa, partycypacja społeczna, infrastruktura

 

Michał Wolański

Organizacja aglomeracyjnej komunikacji szynowej oparta na operatorach prywatnych i modelu wynagrodzeń netto –  studium przypadku Melbourne

Charakterystyka sieci tramwajowej w mieście. Współpraca komunikacji tramwajowej i kolejowej. Historia prywatyzacji zarządzania komunikacją szynową.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, komunikacja szynowa, komunikacja tramwajowa

 

Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym a popyt na przewozy użyteczności publicznej

Przemiany publicznego transportu zbiorowego w latach 1989-2010. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Przestrzenne rozmieszczenie popytu na przewozy o charakterze użyteczności publicznej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, popyt na przewozy, użyteczność publiczna

 

Marcin Połom, Rafał Tarnawski

Wsparcie modernizacji i rozwoju komunikacji miejskiej w Lublinie z funduszy strukturalnych

Projekty modernizacji komunikacji miejskiej. Rozbudowa trakcji trolejbusowej w mieście. Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja trolejbusowa,