Streszczenia do numeru 5/2011

Do pobrania: 5/2011 – wersja elektroniczna

 

Szczuraszek Tomasz

NISKI STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSKICH MIASTACH – AKCEPTACJA CZY WYZWANIE?

Analiza przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich miastach. Czynniki i zjawiska wpływające na poziom brd.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego,

 

Wyszomirski  Olgierd

UMOWA DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO, JAKO INSTRUMENT  KSZTAŁTOWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zakres merytoryczny umowy i załączników do umowy. Metodologia obliczania kosztów przychodów i dopłat budżetowych jako załącznik do umowy.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, porozumienie międzygminne

 

Mierzyńska Agata

DZIAŁANIA MIASTA MALMÖ NA RZECZ KONTROLI RUCHU MIEJSKIEGO, ZMIANY PRZYZWYCZAJEŃ PODRÓŻNYCH ORAZ ZMNIEJSZENIA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Kontrola ruchu drogowego w mieście. Podróże rowerowe. Transport publiczny. Przyjazne środowisku samochody i paliwa. Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój transportu, zachowania komunikacyjne, ochrona środowiska