Streszczenia do numeru 9/2011

Do pobrania: 9/2011 – wersja elektroniczna

 

RYSZARD JANECKI, STANISŁAW KRAWIEC

Marginalizacja udziału kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej

Diagnoza stanu kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji górnośląskiej. Marginalizacja znaczenia regionalnych przewozów kolejowych –  infrastruktura regionalnego transportu kolejowego,  tabor przewozowy, organizacja systemu przewozów.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, transport regionalny, przewozy pasażerskie

 

MICHAŁ BEIM

Polityka rowerowa Monachium

Infrastruktura rowerowa w mieście. Parkowanie rowerów. Rowery publiczne. Infrastruktura turystyki rowerowej. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Standardy dróg rowerowych. Konsultacje społeczne działań na rzecz ruchu rowerowego.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, polityka rowerowa, partycypacja społeczna, infrastruktura rowerowa, ruch rowerowy,

 

KRZYSZTOF BOJDA

Rola informacji pasażerskiej w miejskim transporcie zbiorowym

Przegląd technik informacyjnych wspomagających odbywanie podróży transportem zbiorowym. Funkcjonalność narzędzi służących planowaniu podróży. Rola informacji aktualizowanej w czasie rzeczywistym oraz sposoby dostarczania spersonalizowanych komunikatów do pasażerów. Integracja systemów informacyjnych i standaryzacja interfejsów wymiany danych.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, transport pasażerski, informacja pasażerska, planowanie podróży.