Streszczenie do numeru 3/2012

Do pobrania: 3/2012 – wersja elektroniczna

 

Joanna Majdecka, Tomasz Zwoliński, Dariusz Niewitała

Przegląd rozwiązań dotyczących polityki parkingowej w europejskich miastach

Przegląd rozwiązań dostosowujących systemy parkowania w miastach do zasad zrównoważonego rozwoju. Polityka parkingowa miasta Krakowa. Przykłady z ponad trzydziestu miast Europy znajdujących się w ponad dwudziestu państwach.

Słowa kluczowe: polityka parkingowa, parkingi, zrównoważony rozwój, parkowanie

 

Zofia Bryniarska

Wykorzystanie przystanków komunikacji podmiejskiej w Krakowie

Charakterystyka sieci podmiejskiej komunikacji autobusowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci autobusowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów – Skawina Ajka.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja autobusowa, komunikacja podmiejska, przystanek komunikacyjny

 

Aleksander Buczyński

Zgodność zachowań rowerzystów z organizacją ruchu w świetle warszawskich badań ruchu rowerowego

Charakterystyka warszawskich badań ruchu rowerowego. Metody pomiaru ruchu rowerowego. Natężenie ruchu rowerowego. Wykorzystanie ścieżek rowerowych, pasów ruchu dla rowerów i chodników przez rowerzystów.

Słowa kluczowe: ruch miejski, ruch rowerowy, ścieżki rowerowe

 

Krzysztof Kołodziejczyk

Dostępność komunikacyjna szlaków turystycznych w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim

Szlaki turystyczne jako część zagospodarowania turystycznego. Problem dostępności szlaków turystycznych. Dostępność komunikacyjna sieci szlaków Masywu Ślęży. Skutki likwidacji przewozów pasażerskich dla sieci szlaków.

Słowa kluczowe: szlaki turystyczne, dostępność komunikacyjna, przystanki komunikacji zbiorowej