Streszczenia do numeru 6/2011

Do pobrania: 6/2011 – wersja elektroniczna

 

Michał Beim, Paweł Wiśniewski

Pilotażowe badania ruchu rowerowego w Toruniu

Cele i metodologia badań. Ruch rowerowy na tle ruchu innych pojazdów. Struktura demograficzna rowerzystów.

Słowa kluczowe: ruch miejski, ruch rowerowy

 

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Maciej Szymczak

Wyniki badań źródeł informacji o transporcie zbiorowym w mieście

Serwisy informacyjne dla podróżnych. Ocena przydatności źródeł informacji dla podróżujących środkami transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, informacja

 

Piotr Piątkowski, Tomasz Heese, Magdalena Kaczorkiewicz, Adam Boguski, Paweł Zdoliński, Ewa Kasperska, Norbert Chamier-Gliszczyński, Maria Pelc

Implementacja zadania rozwoju transportu publicznego w ramach projektu CiViTAS Renaissance w Szczecinku

Charakterystyka zadania projektowego „wdrożenie czystych minibusów w transporcie publicznym”. Ocena zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu w mieście.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, tabor autobusowy

 

Kaszubowski Daniel

Rozwój metropolitalnego systemu transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji Portland w USA

Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w aglomeracji Portland.

Narzędzia wykorzystane w dążeniu do trwałej zmiany sposobów przemieszczania się mieszkańców aglomeracji.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, zrównoważony rozwój

 

Marcin Połom

Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany ze środków unijnych

System trolejbusowy miasta. Zakres inwestycji oraz jej realizacja. Ocena zmian w systemie transportu zbiorowego po wdrożeniu projektu.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, transport trolejbusowy

 

Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz

Konkurencyjność w lokalnym transporcie zbiorowym a społeczna rola przewozów autobusowych (na przykładzie powiatu gorlickiego)

Konkurencja przewoźników publicznych i prywatnych. Konkurencyjność w zakresie liczby i częstotliwości kursowania pojazdów, ceny, czasu przejazdu i oferty biletowej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport regionalny, konkurencja